Pazartesi, Haziran 17, 2019

DIAL Projesi Çalışmalarına Devam Ediyor

DIAL takımı ve gönüllüleri 2018’de oluşturdukları öğrenme materyallerini test etmek amacıyla 18-22 Mart 2019 tarihleri  arasında Ankara Türkiye’de bir araya gelecek.

Bu toplantı ile projenin asıl hedef kitlesi olan yaşlılara, eğitim için gönüllü hazırlayan projenin aktif kısmı başlayacak

Gönüllülerin de katılımıyla, partnerlerin üçüncü buluşmasında öncekilerden daha da fazla katılımcı bir araya gelecek.

Projenin partnerleri yetişkin eğitiminde, yaşlıların dijital dünyaya entegre edilmesi alanında çalışan veya çalışmayı planlayan gönüllülerini davet edecekler.

Toplantının amacı dört modül materyalinin hepsini test etmek. Bu dört modül: İletişim ve İşbirliği, İnternet, Donanım ve Bilgisayar Gereksinimleri.

Materyaller sadece proje partnerleri tarafından değil aynı zamanda gönüllüler tarafından da analiz edilecek. Böylelikle materyaller Haziran 2019’da Portekiz’deki dördüncü ve son toplantı için tamamlanmış olacak.

Toplantıda, projenin ilerleyişi, planları ve daha sonraki eylemler de tartışılacak.

“DIAL” yetişkin sektöründe esas olarak yaşlıları hedef alan bir Erasmus + stratejik ortaklık projesidir.

Projenin temel amacı: yaşlılarımıza kuşaklar arası ve ömür boyu eğitim fırsatı vermek ve böylece büyüklerimizin aktif bir şekilde yaşlanmasını ve online dünyadan haberdar olmalarını sağlamaktır.

Erasmus + projesi “DIAL” Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

 

İhale Duyuruları