Perşembe, Kasım 14, 2019

Avrupa İnovasyon Kurumu’ndan Pilot Uygulama

Avrupa İnovasyon Kurumu’ndan pilot uygulama: AB Birinci sınıf mucitlerin icatlarını piyasaya daha hızlı sunabilmeleri için 173.4 milyon Avro destek veriyor!

Avrupa Komisyonu, icatların piyasaya daha hızlı sunulabilmesi amacıyla Avrupa İnovasyon Kurulu (EIC) kapsamındaki 283 yenilikçi projeyi destekliyor. KOBİ Aracının son safhasında 27 ülkeden 278 küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) fon desteği almak üzere seçildi.(Aralarında 2 Türk işletme de yer alıyor) Bu KOBİ’ler arasında şirketler, AB’nin araştırma ve inovasyon programı Horizon 2020 çerçevesinde,  2. Aşama kapsamında toplam 129 milyon Avro ve 1. Aşama kapsamında 10 milyon Avro destekten yararlanacak. Ayrıca 16 ülkeden 15 proje İnovasyona Tam Gaz (Fast Track to Innovation) programının son aşamasında 34.4 milyon Avro alacak.

Son sonuçlar dahil, EIC Pilot kapsamında bugüne kadar toplam 1276 projeye 731.15 milyon Avro fon desteği sağlandı.

Bu aşamada seçilen projeler çeşitli blok zinciri teknolojileri, kuantum foto detektörü, 3-D dokuların damar oluşumu için çip teknolojisi, biyo-çözünür paketleme filmi, veri güdümlü kişiselleştirilmiş diz replasmanı ve Nesnelerin İnternetine imkan veren nano-uyduları içermektedir.

KOBİ Aracının 2. Aşamasında projeler (toplam 68) görsel örnekleme, deneme, pilot uygulama ve ölçek büyütme gibi inovasyon faaliyetlerini finanse etmek üzere 0.5 milyon Avro ila 2.5 milyon Avro almayı bekleyebilirler. Şirketler doğru biçimde gerekçelendirilmiş başvurularını yaparken, inovasyon faaliyetlerinin pazara uygun sonuçlar vermesini sağlamak üzere, daha yüksek tutarlarda fon talep edebilirler. Projeler,  yenilikçiler, girişimciler ve risk sermayedarlarından oluşan bir jüri tarafından yapılacak yüz yüze görüşmeler sonucunda seçilir. Ayrıca şirketler 12 günlük ücretsiz işletme koçluğu ve ticareti arttırma hizmetlerinden de yararlanacaktır. Finansman için seçilen dokuz şirketle İspanyol ve İsrailli KOBİ’ler en başarı olanlardı. Sekiz şirketle Norveç ve Fransa, ve yedi şirketle Danimarka ve Almanya bu ülkeleri takip etti. Seçilen şirketlerin çoğunluğu Bilişim ve İletişim Teknolojiler, sağlık ve mühendislik alanlarında faaliyet göstermektedir.

KOBİ Aracının 1. Aşamasında desteklenen projelerin her biri (toplam 200) iş planı hazırlamak üzere 50.000 Avro destekten yararlanacaktır. Bir proje teklifi sunmak üzere birden fazla şirket ortaklıklar kurabilirler.  Bu şirketler de ücretsiz işletme koçluğu ve ticareti arttırma hizmetlerinden de yararlanacaktır. Bu Aşamada, finansman için seçilen 32 şirketle İspanyol KOBİ’leri en başarı olanlardı. 21 şirketle İsviçre ve İsrail, ve 20 şirketle İtalya bu ülkeleri takip etti.

İnovasyona Tam Gaz programının bu aşamasında 15 yenilikçi proje yaklaşık 2 milyon Avro fon desteği alacaktır. Bu program nispeten daha gelişmiş, pazara daha yakın çığır açan teknolojiler, kavramlar ve iş modellerine yöneliktir. Katılan KOBİ’ler ücretsiz işletme koçluğu ve ticareti arttırma hizmetlerinden de yararlanacaktır.

Ön bilgi

KOBİ Aracı ve İnovasyona Tam Gaz programı artık, yeni pazarlara açılan tamamen yenilikçi, çığır açan ürün, hizmet, süreç ve iş modellerini hedefleyen EIC pilot uygulamasının ana unsurlarıdır. 2018-2020 yılları arasında EIC pilot uygulaması, çığır açan, pazar yaratan yeniliklere Horizon 2020 kapsamında 2.7 milyar Avro sağlayacaktır.

Daha fazla bilgi için

Yararlanıcıların listesi: SME Instrument Phase 1

Yararlanıcıların listesi: SME Instrument Phase 2

Yararlanıcıların listesi: Fast Track to Innovation

Map of all projects funded under the SME Instrument

Map of all projects funded under FTI

Basın irtibat:

EC Spokesperson for Research, Science and Innovation

Kaynak

İhale Duyuruları