Cuma, Nisan 26, 2019

2019 UNESCO Kız Çocukları ve Kadınların Eğitimi Ödülü

Her bir ödül sahibine 50.000 ABD Doları verilmektedir. Ödül, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden (SDGs) “Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak (Hedef 4)” ve “toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek (Hedef 5)” hedeflerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Adaylık Süreci: Adaylar, UNESCO Üye Devletlerinin Hükümetleri tarafından UNESCO Daimi Temsilcilikleri, UNESCO Millî Komisyonları ve UNESCO ile resmi ortaklık içinde olan Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) aracılığıyla aday gösterilebilirler. Adaylar, özellikle kız çocuklarının ve kadınların eğitimlerini geliştirmek ve ilerletmek adına oluşturulmuş bir projeye veya programa odaklanmalıdır. Her ülke en fazla 3 aday gösterebilir.Bireysel başvurular dikkate alınmayacaktır.

Aday proje ve programlar;

  1. Kız çocuklarının ve kadınların eğitim süreçlerini geliştirme, eğitimde cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesine odaklanma ve ödülün beş öncelikli alanından birine veya birden fazlasına katkıda bulunmalıdır.
  • Katılım: Kız çocuklarının ilköğretimden ortaöğretime geçişine ve tüm temel eğitim süreçlerini tamamlamalarına destek verilmesi.
  • Okuryazarlık: Kız çocuklarının ve genç kadınların okuryazar olabilmelerinin desteklenmesi.
  • Çevre: Cinsiyete duyarlı ve güvenli bir öğretme-öğrenme ortamı kurulmasının desteklenmesi.
  • Öğretmenler: Öğretmenlerin cinsiyete duyarlı öğretim davranışları ve uygulamaları ile değişim noktaları olmalarının sağlanması.
  • Beceriler: Kız çocuklarının ve kadınların, yaşam ve işle ilgili bilgi/beceri kazanmalarının desteklenmesi.
  1. Proje/Program hâlihazırda 2 yıldır faaliyette olmalıdır.
  2. Yinelenebilir, ölçeklendirilebilir olabileceğine dair izler taşımalı ve/veya ilgili bağlamlardaki girişimler için önemli bir öğrenme potansiyeli sağlamalıdır.

Son Başvuru Tarihi: 28/05/2019

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İhale Duyuruları