Cumartesi, Mart 6, 2021
Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm Etkinlikler

  • Bu etkinlik geçti.

Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracının Etkin Kullanımı İçin Hedef Grup Eğitimi

Ocak 14 @ 10:00 - 12:30

MoDeL: Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracının Etkin Kullanımı İçin Hedef Grup Eğitimi etkinliğimine davetlisiniz.

Eğitime katılım kontenjanı sınırlı olduğundan, ön kayıt için aşağıdaki formun 14 Ocak 2021 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir. Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşecek çevrimiçi eğitimin bağlantı linki kayıt olan kişilerin e-posta adresine gönderilecektir.


Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Sivil Toplum Destek Programı kapsamında yürütülen kamu ve STK’lar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında geliştirdiğimiz; Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) yürütücülüğünde, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Şişli Belediyesi ortaklığında ve Denge ve Denetleme Ağı’nın iştirakiyle yürütülen Daha Demokratik Bir Yerel Yönetişim İçin Sivil Toplumun Güçlendirilmesi (MoDeL) Projesi 15 Ekim 2018 tarihinde başladı. MoDeL projesi, Adana, Ankara, Burdur, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Sinop, Van, ve Yalova illerinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) ve belediyelerin katılımıyla 27 ay süreyle uygulanacak. Proje kapsamında, Türkiye’de sivil toplum ve belediyeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve STK’ların yönetişim kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Projenin ilk aşamasında, kamu- STK iş birliği önündeki engeller ve fırsatların incelendiği “Demokratik Kentsel Yönetişimde Güçlenen Sivil Toplum ve Etkin İş Birlikleri” isimli bir ulusal değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Raporun işaret ettiği eksiklikler doğrultusunda, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal ve yönetişim kapasitelerinin geliştirilmesi ve kamu – STK iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik kapasite geliştirme etkinlikleri hazırlanmaktadır. Raporun bulguları ve önerileri çerçevesinde, bu iş birliğini kolaylaştıracak bir izleme ve katılım aracı geliştirilmektedir.

MoDeL: Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı, belediyelerin beş yıllık stratejik planları, yıllık faaliyet raporları ve performans programlarını ve bu belgelerde yer alan hedef, alt hedef, gösterge ve faaliyetleri şeffaf, anlaşılır ve etkileşimli şekilde sunmaktadır. Aynı zamanda bu araç sivil toplum kuruluşlarına, belediyenin faaliyetleri ile ilgili önerilerini doğrudan belediyeye iletme fırsatı sağlamaktadır. Bu özellikleriyle bu araç bir yandan belediyenin hangi amacına ne ölçüde ulaştığını izleme ve değerlendirmeyi, diğer yandan etkin iş birliklerine imkân vermeyi hedeflemektedir. MoDeL: Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracının Etkin Kullanımı İçin Hedef Grup Eğitimi, daha demokratik bir yerel yönetişim amacıyla sivil toplumun kapasitesinin artırılması için belediye ve sivil toplum temsilcilerinin www.kentekatilim.org hakkında bilgilendirilmesi ve yararlanabilir hale getirilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda, projenin belediye – sivil toplum iş birliğinin kolaylaştırılması için geliştirilen www.kentekatilim.org e-katılım sitesinin amaç, işlev ve kullanımı hakkında eğitimler düzenlenecektir. Eğitim esnasında, belediye ve sivil toplum temsilcilerinin birlikte çalışarak iş birliği öner/görüş bildir işlevini kullanması amaçlanmaktadır.

Program

10.00 – 10.05 Giriş
10.05 – 10.20 Tanışma
10.20 – 10.25 Etki Ölçümü: Ön test
10.25 – 10.40 Demokratik Yurttaş Katılımı
10.40 – 10.55 Demokratik Yerel Yönetişim İçin Bilgiye Erişim
10.55 – 11.05 Soru – Cevap
11.05 – 11.15 Stratejik Planın Keşfi
11.15 – 11.35 Keşif Üzerine Değerlendirme
11.35 – 11.45 Belediyeye İş Birliği Önerisi ve Görüş Nasıl Sunulur?
11.45 – 12.10 Etki Ölçümü: Son Test
12.10 – 12.15 Kapanış

Kayıt olmak için tıklayın

(Visited 17 times, 1 visits today)

Detaylar

Tarih:
Ocak 14
Saat:
10:00 - 12:30
Etkinlik Kategori: