Perşembe, Ağustos 22, 2019

2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu

2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu

Erkeklikler: Zor Zamanlarda Güçlükler ve İmkânlar

12-14 Eylül 2019, İstanbul Türkiye

Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ), 12-14 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu’na bildiri önerilerinizi bekliyor. Sempozyum EEİİ, Özyeğin Üniversitesi, Raoul Wallenberg Enstitüsü ve Research Worldwide İstanbul işbirliği ile gerçekleştirilecektir. Sempozyum popülist otoriterliğin, illiberalizmin ve güvencesizliğin yarattığı sıkıntılı sosyopolitik bağlamın, erkekler ve erkekliklerle ilgili deneyimleri, tartışmaları, teorileri, söylemleri ve aktivizmi nasıl etkilediğini ve dönüştürdüğünü tartışmayı amaçlıyor.

Günümüzdeki sosyopolitik atmosfer, demokratik ülkelerdeki otoriter rejimlerin yükselmesiyle; muhalefete, medyaya ve sivil topluma yönelik baskıların artmasıyla; ve göçmen karşıtı tepkiler ve politikalarla şekillenmektedir. Bu atmosferle iç içe geçmiş şekilde, neoliberal ekonomik gündemin bir sonucu olarak güvencesizliğin artması, eşitsizliğin derinleşmesi ve sosyal güvenliğin azalması da söz konusudur. Bu geniş bağlam içerisinde cinsiyet ve cinsellik, özellikle illiberal ve otoriter siyasetin yükselişinde merkezi öneme sahiptir. Küresel “Me Too Hareketi” gibi toplumsal cinsiyet eşitliği talebinin güçlü tezahürlerine karşıt şekilde, cinsiyet ve cinsellik ile ilgili konular, Macaristan’da
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları’na yönelik akreditasyon yasağında, ABD’de trans haklarına yönelik tehditlerde, ve Türkiye’de boşanma sonrası bakım desteği hakkı gibi kadın haklarını sınırlama girişimlerinde gördüğümüz üzere otoriter politikaların belirgin hedefleri olarak öne çıkıyor. Bu geniş bağlamda erkekler ve erkeklikler nasıl konumlandırılabilir? Ve şu anki sosyopolitik atmosfere yönelik anlayışımızı geliştirmek için erkekler ve erkeklikler üzerine yapılan araştırmalar bize neler sunabilir?

Araştırmacıları, otoriter rejimler ve neoliberalizm bağlamında erkekliklerin nasıl (yeniden) inşa edildiğini ve erkekliklerin bu süreçleri nasıl şekillendirdiğini tartışmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda, bu bağlamın küresel toplumsal cinsiyet eşitliği hareketlerini nasıl etkilediğini ele almak istiyoruz. Mevcut sosyopolitik bağlamın erkekliklerle ilgili bilgi üretimini ve teorik tartışmaları nasıl etkilediğini de incelemeyi hedefliyoruz.

Bu tartışmalara katkıda bulunmak ve yeni bakış açıları sunmak için ilgili tüm araştırmacıların aşağıdaki konuları içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan bildiri önerilerini göndermelerini bekliyoruz:

• Otoriter politik gündem içerisinde siyasi örgütlerde, politikalarda ve politik söylemde
erkeklerin ve erkekliklerin rolü
• Ulusal / ulusötesi, yerel / küresel, Küresel Kuzey / Küresel Güney gibi hiyerarşik ayrışmaların erkeklerin deneyimlerine ve erkeklik kavramlarına ilişkin etkileri
• Mevcut sosyopolitik atmosferde toplumsal cinsiyet eşitliği hareketlerinin strateji ve  eylemlerinin ne şekilde değişmesi gerektiği

  • Erkekliğin devam eden savaşlarda, etnik ve dini çatışmalarda, yerel direniş hareketlerinde ve geleceğe yönelik kolektif tasavvurlarda oynadığı rol
  • Militarizasyon, askeri harcamalar, ulusötesi örgütlerin “barışı koruma” harekâtları ve barış aktivizmi
  •  Cinsellikler, bedenler, arzular, pornografi
  • Yakınlık, duygular, duygulanımlar, öznellikler
  • Neoliberal ekonomik politikalar, istihdam yapıları, cinsiyete dayalı işbölümü
  • Cinsel kimlikler, erkekliklerin belirsizliği ve akışkanlığı, queer, performativite
  • Feminist ve LGBTİ+ hareketlerin erkeklik çalışmalarına etkisi ve yakınlıkları
  • Cinsiyetçiliğe ve heteroseksizme karşı mücadelede güncel erkeklik kavramlarının kullanımı ve kullanışlılığı
  • Akademide ve bilgi üretim süreçleri içerisinde erkeklik çalışmaları ve hiyerarşiler

Kesinleşen davetli konuşmacılar:
Prof. Raewyn Connell University of Sydney (video-konferans)
Prof. Jeff Hearn Örebro University, University of Huddersfield and Hanken School of Economics (açış konuşması)
Dr. Nancy Lindisfarne School of Oriental and African Studies, University of London
Prof. James Messerschmidt University of Southern Maine

Önemli Tarihler ve Bilgiler
10 Mayıs 2019 → Özet gönderimi için son gün
16 Haziran 2019 → Kabul edilen bildirilerin ilanı
05 Ağustos 2019 → Kayıt için son gün
11 Ağustos 2019 → Nihai programın açıklanması
12-13-14 Eylül 2019 → Sempozyum

• Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.
• Başvurularınızı sözlü bildiri, panel önerisi, atölye çalışması, poster sunumu, film gösterimi
ve fotoğraf sergisi olarak yapabilirsiniz.
• Lisansüstü öğrenciler, devam eden çalışmalarını tartışma ve geliştirme fırsatı bulabilecekleri lisansüstü forum için de davetlidir.
• Özetler 300 kelimeyi, panel önerileri 600 kelimeyi geçmemelidir.
• Başvurularınızı http://symposium.masculinitiesjournal.org sitesinden
gerçekleştirebilirsiniz.
• Sempozyum, katılımcılar ve izleyiciler için ücretsizdir.
• Sorularınız için icsmsymposium[et]gmail.com adresinden sempozyumun organizasyon
komitesiyle iletişime geçebilirsiniz.

İhale Duyuruları