Perşembe, Ekim 22, 2020

“Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu!” – Projeye Katılan Okullara Plaket Verildi

TURMEPA’nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteği ve Clariant Türkiye sponsorluğunda yürüttüğü “Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu!” eğitim ve farkındalık projesinde STEAM projeleri üreten okullara plaket takdim edildi.

TURMEPA’nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında aldığı hibe ile 2018 yılından bu yana yürüttüğü projede sona yaklaşılıyor. İstanbul Valiliği, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğinde yürütülen projede, öğrencilerin jüri karşısında çevrimiçi proje sunumlarının ardından projeye katılım sağlayan okulların müdürleriyle bir araya gelindi. 6 Ekim’de İstanbul Sarıyer’de Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi’nin bahçesinde gerçekleşen buluşmada Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan tarafından okul müdürlerine plaketleri verildi. Pandemi şartları nedeniyle maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Ödül töreni Ekimde

Sarıyer ilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin deniz kirliliğiyle mücadele etmek amaçlı kodlama yöntemiyle geliştirdikleri proje sonuçları TURMEPA’nın Ekim ayında düzenleyeceği çevrimiçi ödül töreni ile açıklanacak.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Hakkında

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla, 8 Nisan 1994 tarihinde Rahmi M. Koç’un kurucu başkanlığında, Deniz Ticaret Odası ile birlikte kuruldu. 2000 yılında Bakanlar Kurulu’nca alınan kararla, kamu yararına çalışan dernek statüsünü elde etti. Hayata geçirdiği projelerle, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kamuoyunun yakından tanıdığı TURMEPA, 25 yıl içinde Türkiye’nin önde gelen deniz odaklı sivil toplum kuruluşu haline geldi.

25 YILDA TURMEPA

  • 8 milyon 330 bin öğrenciye çevre dersleri verilerek denizlerimiz sevdirildi,
  • 18 bin 500 eğitimci yetiştirildi,
  • 8.367 gönüllü sayısına ulaşıldı,
  • Atık alım tekneleri ile 37 milyon 800 bin litre sıvı atık toplandı,
  • 2 milyon 720 bin kilogram katı atığın denizlere karışması önlendi,
  • TV programları, kamu spotu, yazılı basın ve billboardlarla 53 milyona ulaşıldı.

İstanbul Kalkınma Ajansı Hakkında

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” amacıyla 5449 sayılı Kanuna dayanarak Bakanlar Kurulu’nun 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı kararı ile kurulmuştur. Ağustos 2009’da Genel Sekreteri atanan İSTKA, Aralık 2009’da uzman ve destek personeli istihdamı ile birlikte aktif olarak faaliyete geçmiştir.

Ajans Vizyonu

Küresel kent İstanbul için çalışan, insan odaklı ve çevreye duyarlı, etkili ve yön veren bir çözüm merkezi olmak.

Ajans Misyonu

Katılımcılığı benimseyerek ortak aklı temsil etmek; işbirliği ağlarının merkezinde yer alarak kaynakları İstanbul için ortak değere dönüştürmek.

İstanbul Valiliği Hakkında       

T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul’un genel idaresini ve gidişatını düzenleme ve denetleme ile görevlidir. Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının ilan edilmesini ve uygulanmasını sağlayarak bakanlıklardan gelen talimatları ve emirleri uygular. Merkezi idarenin ildeki temsilcisi olup il sınırları içerisindeki en yüksek idari kurumdur.

Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hakkında

Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, bir ayağı kendi kültüründen, diğer ayağı da evrensel değerlerden beslenen ve güç alan; yüksek karakterli, nitelikli, teknolojiyi iyi kullanabilen, üretken ve aydın insanlar yetiştirmek amacıyla; eğitimle ilgili rehberlik, denetim ve değerlendirme çalışmaları yapmaktayız. Evrensel eğitim ve öğretim ilkelerini benimsemiş, bilimsel gelişmelere açık, fırsat eşitliğinin sağlandığı, milli değerlerimiz ve kültürümüze sahip çıkan, farklı kültürleri bir zenginlik olarak kabul eden, araştıran, soran, sorgulayan, çağdaş normları uygulayan, üretimi esas alan, sorumluluklarının bilincinde, yeniliklere açık aydın nesiller yetiştirmek için kurumumuza bağlı bulunan tüm resmi ve özel kurumlarımızla Sarıyer halkının hizmetindeyiz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında

İstanbul Teknik Üniversitesi, 250. yılına doğru yol alan, dünyanın en eski teknik üniversitelerinden biridir. Ülkemizin ilk teknik üniversitesi olan İTÜ’nün adı, mühendislik ve mimarlık öğretimi ile özdeşleşmiştir. İTÜ; 245 yıllık tarihiyle, bilimle, teknolojiyle, sanatla ve sporla markalaşmış bir kurumdur. Geçmişi günümüze bağlayan, gelecek için projeler üreten bir bilim merkezidir. Üniversitemiz, bilimsel ve teknolojik sayısız ilerlemenin mimarı olan, ilkleri başaran, teklere imza atan dünyanın en eski ve en seçkin teknik üniversitelerinden biri olarak eğitim vermektedir. İstanbul’un merkezi noktalarına konumlanmış 5 ayrı kampüste, 13 fakültede 39 lisans programı ve 6 enstitüde yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim verilmektedir.

Clariant Hakkında

Clariant, merkezi İsviçre’nin Basel kenti yakınlarındaki Muttenz mevkisinde bulunan; alanında uzmanlaşmış ve yenilikçi bir özel kimya ürünleri şirketidir. 31 Aralık 2019 itibariyle şirkette toplam 17.223 kişi çalışmaktadır. Clariant, 2019 malî yılında, sürmekte olan işletmeleriyle 4,4 milyar CHF satış gerçekleştirmiştir. Şirket, üç iş kolunda faaliyet göstermektedir: Bakım Kimyasalları, Katalistler ile Doğal Kaynaklar. Clariant’ın kurumsal stratejisi beş temel sütun üzerinde yükselmektedir: İnovasyon ve AR-GE’ye odaklılık, sürdürülebilirlik ile değer katma, portföyü yeniden konumlandırma, büyümeyi yoğunlaştırma ve verimliliği artırma.