Cuma, Eylül 20, 2019

EGET Vakfı Bursuna Başvurun

EGET Vakfı, maddi sıkıntılar nedeniyle öğrenim görme zorluğu yaşayan üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlamaktadır.

Başvuru Şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Türkiye’de lisans düzeyinde öğrenim görmek.
  • Vakıf burs yönetmeliği amaçlarına uyan bir kişilik sahibi olmak.
  • Sabıka kaydının bulunmaması ve devam edilen öğretim kurumundan disiplin cezası almamış olmak.(Disiplin cezası alması durumunda bursun devam edip etmeyeceği yönetim kurulu tarafından belirlenir.)
  • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
  • Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak.
  • Ara sınıflar için, genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 notunu tutturmuş ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.
  • İki senelik meslek yüksekokulundan dikey geçiş sınavı ile 4 senelik üniversite programına geçen öğrenciler de EGET Vakfı bursuna başvurabilirler.
  • EGET Vakfı yönetim kurulu’nun onaylayacağı bir kurum ya da sivil toplum kuruluşunda, yılda 3 (üç) gün, bir sosyal sorumluluk projesinde çalışmayı kabul etmek.

Son Başvuru Tarihi: 27 Eylül 2019

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayın.

İhale Duyuruları