Pazartesi, Haziran 14, 2021
Ana Sayfaİhale DuyurularıÇocuk Katılımının Arttırılması Danışmanlık Hizmeti Alımı

Çocuk Katılımının Arttırılması Danışmanlık Hizmeti Alımı

Çocuk Katılımının Arttırılması

Danışmanlık Hizmeti Alımı

 

REF: 210610CKAD

 

Hayata Destek Derneği doğa ya da insan eliyle meydana gelen afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamak amacı ile kurulmuş bir insani yardım kuruluşudur. Bu kapsamda hayata destek olurken insanlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını şekillendirmektedir.

Acil Yardım: Hayata Destek, insani krizler sonrası, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması, nakit yardımı yapılması, barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

Mülteci Destek: Türkiye’deki mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Mültecilere yönelik toplum temelli koruma çalışmalarının yürütüldüğü toplum merkezlerinde bireyin güçlendirilmesi ve sosyal uyuma katkı amaçlanırken bireysel koruma faaliyetlerinde mültecilere temel hak ve hizmetlere erişimlerinde birebir destek ve bilgilendirme hizmeti verilmektedir. Mülteci nüfusun ihtiyaçlarına uzun erimli ve kalıcı çözüm üretebilme amacıyla hayata geçirilen geçim kaynağını destekleme projeleri kapsamındaysa mesleki kurslar, istihdama katkı ve çalışma izni edinme sürecinde destek sağlama gibi faaliyetler yürütülmektedir.

Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma: Türkiye’de çocuk işçiliği sorunuyla mücadele kapsamında, çalışan ve çalışma riski altındaki çocuklara destek için faaliyet yürütülür. En ağır iş alanlarından biri olan mevsimlik tarım sahalarındaki çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, aile ve işverenlerin çocuk işçiliğinin zararları konusunda farkındalıklarının artırılması öncelikli hedeflerdir. Yanı sıra çocukların çocuk olma haklarına sahip çıkmak, okullaşmaya artırmak da çalışmaların ayrılmaz bir parçasıdır.

Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme: Etkin bir insani yardım ve afetle mücadele stratejisi yürütebilmek için bir bütün olarak sivil toplumun güçlendirilmesi çalışmalarına katkı sunulur. Bu çalışmalarda sivil toplum kuruluşları arasında etkin koordinasyon ağları oluşturarak kolektif bir zeminde bilgi akışına, uzmanlık ve kaynak paylaşımına; iletişim ve koordinasyon kapasitelerinin geliştirilmesine öncelik verilmektedir.

İş Tanımı: Hayata Destek Derneği merkez ofisi ve sahalarında görev alan psikososyal destek çalışanlarının ve çocuk güvenliği odak kişilerinin Covid-19 döneminde uzaktan sürdürülen etkinliklerde anlamlı çocuk katılımını nasıl sağlayabileceklerine yönelik atölye çalışmalarıyla güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Pozisyon: Eğitmen
Katılımcılar: Hayata Destek Derneği çocuk güvenliği odak kişileri ve psikososyal destek çalışanları
Çalışma Süresi ve Şekli:  3 günlük çevrimiçi eğitim
Çalışma Yeri: Çevrimiçi
Genel Sorumluluklar: Hayata Destek Derneği’nde insani yardım alanında çalışan çocuk güvenliği odak kişileri ve psikososyal destek çalışanları için pandemi döneminde çocuk katılımının arttırılmasına yönelik pratik örnekler içeren bir atölye düzenlemek.

 

 

Temel Sorumluluklar

 

 • Çocuk katılımı ilgili temel kavramlar ve araçlara yönelik bilgi aktarımı,
 • Çocuk katılımına dair dijital ortamda yapılan pratik uygulamaların ve iyi örneklerin paylaşılması,
 • Pandemi döneminde anlamlı çocuk katılımını sağlamaya yönelik bilgi aktarımı,
 • Hayata Destek Derneği sahalarında uzaktan çalışma yöntemiyle uygulanması planlanan çocuk katılımı etkinliklerinin hazırlığına yönelik atölye çalışmasının yürütülmesi

 

Nitelikler

 

 • Çocuk katılımı alanında çalışmaların yürütülmesiyle ilgili deneyimli,
 • Çocuk güvenliği alanında deneyimli,
 • Çocuklar ile dijital ortamda yapılan çalışmalar konusunda tecrübeli,
 • Eğitim ve süpervizyon verme konusunda en az 2 yıl çalışmış,
 • Sivil toplum kuruluşları ile çalışma ve insani yardım/sivil toplum deneyimi/bilgisi olan,
 • Farklı kültürlerden kişiler ile çalışma konusunda tecrübeli,
 • Çevrimiçi atölye çalışmaları yapmak / eğitim vermek konusunda deneyimli.

 

Şartlar ve Koşullar

 

Hayata Destek Derneği fırsat eşitliğine inanır, bu çerçevede işe alım süreçlerini yönetir ve tüm idari ve operasyonel süreçlerinde insani yardım ilkeleri ve çocuk koruma politikası göz önünde bulundurarak hareket eder.

 

Başvuru için istenenler;

 • Teklif
 • CV
 • Fatura/serbest meslek makbuzu örneği

İstenen belgelerin içeriğine dair notlar;

 • Bu ilana başvuru için Teklif Mektubu ile birlikte CV ve portfolyo gönderilmelidir.
 • Teklif mektubunda planlanan iş akışı ve içeriğine (eğitim planı, hedefler, rapor örneği, katılımcı üst limitleri vb.) dair bilgilendirme notu eklenmelidir.
 • Teklifler, yukarıdaki belirtilen iş kalemleri ve süreçler üzerinden saatlik tutar + KDV gibi vergileri de belirtilerek imzalı-kaşeli gönderilmelidir.
 • Teklifte imza-kaşesi bulunan kişinin/firmanın serbest meslek makbuzu ya da fatura kesebilmesi zorunludur. Teklifte bu husus mutlaka belirtilerek fatura ya da SMM örneği paylaşılmalıdır. Kendisi ya da çalıştığı firma adına bu belgeleri sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir.
 • Teklif dışında gerek duyulan ihtiyaç ve hizmetler ve/veya değişkenlik gösterebilecek iş kalemleri ayrıca paylaşılmalı ve bütçeye ek olarak sunulmalıdır.
 • Eğitimin dijital ortamda planlamasıyla sebebiyle hizmetin bu yönüne ilişkin varsa teknik detaylar/notlar mutlaka belirtilmelidir.
 • Tekliflerin geçerlilik süresi projenin süresi sonuna kadar olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Tekliflerin CV/Portfolyo ile birlikte REF: 210610CKAD konu başlığı ile 18.06.2021 tarihine kadar danisman@hayatadestek.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

(Visited 163 times, 20 visits today)
(Visited 20 times, 1 visits today)