Cuma, Eylül 25, 2020

AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın I. Aşaması Açıklandı

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır, AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın I. Aşamasını 30 Ekim 2014 Perşembe kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi kapsamında hazırlanan ve iki aşamadan oluşan Eylem Planı’nın I. Aşaması, müzakere fasıllarında Kasım 2014-Haziran 2015 döneminde uyumlaştırılması öngörülen birincil ve ikincil mevzuat ile kurumsal yapılanma ve diğer çalışmaları içeriyor.

Sayın Bozkır, Ulusal Eylem Planı’nın, Türkiye’deki siyasi reformların ve mevcut sosyo-ekonomik dönüşümün sürdürülmesi ve güçlendirilmesine yönelik öncelikleri ortaya koyan bir yol haritası olduğunu belirtti.

Sayın Bozkır’ın konuşmasının tam metni için tıklayınız.

AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın I. Aşaması için tıklayınız.

Kaynak: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı

İhale Duyuruları