Çarşamba, Haziran 19, 2024

Hatay Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) ile Kadınları Güçlendirme Projesi” Kapsamında Yararlanıcılara Dağıtılacak Kitlerin Alımı

TÜRKİYE AİLE SAĞLIĞI VE PLANLAMASI VAKFI

 

İHALEYE DAVET

 

İhale Başlığı: “Hatay Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) ile Kadınları Güçlendirme Projesi” kapsamında yararlanıcılara dağıtılacak kitlerin alımı.

Referans No: KGP/DR 2024-0053

 

Sayın Yetkili;

 

1.Aşağıdaki malların tedariki için teknik teklifinizi ve fiyat teklifinizi sunmak üzere davet edildiniz:

a. Kit-1: Gebe-Lohusa Kiti-1

b. Kit-2: Gebe- Lohusa Kiti-2

c. Kit-3: Kadın Kiti-1

d. Kit-4: Kadın Kiti- 2

2. İstenilen malzemelerle ilgili bilgilere Ek-1’de yer verilmiştir.

3. Bu şartnamede yer alan malzemelerin tamamı için teklif vermeniz gerekmektedir. Sözleşme bir bütün olarak ihale edilecek ve değerlendirilecektir.

4. İhale Takvimi aşağıdaki gibidir:

 

Faaliyet adı Tarih
İhale çağrısı ve teklif alım başlangıcı 07.06.2024
Soruların gönderimi için son tarih 26.06.2024
Soruların yanıtlanacağı son tarih 28.06.2024
Teklif alım son tarih ve saat 1.07.2024 – 16:30
İhalenin değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilerek sonuca bağlanması 2-3.07.2024
İhaleyi kazanan kuruma ve kazanmayanlara değerlendirme süreci hakkında bilgi verilmesi 4.07.2024
İhaleyi kazanan kurumla sözleşmesinin imzalanması 5.07.2024
İş başlangıcı 5.07.2024

 

Not: Değerlendirme tarihi ve sonrasındaki tarihler ihtiyaca göre değişebilir.

 

5. Belirtilen formatta hazırlanmış teklif(ler)iniz aşağıdaki adrese teslim edilmelidir:

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Adnan Saygun Caddesi Güzel Konutlar Sitesi A Blok (Arka Giriş) D. 3-4 Kültür Mahallesi

34340 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: 0 (212) 257 79 41

 

Teknik Teklif ve Mali Teklif, eş zamanlı olarak, iki ayrı kapalı zarfta sunulacaktır ve üzerlerine “Teknik Teklif” ve “Mali Teklif” yazılacaktır. Mali teklif ve ekleri dışındaki tüm belgeler Teknik Teklif zarfına konulacaktır. Zarfların üzerinde KGP/DR 2024-0053 referans numarası ve firma ismi bulunacaktır. Ürün kataloğu teknik teklif içerisine konulacaktır. Numuneler tekliflerle beraber her kit ayrı pakette olacak şekilde teslim edilecektir. Numune paketleri üzerinde de KGP/DR 2024-0053 referans numarası ve firma ismi bulunacaktır. Teklif alım tarihinden sonra sunulan teklifler ve numuneler değerlendirilmeyecektir.

6. Teknik teklif, kit içeriklerinin teknik özelliklerini (Ek-2), Ek1’de istenilen ISO ve/veya TSE kalite belgelerinin/standartlarının veya benzeri belgelerin bir kopyasını içermelidir. Teklif edilen her ürün ilgili Türk Yönetmeliklerine tamamen uygun olmalıdır.

7. Teknik teklif ve fiyat teklifi 01.07.2024 tarihi saat 16:30’a kadar elden ya da kargo veya iadeli taahhütlü posta ile teslim edilmelidir. Elden teslim edilen teklifler için teslim tutanağı imzalanacaktır.

8. İhalenin diğer şartları aşağıdaki gibidir:

a. FİYAT: Ödemeler Türk Lirası (TRY) cinsinden yapılacaktır.

b. ÖDEME: Ödemeler yalnızca projeden sorumlu kişi tarafından işin başarıyla tamamlandığının onaylanmasından sonra başlatılacaktır. TAPV’ nin standart ödeme koşulları, kitlerin teslimi, belgelerin sırayla alınmasından sonra Fatura kesiminden sonraki 14 iş günü içerisinde gerçekleşir.

c. DEĞERLENDİRME: Teknik ve mali değerlendirme olarak iki ayrı değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme ayrıntılı olarak “5. Teklif Değerlendirme” bölümünde açıklanmıştır.

d. GEÇERLİLİK TARİHİ: Teklifiniz, teklif tarihinizden itibaren 60 gün süreyle geçerli olacaktır.

9. Daha fazla bilgi info@tapv.org.tr adresinden yazılı olarak istenebilir. Bu adrese 26.06.2024 tarihi saat 17.00’a kadar iletilen sorular dikkate alınacak ve gelen soruların yanıtları teklif istenen tüm firmalara aynı adresten 14.06.2024 ve 28.06.2024 tarihinde aynı adresten yazılı olarak gönderilecektir. Ayrıntılar “3. Alınacak Malın Tanımı, Kapsamı Ve Teknik Şartnamesi” başlığı altındaki “Açıklama Talepleri” altındadır.

10. İhaleyi kazanmanız durumunda sunmanız istenilecek belgeler:

a. “SGK borcu yoktur” ve “vergi borcu yoktur” yazıları.

 

Saygılarımızla,

 

TAPV – İhale Daveti Hatay CSÜS ile Kadınları Güçlendirme Projesi için Kit Alım Şartnamesi

 

Bilgi: Aşağıdaki ekleri içeren ihale dosyaları:

 

EK-1 Teknik Özellikler ve Gereksinimler

Ek-2 Teknik Teklif Formu

Ek-3 Mali Teklif Formu

Ek-4Tedarikçi Bilgi Formu

Ek-5 Tüzel Kişilik Formu

Ek-6 Taslak Sözleşme

Ek-7