Salı, Ekim 15, 2019

Avrupa KOBİ Yıllık Raporu Yayımlandı

Avrupa Komisyonu tarafından her yıl Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensiplerinin AB ülkelerinde uygulanmasına ilişkin ilerlemelerin değerlendirildiği “Avrupa KOBİ Yıllık Raporu” 19 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı.

Rapor esasen iki ana kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda Avrupa KOBİ’lerinin yıllık durumlarının ele alındığı kısım ve ikinci kısım ise Avrupa Küçük İşletmeler Yasası bağlamında ülkelerin mevcut durumunun ele alındığı kısımdır.

Ülkemiz açısından değerlendirildiğinde finansal olmayan ekonomide KOBİ’lerin payının  %99,8 dolaylarında seyrettiği,KOBİ’lerde istihdam oranını %75,5 olduğu ve KOBİ’lerin finansal olmayan ekonominin %53,9’una denk gelen 86 Milyar Avro katma değer yarattıkları görülmektedir.

Rapora erişmek için lütfen tıklayınız.

Rapora ilişkin detay bilgi için lütfen tıklayınız.

Türkiye’nin Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensiperindeki durumuna ilişkin detay bilgi için lütfen tıklayınız

 

Kaynak: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı

İhale Duyuruları