Cuma, Mart 24, 2023

Adesso & BlockchainIST Center Tübitak Doktora Burs Başvuruları Açıldı

Başvuru tarihi 14.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştır!


Bu ilan TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı içindir. Bahçeşehir Üniversitesi- Adesso İşbirliği için Doktora öğrencisi aday başvuruları kabul edilecektir. 

Program Hakkında: 

2244 – Sanayi Doktora Program Çağrısı üniversite-sanayi işbirliği ile nitelikli insan kaynağının  yetiştirilerek Türk endüstrisine kazandırılması için TÜBİTAK tarafından açılmış bir çağrıdır.  Proje kapsamında kabul edilen öğrencilere doktora eğitimleri süresince burs verilecek olup  aynı zamanda partner firma ile anlaşılması halinde 3 yıl da istihdam desteği sağlanacaktır.  TÜBİTAK 2244 programı hakkında daha fazla bilgi edinmek için:  https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2244-sanayi-doktora-programi 

Araştırma Alanı: 

 • Bilgisayar Mühendisliği 

Program 2 (iki) aşamadan oluşmaktadır: 

 1. Aşama – Öğrencilik: 

Bahçeşehir Üniversitesi, ülkemizin ve dünya insanlarının refah ve mutluluğunu artıracak öncü  ve yenilikçi girişim ve çalışmalarda bulunabilecek eleştirel, yaratıcı ve girişimci insanlar  yetiştirmeyi; ülkemizin, insanlarımızın, devlet, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarının karşılaştığı  sorunlara yaratıcı çözümlerle katkıda bulunmayı hedefleyen bir vakıf üniversitesi olmayı  misyon edinmiştir. Bu program kapsamında işbirliği yaptığı firmalar ile nitelikli araştırmacılara  ulaşmayı hedeflemektedir.  

Yüksek Lisans mezuniyetine sahip adaylar, öğrencilik aşamasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde  tam burslu olarak Doktora eğitimi ve ayda 4.500 TL ödeme alacaklardır. Öğrencilik aşamasında,  adaylara yemek, ulaşım, doktora tez çalışmalarında araştırma fonu, bilişim teknolojileri  alanında yetenek kazanımı için sertifikalı eğitim ve tez konusu ile ilgili olarak konferansa katılım  ve seyahat desteği sağlanacaktır.  

Bahçeşehir Üniversitesi, 2244 Sanayi-Doktora Programı kapsamında Bilgisayar Mühendisliği ve  Endüstri Mühendisliği tabanlı başvuruları değerlendirecektir. Programa başvurmak isteyen  öğrencilerin bu alanlarda yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. BAU hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.bau.edu.tr web sitesini ziyaret ediniz. 

 1. Aşama – Çalışma Dönemi: 

Programa kabul edilen adayların öğrencilik aşamasında çalışmalarını yürüttüğü şirket ile iş  sözleşmesi imzalanması mümkün olacaktır. Program kuralları gereği firma ve öğrenci istihdam  sözleşmesini en geç öğrencilik aşamasının 7. Döneminde imzalamalıdır. Anlaşma gereği 

öğrenci ilgili firmada doktora mezuniyeti sonrası en az 3 yıl boyunca çalışma taahhüdü  vermelidir. 

BAU Tarafından Seçilen Öğrencilere Sağlanacak İmkanlar 

 1. a) %100 Doktora Eğitim Bursu, 
 2. b) BAU Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) yönergesi uyarınca bursiyere doktora tezine  yönelik BAP desteği (doktora yeterlilik sonrası), 
 3. c) BAU konferans katılım koşullarına göre doktora tez konusuna yönelik 1 (bir) konferans  katılım ücreti ve BAU tarafından belirlenen koşullarda seyahat desteği, 
 4. d) Wissen Akademi’den Bilişim Teknolojileri konusunda 1 (bir) sertifika programına  katılım hakkı,  
 5. e) Eğitim süresince dizüstü bilgisayar kullanım hakkı,  
 6. f) Öğle yemeği, 
 7. g) Personel servis kullanımı hakkı. 

*BAU tarafından verilen imkanlar haricinde, seçilen öğrencilere seçildiği ortak firma tarafından  tanınan yan haklar olacaktır. 

Aday Başvuruları için Gerekli Belgeler: 

 1. Adaya ait amaç beyanı (maksimum 1 sayfa),  
 2. 60 (SAY) ALES puanı (Yabancı uyruklu adaylar için GRE veya GMAT puanları), 3. Lisans ve yüksek lisans transkriptleri, 
 3. Lisans ve yüksek lisans diplomaları, 
 4. Özgeçmiş,  
 5. İngilizce Yeterlilik Belgesi (IELTS/TOEFL/ YÖKDİL/YDS)  
 6. Erkek adaylar için askerlik belgesi, 
 7. İki adet referans mektubu, 
 8. Kimlik veya pasaport fotokopisi, 
 9. Yurtdışı mezuniyetleri olan adayların diploma denklik belgesi. 

Nasıl Başvurulmalı? 

2244 programına başvurmak isteyen adaylar ilgili BAU doktora programına başvurmadan önce  blockchainist@rc.bau.edu.tr adresine ilgili dokümanları göndermelidir.  

Adaylar için önemli tarihler: 

Online Başvuru ve Evrak Tamamlama için son tarih: 14 Ocak 2021 (Yazılı ve Sözlü Bilim  Sınav tarihleri Aralık Ayında ilan edilecektir.) 

BAU Doktora Programı son kayıt tarihi: 23 Şubat 2021

 

Başvuru formu için tıklayın

(Visited 238 times, 1 visits today)

BENZER İÇERİKLER