Perşembe, Kasım 14, 2019

Avrupa Stratejik Yatırım Fonundan Ufuk 2020 Risk Finansmanı Araçlarına Destek

Avrupa Stratejik Yatırım Fonu (ASYF) diğer kaynaklardan finanse edilmesi mümkün olmayan stratejik yatırımların özel finansman kaynaklarının harekete geçirilmesiyle,  Avrupa Birliğinin içinde bulunduğu yatırım boşluğunun üstesinden gelinmesi amacıyla kurulmuştur. ASYF’nin Eylül ayı itibariyle operasyonel hale gelmesi planlanmaktadır. ASYF’nin yönetim faaliyetleri Avrupa Yatırım Bankası tarafından yürütülecektir.

ASYF kapsamında 2017 yılı sonuna kadar 315 milyar Avro tutarında bir finansmanın harekete geçirilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede üye devletler ulusal teşvik bankaları aracılığıyla ASYF’ye doğrudan finansman ayırmışlardır. İlk olarak Bulgaristan, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Polonya, Slovakya ve İspanya ulusal teşvik bankaları ASYF kapsamında proje ve platformlara destek sağlamak adına yaklaşık 34 milyar Avro hacminde bir kaynak tahsis etmişlerdir.

ASYF hâlihazırda sürmekte olan Avrupa Yatırım Bankası’nın yürüttüğü çalışmaları ve yürürlükteki “Ufuk 2020” ile “COSME”  gibi AB fon ve programlarının finansal araçlarına doğrudan destekleyecektir.  Ufuk 2020’nin finansal araçlarının desteklenmesi için Komisyon ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ve Avrupa Yatırım Fonu (AYF) arasında 22 Temmuz 2015 tarihinde anlaşma imzalanmıştır.

Bu kapsamda öncelikle, Ufuk 2020 altında KOBİ’lerin ve şirketlerin finansmana erişimi için tasarlanmış olan Innovfin Enstrümanı kapsamında daha sonraki yıllar için AYB ve AYF tarafından taahhüt edilen 750 milyon Avroluk desteğin daha erken kullanıma açılması planlanmıştır. Bu sayede halihazırda Fransa, Lüksemburg, İtalya ve İngiltere’deki bankalarla yapılmış olan anlaşmaların sayısının artması ve 14 milyar Avroluk desteklenmiş yatırım hedefine daha erken ulaşılması öngörülmektedir.

AYSF altında sağlanacak desteklerle AYF’nin yenilikçi KOBİ’lere ve şirketlere daha fazla finansman sağlaması hedeflenmektedir. AYSF destekleriyle birlikte InnovFin altında KOBİ’lere sağlanacak olan borç ve özsermaye desteklerinin 420 milyon Avro daha artırılması planlanmaktadır. AYSF destekleriyle oluşturulacak yeni enstrümanlar sayesinde KOBİ’lere ve orta büyüklükteki şirketlere 900 milyon Avro ilave destek sağlanacaktır.

Komisyon, AYB ve AYF arasında aynı tarihte imzalanan diğer bir anlaşma uyarınca ise Ufuk 2020 InnovFin Girişim Sermayesi altında, İş Melekleri tarafından ICT sektöründe yeni ürün ve hizmetlerin sunulması için yapılan yatırımlara eş finansman sağlayacak yeni bir pilot uygulama hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda sağlanacak 30 milyon Avro desteğin, 4 katı büyüklüğünde bir yatırımı tetiklemesi beklenmektedir.

Kaynak ve detaylı bilgi için tıklayınız.

İhale Duyuruları