Cuma, Haziran 21, 2024

Construction of Gaziantep Nizip Solid Waste Landfill (3rd Stage), Mechanical Recycling Unit, Refuse Derived Fuel (RDF) Production and Rehabilitation of Dump Sites (Design & Build) (AFD2-GZT W2)

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE

Invitation for Initial Selection

TÜRKİYE

MUNICIPAL SERVICES PROJECT I

CONSTRUCTION

OF

GAZIANTEP NIZIP SOLID WASTE LANDFILL (3RD STAGE), MECHANICAL RECYCLING UNIT, REFUSE DERIVED FUEL (RDF) PRODUCTION AND REHABILITATION OF DUMP SITES

(AFD2-GZT W2)

(DESIGN AND BUILD)

May 2024

 

The Gaziantep Metropolitan Municipality (GMM), delegation of the European Union Facility for Refugees in Turkey (FRIT II), within the scope of the Municipal Services Project-I, is planning to tender “Gaziantep Nizip Solid Waste Landfill (3rd Stage), Mechanical Recycling Unit, Refuse Derived Fuel (RDF) Production and Rehabilitation of Dump Sites” works within the frame of AFD tender procedures and methods, from the fund given to the Agence Française de Développement (AFD) with the section provided through ILBANK.

Description of Works:

Gaziantep Metropolitan Municipality (GMM) plans to establish a new lot in existing Nizip Sanitary Landfill (3rd Stage), a Mechanical Sorting Unit, a Refuse Derived Fuel Production Unit, as well as the closure of 2nd Stage of the currently operational regional sanitary landfill and rehabilitation of two dumpsites. Mixed municipal waste from 2 out of 9 district municipalities of Gaziantep (Nizip and Karkamis) is transferred to Nizip Sanitary Landfill for disposal. The Project consists of:

  1. Construction of the 3rd Stage of Nizip Sanitary Landfill,
  2. Capping and Reclamation of Existing 2nd Stage of Nizip Sanitary Landfill,
  3. Construction of a Mechanical Sorting Unit, and a Refuse Derived Fuel Production Unit,
  4. Rehabilitation of 2 Old Dumpsites in Gaziantep; Araban and Nurdağı,
  5. An LFG collection & biogas recovery unit for the 3rd Stage (Only design and construction of intermediate collection stations and main collectors).

The Employer reserves the right to require changes to the scope of the Works by altering, adding to or deducting from the Description of Works, such changes to be within the Bidding Documents for Procurement of Works.

The Employer intends to initially select a maximum of 6 firms for Gaziantep Nizip Solid Waste Landfill (3rd Stage), Mechanical Sorting Unit, Refuse Derived Fuel Production Unit, closure of 2nd Stage of the currently operational regional sanitary landfill and Rehabilitation of Dump Sites (Design and Build). It is expected that invitations for bid will be made in August 2024  

Interested eligible Applicants may obtain further information from Gaziantep Metropolitan Municipality, (address below) during weekdays between 10:00 – 16:00 (local time). A complete set of the Initial Selection Documents in English may be purchased by interested Applicants (a) on the submission of a written application to the address below and (b) upon payment of a non-refundable fee of 1.000 ₺. The method of payment will be direct deposit to IBAN account TR 22 0001 5001 5800 7290 4046 01 (T.C. Vakıflar Bankası Şehitkamil Branch). The Documents will be sent by post and/or e-mail.

Applications for initial selection, should be submitted with the firm stamp marked on the envelope by clearly writing the full name, trade name, address of the applicant with the works to which the bid belongs and delivered by hand, by post or by courier to the address below by 13:30 (local time) on 26th June 2024 Alternatively, the Applications for initial selection can be submitted electronically under the procedures described in the attachment to this SPN. Late applications will be rejected.

Name of office: Gaziantep Metropolitan Municipality

Name of officer and title: Gökhan YAMAN – Zero Waste Management Department Dpt. Manager

Mahir Emre YALÇIN – Environmental Engineer

Postal Address: İncilipınar Mah. Şehit Yusuf Erin Cad. Büyükşehir Belediyesi Binası 5/522 27090 Şehitkamil / Gaziantep / TURKİYE

Telephone: +90 (506) 464 08 17 / +90 (532) 586 38 31

Fax: +90 (342) 211 12 41

E-mail: gokhanyaman@gantep.bel.tr / mahiremreyalcin@gantep.bel.tremelkirac@gantep.bel.tr / mahiremreyalcin@gmail.com / yamangokhan01@hotmail.com

Website: www.gaziantep.bel.tr

 

 

 

İHALE İLANI

Ön Yeterlilik İçin Davet

 

TÜRKİYE

BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ I

GAZİANTEP NİZİP KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI (3.ETAP), MEKANİK GERİ DÖNÜŞÜM ÜNİTESİ, ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT (ATY) ÜRETİMİ VE ÇÖPLÜK SAHALARININ REHABİLİTASYONU

İNŞAATI İŞİ

 (AFD2-GZT W2)

(TASARLA & YAP)

Mayıs 2024

Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında “Belediye Hizmetleri Projesi I”i finanse etmek amacıyla İLBANK ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) arasında imzalanmış olan anlaşma çerçevesinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından “ Gaziantep Nizip Katı Atık Düzenli Depolama Sahası (3.Etap), Mekanik Geri Dönüşüm Ünitesi, Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Üretimi ve Çöplük Sahalarının Rehabilitasyonu” işinin AFD ihale usul ve yöntemleri ile ihaleye çıkılması planlamaktadır.

İşin Tanımı:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), mevcut Nizip Düzenli Depolama Sahası’nda (3.Etap), Mekanik Ayrıştırma Ünitesi, Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Ünitesi’nin yanı sıra şu anda faaliyette olan bölgesel düzenli depolama sahasının 2.Etabının kapatılması ve iki çöplüğün rehabilitasyonu için yeni bir lot kurmayı planlıyor. Gaziantep’in 9 ilçe belediyesinden 2’sinden (Nizip ve Karkamış) gelen karışık belediye atıkları, bertaraf edilmek üzere Nizip Düzenli Depolama Sahası’na aktarılacaktır. Proje şunlardan oluşmaktadır:

  1. Nizip Düzenli Depolama Sahası 3.Etap İnşaatı,
  2. Nizip Düzenli Depolama Sahası Mevcut 2. Etabının Kapatılması ve Islahı,
  3. Mekanik ayırma ünitesi ve atıktan türetilmiş yakıt üretim ünitesinin yapımı,
  4. Gaziantep’te 2 Eski Çöplüğün Rehabilitasyonu; Araban ve Nurdağı,
  5. Aşama için bir LFG toplama ve biyogaz geri kazanım ünitesi (Sadece ara toplama istasyonlarının ve ana kolektörlerin tasarımı ve yapımı).

İşveren, İş Tanımını değiştirerek, ekleme yaparak veya eksilterek İşlerin kapsamında değişiklik yapılmasını, bu tür değişikliklerin İş Alımı İhale Dokümanlarında yer almasını talep etme hakkını saklı tutar.

Gaziantep Nizip Katı Atık Düzenli Depolama Sahası (3.Etap), Mekanik Geri Dönüşüm Ünitesi, Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Üretimi ve Çöplük Sahalarının Rehabilitasyonu İşi ön yeterlilik kapsamında en fazla 6 firma seçilecektir. Teklif davetlerinin Ağustos 2024’te yapılması planlanmaktadır.

İstekliler, hafta içi 10:00 – 16:00 saatleri arasında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden (aşağıda verilen adresten) daha fazla bilgi alabilirler. İngilizce Ön Yeterlilik Belgelerinin tamamı, ilgilenen İstekliler tarafından (a) aşağıdaki adrese yazılı bir başvurunun sunulması ve (b) 1.000 ₺ tutarında iade edilmeyen ücretin ödenmesi üzerine satın alınabilir. Ödeme Gaziantep Büyükşehir Belediyesi TR 22 0001 5001 5800 7290 4046 01  (T.C. Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi). IBAN hesabına doğrudan yapılacaktır. Belgeler posta ve/veya e-posta yoluyla gönderilecektir.

Ön Yeterlilik için yapılacak başvurular, zarfın üzerine teklifin ait olduğu işlerle birlikte isteklinin tam adı, soyadı, ticaret unvanı, adresi açık bir şekilde yazılarak firma kaşesi ile yapılmalı ve elden, posta veya kurye ile 26 Haziran 2024 saat 13:30’a (yerel saat) kadar aşağıdaki adrese teslim edilmelidir. Alternatif olarak, Ön Yeterlilik için Başvurular, bu ÖYİD’in ekinde açıklanan prosedürler uyarınca elektronik ortamda yapılabilir. Geç başvurular reddedilecektir.

İşveren: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

İrtibat kişisi:      Gökhan YAMAN – Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı; Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü

Mahir Emre YALÇIN – Çevre Mühendisi

Adres: İncilipınar Mah. Şehit Yusuf Erin Cad. Büyükşehir Belediyesi Binası 5/522 27090 Şehitkamil / Gaziantep / TÜRKİYE

Telefon: +90 (506) 464 08 17 / +90 (532) 586 38 31

Faks: +90 (342) 211 12 41

E-posta: gokhanyaman@gantep.bel.tr  / mahiremreyalcin@gantep.bel.tr  /  emelkirac@gantep.bel.tr  / mahiremreyalcin@gmail.com  / yamangokhan01@hotmail.com

İnternet sitesi: www.gaziantep.bel.tr