Çarşamba, Temmuz 24, 2024

Initiate FWA to Provide IT Equipment for Schools

Tender Application documents for

PR # 24-004-1278 Initiate FWA to provide IT equipment For Schools

İhale Talep Belgeleri

PR #24-004-1278 Okullara BT ekipmanı sağlamak için çerçeve anlaşması başlatın.

Shafak was officially established in 2013, while it is founded during the early months of the Syrian Crisis in 2011. At its core, Shafak is a grassroots NGO that was formed by Syrians for Syrians, with the intent of addressing the needs of their life with dignity, equality and humanity with a focus on sustainability and autonomy.

Shafak is an impartial, independent, non-profit NGO that exists for the express purpose of providing humanitarian services to vulnerable people regardless of political or religious affiliations and on the long run to contribute to recover and rebuilding the society on freedom, justice and equality basis.

Şafak Derneği, 2011’de Suriye krizinin ilk aylarında kurulurken, resmi olarak 2013 yılında kurulmuştur. Suriyeliler tarafından Suriyeliler için kurulan Şafak, sürdürülebilirlik ve özerklik odaklı olmakla birlikte, insan ihtiyaçlarının onurlu, eşit ve insancıl bir şekilde ele alınması amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

 

Şafak derneği, siyasi veya dini aidiyetleri ne olursa olsun savunmasız insanlara insani hizmetler sunmak ve uzun vadede toplumun özgürlük, adalet ve eşitlik temelinde yeniden inşasına katkıda bulunmak amacıyla var olan, tarafsız, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir STK’dır.

1.      The subject of the tender: 1.      İhale konusu:
Shafak is looking for qualified suppliers to provide IT equipment and deliver them to any target locations will be assigned by Shafak in Idleb and Aleppo governorates:

v  Zone A: includes Idleb, Ariha, Harim, Jisr Al-Shugur and Jabel Samaan districts.

v  Zone B: includes Azaz, Afrin, Albab and Jarablus districts.

The supplier bears the costs of transportation, loading and unloading to the assigned locations.

Shafak will sign a FWA with the winning supplier/s for two years. Thus, there is no commitment or obligation from Shafak side to purchase any of the mentioned items unless Shafak chooses to issue a Purchase Order.

Shafak reserves the right to review the prices agreed with the contracted supplier on an annual basis or when market conditions change critically, and Shafak sees there is need to review the agreed prices. The awarded supplier has the right to ask Shafak to review the agreed prices after six months from signing the agreement and only in case there are essential changes in the market conditions and Shafak reserves the right to accept or reject this request. No amendment to the prices will be accepted before 6 months from signing the agreement.

Bidders may apply to one or both mentioned zones, and Shafak reserves the right to split the contract between two or more suppliers

Şafak, BT ekipmanı sağlayacak ve bunları Şafak’ın İdlip ve Halep’te belirleyeceği hedef lokasyonlara teslim edecek nitelikli tedarikçiler arıyor:

v  A Bölgesi: İdlib, Ariha, Harim, Cisr Al-Shugur ve Jabel Samaan ilçelerini kapsamaktadır.

v  B Bölgesi: Azez, Afrin, Elbab ve Cerablus ilçelerini kapsamaktadır.

Tedarikçi, belirlenen yerlere nakliye, yükleme ve boşaltma masraflarını üstlenir.

Şafak, kazanan tedarikçi/tedarikçiler ile iki yıllığına bir çerçeve anlaşması imzalayacak. Bu nedenle, Şafak bir Satınalma Siparişi düzenlemeyi seçmediği sürece, Şafak tarafının söz konusu ürünlerden herhangi birini satın alma konusunda herhangi bir taahhüdü veya yükümlülüğü yoktur.

Şafak, sözleşmeli tedarikçiyle mutabakata varılan fiyatları yıllık bazda veya piyasa koşullarının kritik biçimde değiştiği durumlarda gözden geçirme hakkını saklı tutar ve Şafak, mutabakata varılan fiyatların gözden geçirilmesinin gerekli olduğunu görür. İhaleyi alan tedarikçi, sözleşmenin imzalanmasından itibaren altı ay sonra ve yalnızca piyasa koşullarında önemli değişiklikler olması durumunda Şafak’tan mutabakata varılan fiyatları gözden geçirmesini isteme hakkına sahiptir ve Şafak bu talebi kabul etme veya reddetme hakkını saklı tutar. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 6 ay geçmeden fiyatlarda herhangi bir değişiklik kabul edilmeyecektir.

Teklif sahipleri belirtilen bölgelerden birine veya her ikisine birden başvurabilir ve Şafak, sözleşmeyi iki veya daha fazla tedarikçi arasında bölme hakkını saklı tutar.

A complete set of tender documents may be obtained by interested candidates from the link ihale dokümanı seti elde edebilmek için, ilgilenen adaylar tarafından şu link bağlantıdan edinilebilir:

https://drive.google.com/file/d/1KJ1jQ19d8OD38vrplwuU50DUGcuEtHmD/view?usp=sharing

Dates : Tarihler:
A.    Start application: 11 July 2024

B.     The deadline for application: 25 July 2024 at 12:00 AM Midnight Turkey Time (UTC/GMT +3 hours)

A. Başvuru başlangıcı: 11 Temmuz 2024

B. Başvuru için bitiş tarihi: 25 Temmuz 2024 saat 12:00 Gece Yarısı Türkiye Saati (UTC/GMT +3 saat)

2.      Submission: 2. Başvuru:
2.1  To be qualified for the bid, each bidder must apply as following:

By emailing the bid to the following e-mail: you shall email your offer to the email sealedbid12@shafak.org, and you shall send two separate emails, one for your technical offer and the other one for your financial offer, and you shall name the email with the type of offer (“Technical Offer” or “Financial Offer”), in the subject field, state the following:

a.      24-004-1278 Initiate FWA to provide IT equipment”.

b.      Name of Company

c.       Type of the offer (“Technical Offer” or “Financial Offer”)

d.      Number of emails that are sent, e.g., 1 of 3, 2 of 3, 3 of 3.

You have to send the tender files to the email mentioned above after filling in the required info, signing, and stamping them.

You shall not use an external link to submit your offers, such as an online drive; all tender documents shall be attached to your emails.

2.2  Only the offers submitted through the above mentioned secure email will be accepted.

2.3  All the tender documents, BOQs, and technical specifications shall be signed and stamped. (sign and stamp each single page of tender),

2.4  Submitting any unclear or inconspicuous documents may lead to do not consider these documents or exclude them from any evaluation.

 

2.5  Any bids that contain any miscalculations, the unit price will be considered, any other significant calculation error for example but not limited; submitting the offer in currency other than the USD, or there is ambiguity will the procurement committee may decide be disqualified the bid is from the tender.

 

2.1 Teklif vermeye hak kazanmak için, teklif sahibinin aşağıdaki şekilde başvurması gerekir:

Teklifin gönderileceği e-posta adresi: sealedbid12@shafak.org Bu adrese teklifinizi e-posta ile gönderiniz ve biri teknik teklif, diğeri finansal teklif olmak üzere iki ayrı e-posta göndermeniz gereklidir. E-postayı teklif türünü (“Teknik Teklif” veya “Finansal Teklif”) yazarak konu alanında aşağıdakileri belirtin:

a.       24-004-1278 Okullara BT ekipmanı sağlamak için çerçeve anlaşması başlatın.

b.      Şirketin adı

c.       Teklifin türü (“Teknik Teklif” veya “Finansal Teklif”)

d.      Gönderilen e-posta sayısı, ör. 1/3, 2/3, 3/3.

İhale dosyalarını yukarıda belirtilen e-posta adresine gerekli bilgileri doldurup imzalayıp kaşeledikten sonra göndermeniz gerekmektedir.

Tekliflerinizi göndermek için çevrimiçi sürücü gibi harici bir bağlantı kullanmayınız; tüm ihale belgeleri e-postalarınıza eklenmelidir.

2.2 Yalnızca yukarıda belirtilen güvenli e-posta aracılığıyla gönderilen teklifler kabul edilecektir.

2.3 Tüm ihale dokümanları, sipariş listeleri ve teknik şartnameler imzalanacak ve kaşelenecektir. (teklifin her bir sayfasını imzalayıp kaşeleyin),

2.4 Belirsiz veya göze çarpmayan herhangi bir belgenin sunulması, bu belgelerin dikkate alınmamasına veya değerlendirmeden çıkarılmasına neden olabilir.

2.5 Herhangi bir yanlış hesaplama içeren tekliflerde, birim fiyat dikkate alınacaktır, bunlarla sınırlı olmamak üzere, örneğin diğer önemli hesaplama hataları; teklifin ABD Doları dışında bir para birimi ile sunulması veya belirsizlik olması halinde ihale komisyonu teklifin ihale dışı bırakılmasına karar verebilir.

 

Last date to submit offers is 25 July 2024 at 12:00 AM Midnight Turkey Time (UTC/GMT +3 hours), offers received after this time will not be considered. Teklif verme tarihi son gün: 25 Temmuz 2024 saat 12:00 Gece Yarısı Türkiye Saati (UTC/GMT +3 saat), Bu saatten sonra alınan teklifler dikkate alınmayacaktır.