Cumartesi, Aralık 5, 2020

AB Desteği Hayatları Değiştiriyor

AB’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında bu alanda verdiği destek; istihdam, eğitim ve sosyal politikalar olmak üzere üç ana alanı kapsamaktadır. 2017 yılının sonuna kadar tamamlanacak olan bir önceki Katılım Öncesi Yardım Aracı I (IPA I) programları çerçevesinde Türkiye’ye, birçok insanın hayatını değiştiren İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında 473 milyon Avro AB desteği verilmiştir.

Özellikle kadınlar ve gençler açısından istihdam fırsatları iyileştirilmiştir. Verilen danışmanlık hizmetleri ve uygun koşullara sahip banka kredilerinin de yardımıyla binlerce kadın kendi işlerini büyütmüştür. Binlerce çalışan anne, bir taraftan bebekleri için tuttukları bakıcıları resmi ve kayıtlı olarak istihdam ederken, diğer taraftan da işlerinin başına geri dönmeleri için maddi teşvikler almıştır. Kamu sektörü, özel sektör, sivil kuruluşlar ve basın ile yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar, kayıt dışı istihdam oranlarının azalmasına katkıda bulunmuştur.

Hızla değişen küresel ortama ayak uydurmak amacıyla projeler, iş ile ilgili becerileri geliştirmek suretiyle Türk çalışanlarının ve şirketlerinin uyum sağlayabilirlik düzeylerini artırmıştır. Hayat boyu öğrenme, mesleki eğitim ve öğretim projeleri, iş gücünün yeterliliklerini artırmış ve işgücü piyasasında  beceri uyumsuzluğunun azaltılmasına yardımcı olmuştur. Tamamlayıcı eğitim, burslar ve koşullu nakit transferleri, üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere dezavantajlı konumda olan birçok erkek ve kız çocuğun okumaya devam etmesine imkan tanımıştır. Sosyal içerme ile ilgili projeler, ilgili grupların istihdam ve eğitim şartlarının iyileştirilmesi ve bu gruplara karşı yapılan ayrımcılığın önüne geçilmesi amacıyla romanlar, engelliler ve eski mahkumlar gibi farklı grupların içerisinde bulunduğu durumu iyileştirmiştir.

IPA II programı çerçevesinde AB’nin bu alanda Türkiye’ye yaptığı destek; İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı ile sürecektir. Tüm grupları daha fazla içeren bir toplum oluşturulması amacıyla 7 yıl içerisinde insanlara ve kurumlara 435 milyon Avro düzeyinde yatırım yapılacaktır. Bu bağlamda istihdam ve işgücü piyasasının eksikliklerinin yanı sıra sosyal koruma ve sosyal içerme politikalarının etkinliği ele alınacak, insane yaraşır işler teşvik edilecek, sosyal diyalog geliştirilecek, eğitim ve öğretim sistemlerinin kalitesi ve tüm grupların bu sistemlere erişimi artırılacaktır.

 Kaynak: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu