Pazartesi, Nisan 22, 2019

ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı

ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı ile ASELSAN’ın sahip olduğu teknoloji ve bilgi birikiminin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. YÖK, ihtisaslaşma sürecinde bulunan araştırma üniversiteleri ve akademisyenlere uygulamalı teknolojik proje ortamı sağlanmış olmaktadır. Akademik tecrübeleri olan üniversite öğretim üyeleri, doğrudan endüstrinin projelerine dâhil olarak endüstriyel tecrübelerini artırıp ülkemizin eğitim ve teknolojisine katkıda bulunacaktır.

 

ASELSAN personeli ASELSAN’da çalışmakta olduğu projelerden tez yapacaktır

Akademik yeterliliğe sahip personelin savunma projelerinde görevlendirilmesi ile savunma sanayisi alanında kritik teknolojilerin millileştirilmesi ve başarıyla sonuçlandırılmasına ivme kazandırılacaktır. Personelin ASELSAN’ın misyon ve vizyonuna uygun olarak savunma sanayisi alanında yüksek lisans/doktora tez ve araştırma konularında eğitim alması sağlanacaktır.

ASELSAN AKADEMİ’de 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 168’i yüksek lisans ve 64’ü doktora olmak üzere 232 personel eğitime başlamıştır. Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde 135, Bilgisayar Mühendisliğinde 47, Makine Mühendisliğinde 45 ve Malzeme Mühendisliğinde 5 öğrenci ile eğitime devam etmektedir. Önümüzdeki yıl bu sayının 750 olması ve ASELSAN’ın dört yıl sonra doktoralı personeli oranının %10 olması hedeflenmiştir.

 

ASELSAN AKADEMİ’NİN KAZANIMLARI

• Yükseköğretim Kurulu onaylı üniversitelerin dış kampüsü,

• Üniversite – sanayi iş birliğine yepyeni bir boyut,

• Personelin çalıştıkları projelerden tezler yapabilmesi,

• ASELSAN’ın öz kaynaklı projelerinden doktora tezleri,

• Üniversitelerin ana kampüsünde verilen yüksek lisans ve doktora diploması,

• Ortak ders havuzu,

• Açık inovasyon ortamı,

• Aselsan’ın laboratuvar imkanlarının, tezler kapsamında programa dahil olan araştırma üniversitelerine açılması,

• Ülkemizde kritik teknolojilerin gelişimini sağlayarak, artacak askeri-sivil rekabet gücü ve

• Savunma alanında milli ileri/kritik teknolojilerin kazanılmasıdır.

 

Kaynak

İhale Duyuruları