Çarşamba, Ocak 29, 2020

Call for Tender: NFI Kits

İHALE İLANI

12 Aylık  kontrat- FW Contract for 12 months

SY-IDL-Prog -5557 (FWA)

Suriye yardım Derneği ,  Suriyede yerinden edilmiş İnsanlara Gönderilmek üzere NFI  Kit almak için bu ihale ilanını sunmuştur. İlgilenen Kuruluşlar  veya şirketler aşağıda bulunan şartlara göre başvurabilirler:

İhale Teklifi sunmak için gerekli evraklar

  • Suriye Yardım Dernegine ait fiyat teklif formu imzalı ve kaşeli olarak sunulmalıdır .
  • Tedarikçi firmanın Ticari sicil kaydı ve Vergi levhasının fotokopisi.
  • Tedarikçi firma sahibinin veya imza yetkilisinin kimlik fotokopisi ,Kapalı  ve kaşeli zarfın içine eklenip sunulmalıdır.
  • Daha önce benzer bir işi veya malzemeyi teslim ile ilgili iş biterme sertifikası varsa (opsiyonel) eklenmelidir.
  • Gercek Numunelerin sunulması ve Sunulan numunelerin istenilen kalitede olması ve markaların eklenmesi gereklidir.
  • Her Kapalı zarfın üzerine ve her iki yüzünede ilgili İhale Referance Kodu’nun eklenmesi gereklidir.
  • Tedarik edilecek Malzemelerin Türkiye’den tedarik edilmesi şarttır ve teslimattan önce yerinde kontrol edilecektir.

Herhangi bir soru ve açıklama icin tender.turkey@syriarelief.org.uk  Email adresine mail Gönderebilirsiniz. Gerekli dökümanlar aşağıda bulunan linktedir:

NFI Kits` Document  https://syriarelief-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_jalkama_syriarelief_org_uk/EVI0ICB4Au5DuzcqayZGBWABfJcZ7NuSqsORgixjKVzTGA?e=09MwqM

IHALEYE SON BAŞVURU TARİHİ –06-02-2020 – SAAT 15:00 PM, Teklifler ve numunelerin Aşağıdaki adrese teslim edelmesi rica olunur.


 

Suriye Yardım Dernegi is announcing for open tender to procure Comprehensive  NFI  Kits In order to support Syrian IDPs in Idleb /Aleppo Rural  area. Each Company, individual or institute who interested in bidding for the announcement can follow the instructions below:

* Each Bidder should fill the RFQ form which been created/Shared by “Suriye Yardim”.

* Each Bidder should include all documents related to his company”Tax certificat,Copany registration and profile in the seald Envlope.

* Each bidder should include ID copy of Company owner or Aothorised persons ID copy.

* Each bidder required to include his Past performance proofs and references related to each Gategory in the envlope.(Optional).

* Submitting pysical samples which are matching quality and quantity in RFQ with mentionşng the brand.

* Each closed envlope should has related refernce code on its Both sides .

*All Items should be procured from Turkey Market and wıll be checked Here before delivery,

All bidds should be submitted to Suriye Yardim dernegi on   –06-02-2020 –15:00 PM,  to the adress below:

Suriye Yardım Derneği –(Saray Kent Mah-305.sok. Hicret Apt-No:9 Antakya/hatay.