Salı, Haziran 2, 2020

Çalışma Yaşamında Cinsiyet Eşitliği İçin Örnek Bir Girişim

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Limak ve UNDP tarafından, kadınların güçlenmesi için “Türkiye’nin Mühendis Kızları” ile eğitim alanında başlatılan proje çalışma yaşamına taşınıyor.

“Türkiye’nin Mühendis Kızları” projesiyle lise ve üniversitedeki genç kadınların mühendislik mesleklerine girişlerinin teşvik edilmesine destek veren Limak Grup, UNDP Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Mührü Sertifika Programı’nın Türkiye’deki ilk pilot çalışmasına hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler sahipliğinde kamu ve özel sektör kuruluşlarına yönelik bir toplumsal cinsiyet eşitliği sertifika programı olan UNDP Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Mührü kapsamında “İşletmelerde Eşitlik Yönetim Modeli” hayata geçiriliyor.

Bu model ile geleneksel olarak kadınlara uzak kabul edilen iş, meslek ve uzmanlık alanlarında kadınların güçlenmesi amaçlanıyor. Eşitlik için mücadelenin eğitim alanı ile sınırlı olmaması gerektiği anlayışına dayanan bu çalışma, kadınların eğitim sonrası çalışma yaşamında maruz kalabilecekleri ayrımcılıklara dair problemlerin sistematik olarak ele alınmasını hedefliyor.

Modelde, iş yaşamında yalnızca bireysel müdahalelerin yeterli olmadığı fikrinden hareket ederek tüm şirket yapı ve uygulamalarının sistemli bir şekilde gözden geçirilmesine önem veriliyor. Bu bağlamda şirketlerin kendi bünyelerinde ve iş ilişkilerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sürekli olarak gözettikleri ve iyileştirici tedbirler aldıkları bir iç yönetim sisteminin kurulması öngörülüyor. Bu sistem, üst yönetimin eşitlik taahhüdü, kadınlar ve erkeklerin fırsat, temsil ve ödüllere erişimlerindeki ayrımcılıkların düzenli olarak takibi, analizi ve eşitliğin tesisi için eylem planları yolu ile kurum genelinde çalışılmasına dayanıyor.

Enerji ve altyapı gibi kadın istihdamının geleneksel olarak küresel düzeyde düşük olduğu sektörlerde çeşitli şirketlerle proje geliştirme, finansal ve operasyonel destek gibi çalışmalar yürüten Limak bu sektörlerde eşitliği destekleyecek uygulamaların geliştirilmesine öncülük edebilecek konumda. Bu sebeple UNDP Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Mührü Sertifika Programı’nın pilot çalışmasının Limak Grup ortaklığıyla yapılması stratejik öneme sahip.

Bugüne kadar pilot çalışma çerçevesinde Limak’ta programın yönetimi için bir Eşitlik Komitesi kuruldu ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda UNDP ile ortak anlayış geliştirmeye yönelik eğitimler verildi. Komite, şirket içi cinsiyet eşitliğinin incelenmesine yönelik Şirket İç Değerlendirmesi sürecini baz alarak bir eylem planı geliştirmeye hazırlanıyor.

UNDP ve Limak Grup iş birliğinin 5 hedefi; Limak ve özel sektör genelinde cinsiyet eşitliğini güçlendirme faaliyetlerinde kurumsallaşmanın ilerletilmesi ve küresel standartlar ile bütünleştirilmesi, Limak’ın cinsiyet eşitliği alanındaki faaliyetlerinin Türkiye çapında yaygınlaştırılabilecek bir modele dönüştürülmesi, kadın istihdamının geleneksel olarak düşük düzeyde olduğu sektörlerde eşitliği destekleyecek stratejiler kazandırılması ve dönüşümün öncülüğünün üstlenilmesi.

Kaynak

İhale Duyuruları