Pazartesi, Kasım 30, 2020

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Açıldı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır.

Programın amacı, TR63 bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa maliyeti aşağıdaki, tabloda belirtilen limitleri aşamaz.

eknik Destek türü Toplam Azami Maliyet
Eğitim Verme 20.000 TL
Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama 30.000 TL
Geçici uzman personel görevlendirme 30.000 TL
Danışmanlık Sağlama 30.000 TL
Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma 50.000 TL

 

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın