Çarşamba, Şubat 8, 2023

Bu ilanın süresi dolmuştur / This announcement has expired

3. Uluslararası Küresel Dünyada Kadın Kongresi (WGW2022)

CALL FOR PAPERS

3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF WOMEN IN A GLOBAL WORLD (WGW2022)

DECEMBER 01-02-03, 2022 / ISTANBUL

Venue: Istanbul Topkapı University Kazlıçeşme Campus, Zeytinburnu, Istanbul and Online

Third International Congress on “Women in a Global World” will be organized in Istanbul and online on December 01-02-03, 2022 by Istanbul Topkapı University Research Center on Women Studies (TOPKAPI WOMEN). This hybrid congress is supported by International Business School (IBS), Universidade de Caxias do Sul (UCS), Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales (EUDF ), Transnational Press London (TPLondon) and Gender and Women’s Studies Association (TOCIKAD).The papers will be presented either in Turkish or English. There will be online sessions also.

On 02 December 2022, in the 10th anniversary of its establishment, the 21st Meeting of the Inter-University Communication Network Against Sexual Harassment and Attacks will take place.

We cannot solve global challenges unless women participate fully in efforts to find solutions. The aim of the Congress is to undertake interdisciplinary and international comparisons of studies, viewpoints and discussions of the subject matters “Woman” and “global challenges” by scientists and researchers who will participate from various different locations of Turkey and the world.  During this International Congress the place and significance of women within the spheres of family, law, science, art, politics, culture and socio-economy throughout the ages will be assessed in context of interdisciplinary studies involving women in throughout Turkey and the world. This conference concentrate on the twelve critical areas of concern identified in the Beijing Declaration and Platform for Action at the Fourth World Conference on Women in Beijing in 1995: The burden of poverty on women, unequal access to education and training, inequalities and inadequacies in and unequal access to health care and related services, violence against women, the effects of armed or other kinds of conflict on women, including those living under foreign occupation, inequality in economic structures and policies, inequality between men and women in the sharing of power and decision-making at all levels, insufficient mechanisms at all levels to promote the advancement of women, lack of respect for and inadequate promotion and protection of the human rights of women, stereotyping of women and inequality in women’s access to and participation in all communication systems, especially in the media, gender inequalities in the management of natural resources and in the safeguarding of the environment, and persistent discrimination against and violation of the rights of the girl child. Female participation in the private sector is a crucial economic driver for societies worldwide. Economic security benefits every facet of a woman’s life, with positive effects on the health, education and vitality of families.

The International Congress which will bring together academicians, researchers and NGO volunteers partaking in the organization is expected to contribute to the production of scientific information as well as to make way for new viewpoints. Abstracts should be composed to reveal the topic of the research, its scope, the references used and its contribution to science. The first congress was held in 2015 in Istanbul and was very successful with the presentation of over 130 papers. The proceedings’ book of the first congress can be downloaded and examined from google scholar (DALAMAN, ZB (ed). “Women and Politics in a Global World / Küreselleşen Dünyada Kadin ve Siyaset, 2015). The second congress took place online in December 2020 under pandemic conditions. The book of the congress, which was attended by about 100 people online, was published by Transpress London: https://www.tplondon.com/product/women-politics/.

Subjects headings planned to be presented in the Congress have been given below. Different topics can also be offered in the condition it is compatible with the general framework of the Congress.

Subject Headings:

 • Women’s Political Participation and Leadership
 • Women and Civil Society Policies (Feminist movements, NGOs)
 • Women and Employment (Equal pay, rights)
 • Women’s Human Rights and Global Conventions (CEDAW, Beijing Declaration, Istanbul Convention)
 • Education of Girls and Vocational Education of Women
 • Safe Cities for Women and Girls
 • Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)
 • Women in Business
 • Empowering Refugee Women
 • Women and Poverty
 • Feminist Approaches to Global Warming and Climate Change
 • Women’s and Girls’ Health
 • Women, Media and Feminist Alternative Media
 • Safer Cyberspaces for Women and Girls
 • Women and Art
 • Women and Literature
 • Gender and Justice
 • Ending Violence Against Women and Girls
 • Ending Child, Early and Forced Marriages
 • Prevention of Sexual Assault and Harassment
 • The Anti-Gender Movement
 • Generation Equality Campaigns

 

Both research papers of empirical, theoretical or conceptual nature and policy papers are welcomed. If you have any questions regarding your submission, please contact us. All proposals will be reviewed.

The deadline for submitting abstracts is November 1st, 2022.

Please use the registration and submission form: https://forms.gle/3CLFueiedUHLq5Nc7


 

BİLDİRİ ÇAĞRISI

 1. Uluslararası Küresel Dünyada Kadın Kongresi (WGW2022)

ARALIK 01-02-03, 2022 / İSTANBUL

HİBRİT ETKİNLİK

Yer: İstanbul Topkapı Üniversitesi Kazlıçeşme Kampüsü, Zeytinburnu, İstanbul ve Online

 1. Uluslararası “Küresel Dünyada Kadın” Kongresi, 01-02-03 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul Topkapı Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi (TOPKAPI WOMEN) tarafından İstanbul’da düzenlenecektir. Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak sunulacaktır. Online seanslar da olacaktır. Bu hibrit kongreyi Uluslararası İşletme Okulu (IBS), Universidade de Caxias do Sul (UCS), Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales (EUDF), Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Derneği (TOCİKAD) ve Transnational Press London (TPLondon) desteklemektedir.

02 Aralık 2022’de, kuruluşunun 10. yılında, Cinsel Taciz ve Saldırılara Karşı Üniversiteler Arası İletişim Ağı 21. Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Kadınlar çözüm bulma çabalarına tam olarak katılmadıkça küresel sorunları çözemeyiz. Kongrenin amacı, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden katılacak bilim insanları ve araştırmacıların “Kadın” ve “küresel sorunlar” konularındaki çalışmalarının, bakış açılarının ve tartışmalarının disiplinler arası ve uluslararası karşılaştırmalarını yapmaktır. Bu Uluslararası Kongre’de kadının aile, hukuk, bilim, sanat, siyaset, kültür ve sosyo-ekonomi alanlarında çağlar boyunca yeri ve önemi, Türkiye’de ve dünyada kadınları kapsayan disiplinlerarası çalışmalar bağlamında değerlendirilecektir. Bu konferans, 1995’te Pekin’de düzenlenen Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’nda Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nda belirlenen on iki kritik endişe alanına odaklanmaktadır: Yoksulluğun kadınlar üzerindeki yükü, eğitim ve öğretime eşit olmayan erişim, eğitim ve öğretimde eşitsizlikler ve yetersizlikler, sağlık hizmetlerine ve ilgili diğer hizmetlere eşit olmayan erişim, kadına yönelik şiddet, yabancı işgali altında yaşayanlar da dahil olmak üzere silahlı veya diğer türden çatışmaların kadınlar üzerindeki etkileri, ekonomik yapı ve politikalarda eşitsizlik, her düzeydeki güç ve karar alıcılığın paylaşımında kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik, kadınların ilerlemesini teşvik etmek için her düzeyde yetersiz mekanizmalar, kadınların insan haklarına saygı gösterilmemesi ve bunların yetersiz teşvik edilmesi ve korunması, özellikle medyada kadınların klişeleştirilmesi ve kadınların tüm iletişim sistemlerine erişiminde ve bunlara katılımında eşitsizlik, doğal kaynakların yönetiminde ve çevrenin korunmasında toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve kız çocuklarına karşı sürekli ayrımcılık ve haklarının ihlali. Kadınların özel sektöre katılımı, dünya çapındaki toplumlar için çok önemli bir ekonomik itici güçtür. Ekonomik güvenlik; sağlık, eğitim ve ailelerin canlılığı üzerinde olumlu etkileriyle birlikte bir kadının yaşamının her alanına yarar sağlamaktadır.

Akademisyenleri, araştırmacıları ve organizasyonda yer alan STK gönüllülerini bir araya getirecek olan Uluslararası Kongre’nin bilimsel bilgi üretimine katkı sunması ve yeni bakış açılarına olanak sağlaması beklenmektedir. Özetler, araştırmanın konusunu, kapsamını, kullanılan kaynakları ve bilime katkısını ortaya koyacak şekilde oluşturulmalıdır. İlk kongre 2015 yılında İstanbul’da yapılmış ve 130’un üzerinde bildiri sunumu ile çok başarılı olmuştur. Birinci kongrenin bildiri kitabı Google Scholar’dan indirilip incelenebilir (DALAMAN, ZB (ed). “Women and Politics in a Global World / Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset, 2015). İkinci kongre 2020 Aralık ayında pandemi koşullarında online olarak gerçekleşmiştir. Yaklaşık 100 kişinin online olarak katıldığı kongrenin kitabı Transpress London tarafından yayınlanmıştır. https://www.tplondon.com/product/women-politics/.

Kongrede sunulması planlanan konu başlıkları aşağıda sunulmuştur. Kongrenin genel çerçevesine uygun olmak koşuluyla farklı konuların da sunulması mümkündür.

Konu Başlıkları:

 • Kadınların Siyasi Katılımı ve Liderliği
 • Kadın ve Sivil Toplum Politikaları (Feminist hareketler, STK’lar)
 • Kadın ve İstihdam (Eşit ücret, haklar)
 • Kadının İnsan Hakları ve Küresel Sözleşmeler (CEDAW, Pekin Bildirgesi, İstanbul Sözleşmesi)
 • Kız Çocuklarının Eğitimi ve Kadınların Mesleki Öğrenimi
 • Kadınlar ve Kız Çocukları için Güvenli Şehirler
 • Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik(STEM) Alanlarında Kadınlar
 • İş Dünyasında Kadın
 • Mülteci Kadınların Güçlendirilmesi
 • Kadın ve Yoksulluk
 • Küresel Isınma ve İklim Değişikliğine Feminist Yaklaşımlar
 • Kadınler ve Kız Çocuklarının Sağlığı
 • Kadın, Medya ve Feminist Alternatif Medya
 • Kadınlar ve Kız Çocukları içn Daha Güvenli Siber Alanlar
 • Kadın ve Sanat
 • Kadın ve Edebiyat
 • Toplumsal Cinsiyet ve Adalet
 • Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetin Sonlandırılması
 • Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Sona Erdirilmesi
 • Cinsel Saldırı ve Tacizin Önlenmesi
 • Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareket
 • Nesiller Boyu Eşitlik Kampanyası

 

Ampirik, teorik veya kavramsal nitelikteki araştırma makaleleri ile politika çalışmaları uygun görülecektir. Gönderinizle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin. Tüm gönderiler değerlendirme sürecinden geçirilecektir.

Özet göndermek için son tarih 01 Kasım 2022’dir.

Lütfen kayıt ve başvuru formunu kullanın: https://forms.gle/3CLFueiedUHLq5Nc7

(Visited 1.112 times, 1 visits today)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz