Cuma, Ekim 29, 2021

Bu ilanın süresi dolmuştur / This announcement has expired

11. Yeşil Ekonomi Konferansı Bildiri Çağrısı

11. Yeşil Ekonomi Konferansı’nda Yeşil ve Adil Dönüşüm alanına dair genç araştırmacılar için bildiri çağrısı ile karşınızdayız!

Yeşil Düşünce Derneği olarak Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği ile birlikte yürüttüğümüz, Yeşil Ekonomi Programı kapsamında gerçekleşecek 11. Yeşil Ekonomi Konferansı’nda Türkiye’de Yeşil ve Adil Dönüşüm için katkı sunabilecek akademik çalışmalara yer vermek üzere bir bildiri çağrısı yapıyoruz.

Konferansta bildiri özetlerinin sunulacağı oturum kapsamında yeşil bir perspektifle aşağıdaki konu ya da konulardan bazılarını veri temelli analiz eden, yeni bir toplumsal mutabakat arayışı açısından çözüm önerilerine değinen, somut araçlar ile politikaları tanımlayan içeriklerdeki çalışmaların sunulması beklenmektedir;

  • Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye Ekonomisine Etkileri
  • Türkiye için Yeşil Dönüşüm
  • Dünya’da ve Türkiye’de Adil Dönüşüm 
  • COVID 19 sonrası Ülkeler ve Yeşil Ekonomi 
  • Dünyada Adil Dönüşüm Deneyimlerine Dair İncelemeler

Başvuruculardan beklenen nitelikler;

  • Ekonomi, yeşil ekonomi çalışmaları konusunda akademik bir arka plana sahip olmak,
  • Yeşil politika alanına dair ilgi ve deneyim sahibi olmak
  • Yüksek lisansını tamamlamış veya devam ediyor olmak 
  • Sivil toplum çalışmalarında gönüllü veya profesyonel deneyim sahibi olmak.

Bildirilerde Türkçe özet bölümleri en az 100, en çok 250 kelime arasında olmalıdır. Türkçe ÖZET bölümünde en az 3, en çok 6 anahtar kelimeye yer verilmelidir.
Times New Roman yazı karakteri ve 11 punto ile tek satır aralığı yazılmalıdır. Özet; bildirinin amacını, yöntemini, önemli sonuçlarını kapsayacak biçimde yazılmalıdır.

Seçici kurul tarafından uygun bulunan çalışmalar Kasım ayının üçüncü haftasında gerçekleşecek olan 11. Yeşil Ekonomi Konferansı’nda sunulacaktır.

Seçici kurul değerlendirmesine kadar izlenecek takvim:

Bildiri özetinin gönderileceği son tarih: 18 Ekim 2021
Seçici kurul değerlendirme sonuçlarının açıklanması: 1 Kasım 2021
Konferans sunumu: Kasım ayının üçüncü haftası (tarihler daha sonra açıklanacaktır.)
Bildiri özeti gönderecek kişilerin emine.ozkan@yesildusunce.org adresine “YesilEkonomiKonferansıBildiri-AD SOYAD” başlıklı bir mail iletmeleri gerekmektedir.
(Visited 482 times, 1 visits today)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here