Pazartesi, Ekim 21, 2019

2221 – Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı 2019/2

Destek Kapsamı

Kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında, ihtiyaç duyulan bilim insanı/araştırmacı açığının kapatılmasına ve bilim üretimine katkıda bulunmak üzere yurt dışındaki üniversitelerde veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan kendi uzmanlık alanlarında seçkin bilim insanlarının/araştırmacıların Türkiye’ye getirilerek, araştırma yapma, laboratuvarda çalışma, ürün geliştirme, konferans/kongre düzenleme, seminerler verme, ortak proje yazma gibi her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine olanak sağlanması,

Konuk bilim insanlarının Akademik izin döneminde (sabbatical) Türkiye’deki Üniversite ve Enstitülerde her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine olanak sağlanması,

Program kapsamında konuk bilim insanlarının, Türkiye’ye tek seferlik geliş ve dönüş yol giderleri, Türkiye’de kalacakları sürelere göre günlük/aylık yaşam gideri katkısı ve 3-12 ay arası desteklenen bilim insanları için sağlık sigortası giderleri karşılanabilmektedir.

Desteklenen konuk bilim insanları, destek bildirim tarihinden itibaren 6 ay içinde Türkiye’ye gelerek çalışmalarına başlamalıdır, 6 ay içerisinde kullanılmayan destekler için hak talep edilemez.

Kısa süreli davet edilecek konuk bilim insanları için 7 gün ile 3 ay arası,

Uzun süreli ve akademik izin döneminde gelecek konuk bilim insanları için 3 ay ile 12 ay arası olmak üzere TÜBİTAK tarafından bildirilen süre kadardır.

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuruların, konuğu davet eden bilim insanı tarafından yapılması, (Davet eden bilim insanı aynı başvuru döneminde birden fazla konuk davet edebilir fakat her konuk için ayrı başvuru yapılmalıdır.)

Üniversitelere davet edilecek bilim insanının doktora veya eşdeğer bir dereceye, özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarına davet edilecek bilim insanının doktora derecesine veya 5 yıllık bir iş deneyimine sahip olması,

Konuk bilim insanının en az 7 gün en çok 12 aylık bir süre için davet edilmesi,

Akademik izin döneminde gelecek konuk bilim insanlarının en az 3 ay en çok 12 ay için davet edilmesi,

Konuk bilim insanının, araştırma yapacağı üniversite, kamu kurum ve kuruluşu, Ar-Ge merkezi belgesine sahip özel sektör kuruluşları veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi şirketleri tarafından kabul edilmiş olması,

Konuk bilim insanının program kapsamında başvuru dönemi ilk günü itibariyle son 3 yıl içerisinde toplamda 12 aydan fazla desteklenmemiş olması.

Davet eden bilim insanı aynı başvuru döneminde birden fazla konuk davet edebilir fakat her konuk için ayrı başvuru yapılmalıdır. NOT:Davet edilen konuk bilim insanının ARBİS sisteminde kaydı bulunmalıdır.

 

Başvuru Dönemi Açılış Tarihi Kapanış Tarihi Sonuç Açıklama
1. Dönem 14.02.2019 28.02.2019 Nisan 2019
2. Dönem 01.03.2019 29.03.2019 Mayıs 2019
3. Dönem 01.05.2019 31.05.2019 Ağustos 2019
4. Dönem 01.07.2019 31.07.2019 Eylül 2019
5. Dönem 02.09.2019 30.09.2019 Kasım 2019
6. Dönem 01.11.2019 29.11.2019 Ocak 2020

 

Detaylı bilgi için tıklayın

İhale Duyuruları