Pazartesi, Mart 1, 2021

Horizon2020 Programı ForestValue 2021 Yılı Çağrısı Açıldı

Hibe Başlığı (İngilizce)
The ForestValue Joint Call 2021
Bütçe
11.000.000 Avro
Proje Başına Hibe
200.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, DİĞER
Program
ERA-NET
Yayınlanma Tarihi
12/02/2021
Son Başvuru Tarihi
13/04/2021
İçerik (Türkçe)

AMACI

HORIZON2020 kapsamındaki, ERA-NET projesi ForestValue 2021 yılı çağrısı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına, Avrupa Yeşil Mutabakatının (European Green Deal) hedeflerine ve yaklaşan yeni Avrupa Birliği Orman Stratejisine ulaşılmasına katkıda bulunmayı ve ayrıca ormanların ve orman kaynaklarının bütüncül bir şekilde kullanılmasını teşvik ederek biyo-temelli ekonominin gelişmesini amaçlamaktadır.

Ortak ulusötesi çağrının kapsayıcı amacı, iklim nötr döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir bir topluma giden yolda, ormanların ve orman kaynaklarının toplum yararına mümkün olan en iyi şekilde kullanılmasını teşvik etmek için bilgi üretecek projeleri desteklemektir.

Orman temelli değer zincirinin tamamını kapsayan 2021 yılı çağrısının tematik alanları şu şekildedir:

  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkıların en üst düzeye çıkarılabilmesi için ormanların sürdürülebilir ve çok işlevli kullanımı ve yönetimi/amenajmanı
  • Farklı bakış açılarıyla ahşap ile inşa
  • Orman biyokütlesinin kullanımında fayda, sinerji ve ödünleşim (trade-offs) analizleri

KİMLER BAŞVURABİLİR? 

Girişim, çeşitli paydaşlar (örneğin sanayi, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler), paydaş dernekleri, araştırma kuruluşları, devlet kuruluşları, STK’lar) arasında ulusötesi işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Lütfen bireysel ulusal finansman kuruluşlarının proje türü ve destekleyebilecekleri kuruluş türü açısından sınırlı olabileceğini unutmayın. Bu kısıtlamalar ve diğer önemli ulusal düzenlemeler, Çağrı Metninin sonundaki Ek IV “Özel Ulusal Kurallar” da bulunabilir.

Bir veya daha fazla katılımcı uygun değilse, teklif reddedilecektir.

FİNANSMAN

  • Araştırma ulusal kaynaklardan finanse edilecektir, yani araştırma hibeleri katılımcı ulusal finansman kuruluşları aracılığıyla uygulanacaktır. Çağrı Metninde belirtilen genel kural ve prosedürlere ek olarak, başvuru sahipleri sorumlu finansman kurumlarının ve programlarının hüküm ve koşullarına uymalıdır.
  • Bu girişim aracılığıyla finanse edilen projelerin 36 ay sürmesi beklenmektedir. Başlangıç ve bitiş tarihi, bir konsorsiyumdaki tüm ortaklar için aynı olmalıdır.

ZAMAN ÇİZELGESİ

AŞAMALAR TARİHLER
a) Çağrının duyurusu 19 Ocak 2021
Son başvuru tarihi 13 Nisan 2021
Teklifin değerlendirilmesi Nisan – Ağustos 2021
Başvuru sahiplerine değerlendirme sonuçları Eylül 2021
Ulusal sözleşme müzakereleri Ekim – Aralık 2021
Projelerin başlangıcı 2021 sonu / 2022 başı

 

Detaylı bilgi için tıklayın

(Visited 1.788 times, 114 visits today)

BENZER İÇERİKLER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

(Visited 11 times, 1 visits today)