Pazar, Temmuz 21, 2019

Avrupa Birliği Alanında Yüksek Lisans Yapabilirsiniz

 

  • Türk-Alman Üniversitesi-Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Yüksek lisans programı öğrencilere iki yıllık eşsiz bir eğitim imkanı sunmaktadır.  Öğrencilere disiplinler arası bir bakış açısını kazandırmak amacıyla Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler alanı siyasi, ekonomik, hukuki ve tarihi boyutlar göz önünde bulundurularak incelenecektir. Avrupa Birliği’nin spesifik meseleleri kompleks küresel meseleler ile beraber incelenecektir. ”Avrupa ve Uluslararası İlişkiler” Yüksek Lisans Programı’na kayıt yaptırmak için, şu bölümlerden birinden mezun olma şartı aranmaktadır: İdari Bilimler/Halkla İlişkiler, Siyasal Bilimler, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Araştırmaları, Sosyoloji, İktisat, Hukuk ve benzeri bölümler.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

  • Marmara Üniversitesi- Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Programı

Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde iki ayrı program yürütmektedir. Programların amacı “Avrupa Bütünleşme Süreci” konusunda uzman araştırmacılar yetiştirmektir. Yüksek lisans düzeyinde dokuz, doktora düzeyinde ise yedi ders yürütülmekte olan programın eğitim ve öğretim dili Türkçe ve İngilizce’dir. Tezler; AB’de ortak eğitim alanı, AB’nin Kafkaslara yönelik dış politikası, Avrupa kimliği, AB’nin kriz yönetimi alanındaki rolü, AB çevre politikası gibi farklı alanları kapsamaktadır. Bölüm; Eğitim programının yanında konferans ve çalıştaylar düzenlenmekte ve diğer üniversite ve ülkelerdeki AB uzmanlarını enstitüye, ders vermeleri ve seminerlere katılmaları için davet etmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

  • ODTÜ- Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Hem tezli hem de tezsiz seçeneği bulunan programın eğitim dili İngilizce olup, Avrupa Biriliğinin 2. Dünya Savaşından sonra yürüttüğü bölgesel bütünleşme çalışmasına odaklanmaktadır. Program, Türkiye ve AB ilişkilerini ve ayrıca Türkiye’nin AB politikalarını da inceleyerek üyelik süreci hakkında araştırmalar yürütmektedir. Tezli programın yükü 7 ders ve yüksek lisans tezi, tezsiz programın yükü 10 ders ve dönem projesidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

  • Boğaziçi Üniversitesi- Uluslararası İlişkiler: Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu Yüksek Lisans Programı

Farklı eğitim geçmişlerine sahip öğrencileri bir araya getirmeye amaçlayan program tezli yüksek lisansınızı ikinci öğretim olarak yapabilme şansını sunuyor. Program bölgesel çalışmalar, uluslararası ekonomi, Türkiye dış politikası, Müslüman ülkelerde cinsiyet çalışmaları, ulus devletin günümüzdeki sorunları gibi farklı konuları bünyesinde bulunduruyor. Program kontenjanı ise ortalama olarak 25 kişi.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

  • Ankara Üniversitesi-Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler

Türkiye Cumhuriyeti’nin 14 Nisan 1987 tarihinde Avrupa Topluluğu’na tam üyelik başvurusunu yapmasından kısa bir süre sonra Ankara Üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde doktora ve yüksek lisans eğitimi vermek amacıyla Avrupa Topluluklar Anabilim Dalı kurulmuştur. Anabilim Dalımıza bağlı olarak AT-Hukuk, AT-Ekonomi/Maliye, AT-Uluslararası İlişkiler yüksek lisans ve doktora programları sürdürülmektedir. Bu programlar, diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde Avrupa Birliği konusunda yürütülen lisansüstü programlarına paralel şekilde düzenlenmiş olup disiplinlerarası programlardır. Böylece, bu programlardan herhangi birine devam eden öğrenciler seçtikleri alanlarda, uzman akademisyen ve kamu ve özel sektör kurumlarında bu alanda çalışan uzmanlardan Avrupa bütünleşmesinin çeşitli veçhelerinde teorik ve uygulamaya yönelik dersler almaktadırlar.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

 

 

İhale Duyuruları