Çarşamba, Mayıs 22, 2019

Suriyeli Mülteci Krizi

Suriyeli mülteci krizi: AB Güven Fonu 40 milyon Avro’luk ilk müdahale programlarını başlatarak Lübnan, Türkiye, Ürdün ve Irak’ta yaklaşık 400,000 kişiye yardım sağlıyor.

Suriye krizine yanıt vermeyi amaçlayan AB’nin yeni bölgesel Güven Fonu bugün ilk kurul toplantısını gerçekleştirdi ve 40 milyon Avro’luk Avrupa müdahale programlarını kabul etti. Böylelikle, başta çocuk ve gençlere yönelik eğitim, geçimlik destek ve gıda güvenliği üzerinde odaklanmak suretiyle Lübnan, Türkiye, Ürdün ve Irak’ta bulunan 400,000 Suriyeli mülteciye ve yardıma muhtaç ev sahibi topluluklara yardım sağlanacaktır.

Bölgesel ölçekteki krize bölgesel yanıt vermek suretiyle Güven Fonu, AB ve Üye Devletlerinin değişen ihtiyaçlara hep birlikte, esnek ve süratli bir biçimde müdahale etmelerini mümkün kılmaktadır.   

Avrupa Birliği’nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından sorumlu Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini şu açıklamayı yaptı: “AB bir yandan Suriye önderliğinde gerçekleştirilecek kapsayıcı bir siyasi dönüşüme yönelik her türlü çabayı desteklemeyi sürdürürken, öte yandan AB ve Üye Devletleri krize uluslararası düzeyde en büyük katkıyı sağlayan taraf olmaya devam etmektedir. Güven Fonu, AB’nin Suriye ve komşu ülkeleri etkileyen benzeri görülmemiş ölçekteki bu krizin mağdurlarına yardım etme kararlılığının bir başka göstergesidir. Amacımız Suriye’de şiddetin stratejik bir şekilde azaltılmasına ve genel olarak bölgede dayanma gücünün artırılmasına  katkıda bulunmak suretiyle, insanların çektiği ıstırabı hafifletmek ve sürdürülebilir ve kapsayıcı bir siyasi sürecin temellerini oluşturmaktır.”

Komisyon’un Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Üyesi Johannes Hahn şu açıklamayı yaptı: “Lübnan, Ürdün ve Türkiye’ye ve onlar aracılığıyla ağırladıkları yaklaşık 4 milyon mülteciye sağlanan yardım, umutsuzluk ve yasadışı ticareti umuda ve dayanma gücüne çevirmenin en etkili yoludur. Geçtiğimiz aylarda şahit olduğumuz üzere, çatışmanın başta yabancı savaşçılar, terör, yasadışı göç ve dini cemaatler arasında kutuplaşma olmak üzere AB’nin güvenliği üzerinde doğrudan etkileri olmuştur. Mültecilerin çoğu çocuklardan ve gençlerden oluşmaktadır. Mevcut koşullar onların geleceği açısından pek ümit vadetmemektedir ve müdahalemizi arttırmadığımız takdirde bu durum radikalleşmeye elverişli bir ortam yaratma riskini taşımaktadır. AB’nin Güven Fonu kaynaklarımızı tek ve esnek bir mekanizmada birleştirme açısından yeni ve yenilikçi bir yöntem oluşturmaktadır. Avrupa’nın görünürlüğünü en iyi şekilde sağlayan bu mekanizma, güneydeki komşu bölgemizde yaşanan benzeri görülmemiş bu krize hep birlikte yanıt vermemizi mümkün kılmaktadır.

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Dr. Gerd Müller ise şunları ifade etti: “Umuyorum ki Almaya tarafından sağlanan bu katkı, diğer üye devletleri veya üçüncü ülkeleri de AB Güven Fonuna katkıda bulunmaya iter. Bu yeni araçla birlikte, Suriye ve Irak’ın kriz yaşanan bölgelerindeki insanların ihtiyaçlarına yönelik Avrupa desteğini gecikmeye mahal vermeksizin, daha esnek ve daha iyi koordine edilmiş bir şekilde sağlayabileceğimize olan inancım tamdır.”

Bu fonlar AB bütçesinden ve İtalya’dan gelirken Almanya da parlamentosunun onayına muhtaç 5 milyon Avro’luk ek bir katkı sözü vermiş bulunmaktadır. İkinci bir müdahale programı dizisinin kabul edileme olasılığının bulunduğu yılsonuna doğru da Birlik üyesi diğer ülkelerden ciddi yeni kaynakların Güven Fonuna aktarılması beklenmektedir. Bugün başlatılan üç müdahale programı, durumdan en fazla etkilenen Suriyeli mültecilere ve bu mültecilere ev sahipliği yapan bölgelere yönelik, hedefi belirli destek sağlanmasını amaçlamaktadır:

  • İlk olarak, Türkiye’de bulunan ve sayısı 200,000’i aşan Suriyeli mülteci çocuğa ek Arapça dersleri, gündelik hayatta yararlı olacak beceriler, eğitim materyalleri ile okul malzemesi ve psikolojik destek verilmesi amacıyla AB Güven Fonundan 17.5 milyon Avro’luk bir kaynak kullanılacaktır. Cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet riski karşısında, başta kız çocukları olmak üzere, Suriyeli çocuklara ve ergenlik çağındaki nüfusa yönelik olarak ev sahibi toplumlardaki emniyetli alanlara erişime özellikle odaklanılacaktır. Bununla birlikte Suriyeli 3,700 gönüllü öğretmen de Arapça verilen eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla eğitimden geçecek ve destek alacaktır; ayrıca kırılgan durumda bulunan 31,000’i aşkın Suriyeli mülteciye de aylık gıda çeki erilecektir. 
  • İkinci olarak, mülteci krizinin patlak vermesinin ardından üniversiteyi bırakmak zorunda kalan genç Suriyelilerin neredeyse yarısının sorunlarını ele alan, bölgesel yükseköğrenim ve yükseköğrenimin devamına odaklanan yeni bir araç devreye sokulacaktır. 12 milyon Avro tutarındaki bu program sayesinde Lübnan, Ürdün, Türkiye, Irak ve Suriye’de yaklaşık 20,000 genç öğrenciye ulaşılarak kendilerine tam zamanlı burs, kısa süreli yükseköğrenim müfredatına yüz yüze, online veya karma formatta tam zamanlı kayıt fırsatı sağlanmış olacaktır.  Bahsedilen AB Güven Fonu programı sayesinde, eğitimlerine devam edebilmek için uluslararası yardımlardan faydalanmakta olan (hâlihazırda 7,000) Suriyeli öğrenci sayısı dört kat artacak ve böylelikle, ülkedeki savaş dolayısıyla ortaya çıkan radikalleşme ve beyin göçünün tersine çevrilmesine de yardımcı olunacaktır.
  • 10 milyon Euro’luk üçüncü program ise Suriyeli mülteciler ile Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye’deki ev sahibi toplumlara yönelik olarak ve mülteci akınından en yoğun etkilenen 90 yoksul bölgedeki 190,000 kişiye erişilerek bu insanların geçimlerini sağlamaları amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik fırsatları arttırmayı amaçlamaktadır. Program başta gençler ve kadınlar olmak üzere ev sahibi toplumların ekonomik ve sosyal üretkenliklerinin kuvvetlendirilmesine de yardımcı olacaktır. Bu doğrultuda asgari 15,000 işsiz ve hayal kırıklığına uğramış genç kısa vadeli iş, eğitim ve toplum hizmetleri yoluyla programdan doğrudan faydalanacaktır.

 

Önbilgi

Suriye’deki çatışmaların başlamasından bu yana 11.5 milyonu aşkın kişi anayurdunu terk etmek zorunda bırakılmış olup bunların yaklaşık 4 milyonu komşu ülkelere kaçmıştır. Yalnızca Suriye’de 12 milyon insan acil insani yardıma muhtaçtır, bu rakam geçen yılla kıyaslandığında yüzde 30 oranında bir artışa tekabül etmektedir. AB ve Üye Devletler bugüne kadar krize müdahale amaçlı 3.5 milyar Avro destek sağlamıştır. 

Suriye krizi karşısında AB, 15 Mart tarihinde Kuveyt’te düzenlenen Üçüncü Uluslararası Suriye Taahhüt Konferansında mali yardımlarını önemli ölçüde arttırmıştır. Avrupa Komisyonu ve Üye Devletler, 2014 Konferansındaki AB’nin taahhütlerini iki katına çıkararak yaklaşık 1.1 milyar Avro taahhütte bulunmuştur. Bu miktarın insani yardım, erken müdahale ve uzun vadeli istikrar yardımına yönelik 500 milyon Eurosu AB bütçesinden sağlanmakta olup bu tutar geçen yıl sağlanan katkının üç katıdır. AB’ye Üye Devletler de 2014 yılıyla karşılaştırıldığında taahhüt ettikleri miktarları arttırmışlardır.    

Güven Fonu tüm Üye Devletler’e ve kamu ya da özel sektörden diğer donörlere açıktır. Başta Lübnan, Türkiye ve Irak olmak üzere Suriye’ye komşu ülkelerde ve aynı zamanda Suriye içerisinde de, krize dayanıklılık ve istikrar konularında artan ciddi boyutlardaki ihtiyaçlara cevap vermek suretiyle Avrupa’nın hem donör hem de uygulayıcı olarak krize müdahalesini güçlendirecektir.   

Bu fon aynı zamanda Suriye’de çatışma sonrası ortaya çıkabilecek yeniden yapılanma ihtiyaçları için de kullanılabilecek, dolayısıyla gelecekteki yeniden yapılanma çalışmalarına yönelik bir fon aracı haline gelecektir. Güven Fonu’nun Arapça karşılığı “Madad” genel bir ifadeyle başkalarıyla birlikte yardım etmek anlamına gelmektedir.   

Bu girişim, 13 Mayıs 2015 tarihinde Avrupa Göç Gündeminde de ortaya konulduğu şekliyle göçün daha iyi yönetilmesini amaçlayan kapsamlı yaklaşım üzerinde üçüncü ülkelerle birlikte çalışılmasına yönelik AB çabalarının bir parçası olarak görülmelidir.  

Suriye’deki krize yönelik AB bölgesel Güven Fonu hakkında daha fazla bilgi için: http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad/index_en.htm

Suriye’deki krize yönelik AB bölgesel Güven Fonu’nun ilk kurul toplantısında Komisyon Üyesi Hahn’ın yaptığı konuşma

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I103842

Kaynak: http://avrupa.info.tr/

İhale Duyuruları