Cuma, Mayıs 29, 2020

Erasmus+ Sanal Ortamda

AB’nin en etkili ve en başarılı programlarından biri olan Erasmus+, Avrupa ülkeleri ile AB’nin güney komşuluk bölgesinden daha fazla öğrenciyi ve genci birbirine bağlamak amacıyla, hareketlilik eylemlerine bugün bir de online sürüm ekliyor.

Önümüzdeki iki yıllık süreçte dijital öğrenme araçları yoluyla kültürler arası diyalogu teşvik etmek ve en az 25,000 gencin sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere Avrupa Komisyonu bugün, Erasmus+ Sanal Değişim (Erasmus+ Virtual Exchange) projesinin startını verdi. Proje kapsamına (The Project)33 Erasmus+ ülkesi ile Cezayir, Mısır, Israil, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin*, Suriye ve Tunus’u içine alan Güney Akdeniz bölgesi dâhil olacak.

Erasmus+’ın online sürümü, hareketlilik programının geleneksel fiziki formatını tamamlar nitelikte olacak ve gelecekte, dünyanın diğer bölgelerini de içine alacak şekilde genişletilebilecek.  

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spordan sorumlu Üyesi Tibor Navracsics şunları söyledi: “Her ne kadar büyük bir başarı karnesi olsa da herkes henüz Erasmus+’a ulaşamamaktadır. Erasmus+ Sanal Değişim [projesiyle] halklarımız arasında daha fazla iletişim sağlanmasını kolaylaştıracak, farklı sosyal geçmişi olan gençlere ulaşabilecek ve kültürlerarası anlayışı teşvik edebileceğiz. Bu online araç, daha fazla AB’li genci başka ülkelerdeki akranlarıyla buluşturacak; köprüler inşa edecek ve eleştirel düşünme, medya okuryazarlığı, yabancı dil ve takım çalışması gibi farklı becerilerin edinilmesine yardımcı olacaktır.”

Erasmus+ Sanal Değişim moderatör eşliğinde gerçekleştirilen tartışmalar, uluslararası proje grupları, açık çevrimiçi kurslar ve savunuculuk eğitimi yoluyla Avrupa ülkeleri ile AB’nin güneyindeki komşu ülkelerden gençleri, genç işçileri, öğrencileri ve akademisyenleri buluşturacaktır. Örneğin, farklı ülkelerden gençler haftada bir kez iletişime geçip, önceden dağıtılan hazırlık materyallerini temel alarak, moderatör eşliğinde ekonomik gelişmeler ya da iklim değişikliği gibi konuları tartışabilecektir.

Faaliyetlerin hepsi yükseköğretim programları ya da organize gençlik projeleri kapsamında gerçekleştirilecektir. Erasmus+ Sanal Değişim hazırlık aşamasında üniversitelerle gençlik örgütlerinin dikkatini çekmiş, bu çerçevede daha şimdiden 50 ortaklık kurulmuş ve 40 kişi tartışmaları yönetmek üzere kolaylaştırıcı eğitimi almıştır. 

Yurtdışındaki akranlarla kurulan temaslar ve görüş alışverişi, yeni bilgi ve becerilerin elde edilmesi ve hoşgörü ve birbirini kabullenme hissinin pekiştirilmesi için harika bir fırsat teşkil etmektedir. Sanal Değişim, AB Eğitim Bakanlarının Mart 2015’de gerçekleştirilen gayri resmi toplantısında mutabık kalınan Paris Deklarasyonu doğrultusunda, gençler arasında kültürlerarası diyaloğu desteklemektedir. Deklarasyon eğitim yoluyla yurttaşlığı ve ortak değer olan özgürlük, hoşgörü ve ayrımcılıkla mücadeleyi desteklemektedir.  

 

Arka plan

Aralık 2018’e kadar sürecek pilot aşamasında, 2 milyon bütçeli Erasmus+ Sanal Değişim programı en az 8.000 gence ulaşacaktır. Başarı olması halinde 2019 yılı sonuna kadar 17.000 kişiye daha ulaşabilecek şekilde yenilenmesi amaçlanmaktadır. Gelecekte Erasmus+ Sanal Değişim düzenli bir programa dönüşebilir ve diğer bölgelerden dahi gençlere ulaşacak şekilde genişletilebilir.  

Erasmus+ halen AB’nin Güney Komşuluk bölgesiyle AB arasında eğitim ve öğretim mobilitesini desteklemektedir. 2015 yılından bu yana, Avrupa ve Güney Akdeniz üniversiteleri arasında 1000’den fazla projeye finansman desteği sağlanmıştır. Böylece Güney Akdeniz’den yaklaşık 15.000 öğrenci ve personelin Avrupa’ya gelmesi, 7.000’den fazla Avrupalının bu ülkelerde eğitim alma ya da eğitim verme deneyimini elde etmesi planlanmaktadır. Bunun yanı sıra, AB’nin güney komşuluk bölgesindeki ülkelerden yaklaşık 2.200 genç ve gençlik çalışanları her yıl yaygın eğitim programlarına katılmaktadır. 

 

Daha fazla bilgi için

Giriş sayfası: Erasmus+ Virtual Exchange

* Bu ifade Filistin Devleti’nin tanınması olarak yorumlanamaz ve Üye Devletlerin bu konudaki münferit pozisyonlarına halel getirmez.

Kaynak için tıklayınız.

İhale Duyuruları