Pazartesi, Ekim 21, 2019

AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı

Avrupa Komisyonu, Türkiye’deki Mülteciler İçin AB Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında kaydedilen ilerlemeleri bildiriyor: 714 milyon Avroluk yeni bir insani yardım taahhüdü ve beceri eğitimine yönelik sözleşmeye bağlanan yeni bir 50 milyon Avro kaynak.

Bugün düzenlenen FRIT 7. Yönlendirme Komitesi toplantısında Avrupa Komisyonu, tahsis edilen desteğin hızla devam eden aktarım sürecinde kaydedilen ilerlemelerle ilgili olarak bilgi verdi. Bugüne kadar 2016-2017 dönemine ayrılan toplam 3 milyar Avroluk bütçenin 2.9 milyar Avroluk kısmının tahsisatı yapılmış olup değeri 1.6 milyar Avronun üzerindeki 48 projenin sözleşmesi imzalanmış, bu rakamın 811 milyon Avrosu da aktarılmıştır.

En son gelişmeler arasında, dil eğitimi ve diğer beceri eğitimlerinin verilmesi yoluyla Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin ve ev sahibi toplumların istihdam edilebilirliğini arttırmayı amaçlayan, 50 milyon Avro değerindeki sosyo-ekonomik destek sözleşmesinin imzalanması yer almaktadır. Bununla birlikte Komisyon, 3 Mayıs günü Türkiye için 2017 İnsani Yardım Uygulama Planı’nı (HIP)  yayımlamıştır. Bu plan, 2017 sonu itibariyle sözleşmeye bağlanacak olan, mülteciler için yeni bir 714 milyon Avroluk fon kaynağının önceliklerini tespit etmektedir.

İnsani yardım ayağı kapsamında ESSN-Sosyal Uyum Yardım Programı da şu ana kadar program kapsamında desteklenen 680,000’den fazla mülteciyle birlikte daha da hızlanmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda AB, yıl sona ermeden 1.3 milyon mülteciye ulaşmayı hedeflemektedir. Mart ayında UNICEF’le Eğitim için Şartlı Nakit Transferi (CCT) sözleşmesi imzalanmış olup bu kapsamda, 2017 sonu itibariyle 230,000 öğrencinin okula kayıt yaptırması doğrultusunda istikrarlı bir ilerleme sergilenmektedir.

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn şunları söyledi: “AB’nin Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı, birçok mültecinin gündelik yaşamında fark yaratmaya devam etmektedir. En son imzalanan 50 milyon Avroluk sözleşmeyle birlikte, Türkçe kursları da dâhil olmak üzere, Suriyeli mültecilere ve ev sahibi toplumlara becerilerini geliştirme ve dolayısıyla işgücü piyasasında başarı elde etme fırsatı yaratılmaktadır. Ülkedeki mültecilerin yaşam koşullarını iyileştirmek doğrultusunda Türkiye tarafından sarf edilen çabaları desteklemek anlamında taşıdığım tam kararlılığı koruyor; önümüzdeki hafta Türkiye’ye yapacağım ziyaret süresince de mültecileri desteklemek için yürütülen projelerimizden bir kısmını ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminde sorumlu Komisyon Üyesi Christos Stylianides de şunları ifade etti: “Bugün Türkiye’deki Mülteciler İçin AB Mali Yardım Programı, ihtiyaç içindeki yüz binlerce insanın ve ailenin hayatında bir fark yaratıyor. Sosyal Uyum Yardım Programı-ESSN kapsamında şu ana değin 680,000’den fazla insana ulaştık ve Mayıs ayında bulunduğumuz yeni fon taahhüdüyle birlikte bu sayıyı, yılın sonuna kadar 1.3 milyona çıkartabileceğiz. Aynı zamanda eğitime yönelik Şartlı Nakit Transferi (CCT) programımız da şu an itibariyle 56,000 mülteci çocuğun ailesine ulaşmış bulunuyor. Bu, AB’nin bugüne değin [uyguladığı] en büyük ölçekli insani yardım operasyonu. Taahhütlerimize sadık kaldık. Ortaklarımız ve Türk Hükümetiyle birlikte, Türkiye’deki ihtiyaç içindeki mültecilere yardım sağlamak, onlara insan onuruna yaraşır [koşullar sunmak] ve bir umut ışığı tutabilmek için çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz.”

Ön bilgi

AB’nin Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) 2015 yılında, Türkiye’deki mültecilerin desteklenmesi doğrultusunda AB Konseyi tarafından yapılan ciddi ek kaynak çağrısına cevaben oluşturulmuştur. Aracın Yönlendirme Komitesi, Avrupa Komisyonunu, AB üyesi ülke temsilcilerini, Türkiye temsilcilerini ve Avrupa Parlamentosu Dış ilişkiler Komitesinin Türkiye Raportörü Kati Piri’yi bir araya getirmektedir.

2016-2017 dönemi için FRIT’in bütçesi, 3 milyar Avrodur. Bunun 1 milyar Avrosu AB bütçesinden gelirken, geri kalan 2 milyar Avroluk kısmı ise Üye Ülkelerin katkısıdır.

FRIT bizlere, mültecilerin ve ev sahibi toplumların ihtiyaçlarının kapsamlı ve eşgüdümlü bir şekilde karşılanması için tasarlanmış, ortak bir eşgüdüm mekanizması sunmaktadır. AB’nin Birlik içi ve dışındaki mülteci krizini ele alırken izlediği kapsamlı yaklaşımın bir parçası olarak desteğin amacı, Türkiye’deki mülteciler için koşullarının iyileştirilmesidir. AB-Türkiye Bildirisinin uygulanmasında kaydedilen ilerlemelere dair 6. İlerleme Raporu (Sixth Report on the Progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement) 13 Haziran 2017 tarihinde yayımlanmıştır.

Daha fazla bilgi için:

EU-Turkey Cooperation: A €3 billion Refugee Facility for Turkey

FACTSHEET: The EU Facility for Refugees in Turkey

FACTSHEET: Turkey: Refugee crisis

Sixth Report on the Progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement

Implementing the EU-Turkey Statement – Questions and Answers

First Annual Report for the Facility for Refugees in Turkey

Facility for Refugees in Turkey – Commission Reports on Progress in Sixth Steering Committee

Kaynak

İhale Duyuruları