Cuma, Ekim 29, 2021

Aileye Dönüş Psikososyal Destek Modelleme Projesi Tamamlandı

Koruncuk Vakfı’nın, AB Sivil Toplum Diyaloğu 5. Hibe Programı kapsamında, Nisan 2019-Aralık 2020 arasında yürüttüğü ‘Aileye Dönüş Psikososyal Destek Modelleme Projesi (Aileye Dönüş Projesi) tamamlandı. Belçika merkezli L’Accueil Çocuk Koruma Merkezi ortaklığı ile yürütülen projede, Türkiye’de mevcut yeniden birleşme programını iyileştirmeye yönelik ülke incelemeleri, uzman görüşleri ve pilot uygulama sonuçları bir araya getirilerek Türkiye için uygulanabilir bir model önerisi sunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda altı ülke incelemesi yapılan projede; Belçika ve Almanya yerinde ziyaret, Hollanda, Bulgaristan ve Çekya çevrimiçi toplantı ve son olarak Finlandiya literatür taraması yöntemiyle mevzuat ve sosyal hizmet uygulamaları hakkında güncel bilgiler derlenmiş ve Türkiye’den STK temsilcileri ile saha uzmanları ve akademisyenlerle paylaşılmıştır.

Koruncuk Vakfı, 2017’de Bolluca Çocukköyü’nde kalmakta iken aile yanına dönmesine karar verilen çocukların takibini daha sistematik yürütmek ve uyum sürecini desteklemek amacıyla bir pilot proje başlatmıştı. Bu çalışmanın devamı niteliğinde olması ve aynı zamanda AB STK’ları ile diyalogun geliştirilmesini sağlamak açısından önemli bir yeri olan Aileye Dönüş Projesi’nde elde edilen bilgiler ışığında, çocuğun güvenliğini ön planda tutan ve sürece bütüncül bir bakış akışı getiren bir rehber hazırlandı.

Çocuk koruma politikalarında sadece çocuğun desteklenmesinin yeterli olmadığı, biyolojik ailesinin de güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Proje, başarı için devlet ve sivil toplum kuruluşlarının güçlü işbirliğinin önemini işaret ediyor.

Proje’nin sonuç kitapçığına ve rehberi de içeren Aileye Dönüş Raporu – Türkiye için Model Önerisi’ne ulaşmak için tıklayın

 

(Visited 103 times, 1 visits today)

BENZER İÇERİKLER