Çarşamba, Kasım 29, 2023

Invitation to Bid: Car Rental

Invitation to Bid

Tender No: 23-TUR-GZT-534

Car Rental

Date:16/11/2023
Invitation by:
SENED Organization

Subject: SENED Organization is looking for a company, organization or institute that will provide the rental of 6 vehicles (8+1 van) to be used in Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya and Mardin provinces within the scope of its project activities.

Dear Sir/Madam,
You are invited to submit a quotation for the above-mentioned subject. To submit a bid to this tender, kindly find general terms and conditions in the following link along with all tender related documents:

Tender hyperlink: Tender #534

Tender link printed:

https://sened-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/procurement_sened_ngo/EjqZ42WzY8ZKusF4Ig8SeUYBq7qwV2qdX8z8gEBchB0Crg?e=Up4tXH

The supplier must deliver their Financial and Technical offers:

 • In two separate sealed envelopes (Inside a larger sealed envelope, stamped and signed)
 • During working days (Monday – Friday) between 09:30 – 16:30
 • Only to the following address of SENED HQ office EMEK MAH. 19059 NOLU SK. No:23 ŞEHİTKAMİL /GAZİANTEP Türkiye
 • Until 05/12/2023.

Notes:

 • The award according to the following: 60% Technical score, and 40% Financial score.
 • Read carefully and sign all the related documents including General terms.
 • All envelopes should be named (Technical/Financial) and the reference number (23-TUR-GZT-534) and name of the tender (Car Rental) should be written on the outer envelope.
 • The name of the bidder should be written clearly on the envelopes.
 • All envelopes should be sealed, stamped, and signed.

You can send any related questions by email before 01-12-2023 – 17:00 COB to the following e-mail: procurement@sened.ngo


 

Teklif Daveti

İhale No: 23-TUR-GZT-534

Araç Kiralama

Tarih: 16/11/2023

Davet Eden: SENED Organization

Konu: SENED Derneği, proje faaliyetleri kapsamında Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Mardin illerinde kullanılmak üzere 6 adet aracın (8+1 van) kiralanmasını sağlayacak firma, kuruluş veya kuruluş aramaktadır.

Sayın Beyefendi / Hanımefendi,

Yukarıda belirtilen konu için teklif vermeye davetlisiniz. Bu ihaleye teklif vermek için, ihale ile ilgili tüm belgelerle birlikte aşağıdaki linkte genel şartlar ve koşulları bulmanızı rica ederiz:

İhale hiper bağlantısı olarak: Tender #534

İhale bağlantısı yazılı olarak:

https://sened-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/procurement_sened_ngo/EjqZ42WzY8ZKusF4Ig8SeUYBq7qwV2qdX8z8gEBchB0Crg?e=Up4tXH

Tedarikçi, Finansal ve Teknik tekliflerini şu şekilde sunmalıdır:

 • İki ayrı kapalı zarf içinde (Kaşeli ve imzalı daha büyük bir mühürlü zarfın içinde).
 • Çalışma günlerinde (Pazartesi – Cuma) 09:30 – 16:30 saatleri arasında.
 • Sadece SENED HQ ofisinin aşağıdaki adresine EMEK MAH. 19059 NOLU SK. No:23 ŞEHITKAMİL /GAZİANTEP Türkiye
 • 05/12/2023 tarihine kadar.

Notlar:

 • Aşağıdakilere göre ödül: %60 Teknik puan ve %40 Mali puan.
 • Genel şartlar da dahil olmak üzere ilgili tüm belgeleri dikkatlice okuyun ve imzalayın.
 • Tüm zarflara isim (Teknik/Finansal) yazılmalı ve dış zarfın üzerine ihalenin referans numarası (23-TUR-GZT-534) ve adı (Car Rental) yazılmalıdır.
 • Zarfların üzerine tedarikçinin adı açık bir şekilde yazılmalıdır.
 • Tüm zarflar mühürlenmeli, kaşelenmeli ve imzalanmalıdır.
 • İlgili sorularınızı 01-12-2023 – 17:00 ‘den önce e-posta ile gönderebilirsiniz şu e-postaya:

procurement@sened.ngo .

(Visited 119 times, 1 visits today)