Perşembe, Aralık 12, 2019

Finlandiya 10 Adet Doktora Düzeyinde Araştırma Bursu

Burs için özel şartlar: 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Burs doktora düzeyindeki çalışmalar için geçerli olup doktora sonrası ve yüksek lisans çalışmaları için geçerli değildir. Bursa başvurmak için en az yüksek lisans mezunu olmak gereklidir.
 3. Burslar, 3 ila 9 ay sürelidir. Tüm akademik alanları kapsamaktadır.
 4. Adaylar; Fince, İsveç dili veya İngilizce dillerinden birisini iyi derecede (sözlü ve yazılı) bildiğini gösteren dil belgesine (IELTS, TOEFL belgesi ya da çalışmanıza ev sahipliği yapacak Fin üniversitelerinden alınacak davet mektubunda yeterli dil bilgisi olduğuna dair ibare) sahip olmalıdır.
 5. Finlandiya´daki bir üniversite veya kamu araştırma kurumundan projeye ev sahipliği yapacağına dair taahhüdün bulunduğu kabul belgesi ve/veya davet mektubu alınmalıdır.
 6. Burs öncesinde Finlandiya’nın herhangi bir yükseköğretim kurumunda bir yıldan fazla bulunmuş olanların burs başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 7. Aylık burs miktarı 1.500 Euro´dur.
 8. Adaylar, Finlandiya tarafınca istenen belgeleri İngilizce dilinde hazırlamalı ve çeviri yapılması gereken belgelerin resmi çevirisinin yapılmış ve onaylı olmasına özen göstermelidir. (Dosyalarınızda yer alacak özgeçmiş, son diplomanızın örneği, 2 adet tavsiye mektubu, araştırma/çalışma planı, kabul mektubu, dil bilgisini gösteren sertifika örneklerinin İngilizce dilinde hazırlanmış olması gerekmektedir.)
 9. Mülâkatta başarılı bulunan adayların başvuruları, Finnish National Agency for Education tarafından değerlendirilecektir. Nihai karar Finlandiya tarafından verilecektir.
 •  Son başvuru tarihi 31 Aralık 2019.
 •  Mülakat tarihi: 7 Ocak 2020.

*İhtiyaç duyulan detaylı bilgilere ve başvuru formuna aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

https://www.oph.fi/en/development/finnish-government-scholarship-pool

MÜLÂKAT GÜNÜ KOMİSYONA TESLİM EDİLECEK BELGELER:

 • Eksiksiz bir şekilde doldurulmuş ve ıslak imzalı Türkçe başvuru formunun bilgisayar çıktısı
 • https://www.oph.fi/en/development/finnish-government-scholarship-pool  adresinden ulaşılabilecek, eksiksiz bir şekilde doldurulmuş ve ıslak imzalı Fin tarafı başvuru formunun çıktısı
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu gösteren nüfus kimliği fotokopisi ve/veya pasaport fotokopisi (Adayların burs mülakatına sundukları evrakların aslı ile birlikte gelmeleri rica olunur)
 • Özgeçmiş (CV)
 • Son diplomanızın onaylı örneği
 • Akademik danışmanlardan (supervisor) alınmış 2 adet tavsiye mektubu,
 • Ayrıntılı çalışma/araştırma planı (hedefi, çalışma planını, çalışma metodunu, beklenen sonuçları içeren 2 ile 5 sayfa)
 • Kabul mektubu
 • İyi derecede yazılı ve sözlü dil bildiğine dair dil belgesi
 • Vesikalık fotoğraf (1 adet)
 • Adli sicil belgesi

DİĞER HUSUSLAR:

 • Yukarıdaki belgeler mülâkat saatinde komisyona elden teslim edilecektir.  Ayrıca, bütün belgeler 3´er nüsha halinde 3 adet telli dosya içinde hazırlanmalıdır.
 • Tüm adayların yukarıda yer alan Finlandiya Hükümetine ait İngilizce burs duyuru metnini dikkatle incelemeleri ve ilanda yer alan burs başvuru şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
 • Adayların Finlandiya tarafınca istenen belgeleri İngilizce burs duyuru metnindeki hususlara göre düzenlemelidirler.
 • Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar,  Bakanlığımızdan herhangi bir çağrı veya e-posta beklemeden, açıklanan mülâkat tarihinde, saat 10.00´da, aşağıdaki adreste hazır bulunacaklardır.

Bursa Başvurmak İçin Tıklayınız: http://basvurular.meb.gov.tr/

Kaynak: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

İhale Duyuruları