Salı, Mayıs 21, 2024

ITB 3179890 Pharmaceutical Items

Dear Valued Supplier,

World Vision International Office invites suppliers who are in the field of Pharmaceuticals and Medical Items to participate in ITB – 3179890 Pharmaceuticals and Medical Items to Idlib – Syria by 11:59 PM 30th May 2024 – (Jordan Time).

 

Değerli Tedarikçi,

World Vision Uluslararası Ofisi, İlaçlar ve Tıbbi Ürünler alanında faaliyet gösteren tedarikçileri, ITB – 3179890 İlaçlar ve Tıbbi Ürünler ihalesine katılmaya davet etmektedir. Bu ihale, 30 Mayıs 2024 saat 23:59’a kadar (Ürdün Saati) İdlib – Suriye için geçerlidir.

Interested parties must submit their filled offer in the sheet attached and send it to turkey_tenders@wvi.org email only, along with the below technical documents for technical evaluation purposes :

 • Certificate of origin
 • Registration certificate (Vergi)
 • Technical certificates, GMP, GDP, ISO Organogram of the company
 • Reference letters

Selection Criteria:

The supplier with the best value for money according to the below criteria will be awarded this tender:

Technical Evaluation:

 • Country of Origin (Pass/Fail)- Items must be European or Turkish to pass
 • Technical certificates (Pass/Fail) – at least one valid GMP, GDP, ISO is required for each item to pass.
 • Lead time (Pass/Fail)- lead time should not exceed 4 weeks to pass
 • Experience (Pass/Fail)-: the company sales in the last three years (export and domestic sales of pharmaceuticals) (if applicable)
 • Expiry Date (Pass/Fail) – at least 18 months until expiration date to pass.

*Spot check will be mandatory when arranged.

 

Financial Evaluation:

Financial offer will weight 100% of the selection decision to qualified bidders – financial offer must be inclusive of delivery, shipping, customs and taxes.

 

İlgilenen taraflar, ekli formda doldurulmuş tekliflerini ve aşağıdaki teknik belgeleri teknik değerlendirme amacıyla yalnızca turkey_tenders@wvi.org e-posta adresine göndermelidir:

 • Menşe Şehadetnamesi
 • Kayıt Sertifikası (Vergi Levhası)
 • Teknik Sertifikalar, GMP, GDP, ISO ve Şirketin Organizasyon Şeması
 • Referans Mektupları

Seçim Kriterleri: Aşağıdaki kriterlere göre en iyi fiyat/performans oranına sahip tedarikçi bu ihaleyi kazanacaktır:

 

Teknik Değerlendirme:

 • Menşe Ülke (Geçti/Kaldı) – Ürünlerin Avrupa veya Türkiye menşeli olması gerekmektedir.
 • Teknik Sertifikalar (Geçti/Kaldı) – Her ürün için en az bir geçerli GMP, GDP, ISO sertifikası gereklidir.
 • Teslim Süresi (Geçti/Kaldı) – Teslim süresi 4 haftayı geçmemelidir.
 • Tecrübe (Geçti/Kaldı) – Şirketin son üç yıldaki satışları (ihracat ve iç satışlar) (uygulanabilir ise)
 • Son Kullanma Tarihi (Geçti/Kaldı) – Son kullanma tarihine en az 18 ay kalmış olmalıdır.

*Spot kontrol zorunlu olacaktır.

 

Mali Değerlendirme:

Nitelikli teklif sahipleri için finansal teklif, seçim kararının %100 ‘ünü oluşturacaktır – finansal teklif teslimat, nakliye, gümrük ve vergiler dahil olmalıdır.

For additional information or to inquire about details, please send during the advertising period to: Dalin_Mousa@wvi.org, Tawfiq_AlBawwab@wvi.org, Radwan_Alqudah@wvi.org,
Thank you for your cooperation.

Ek bilgi için veya ayrıntılar hakkında bilgi almak için lütfen ihale döneminde: Dalin_Mousa@wvi.org, Tawfiq_AlBawwab@wvi.org, Radwan_Alqudah@wvi.org  adresinlerine e-posta gönderin.

*İş birliğiniz için teşekkürler.

Procurement Department / Satın Alma Departmanı
Office of World Vision

Bidders must provide the available below documents in the email of the proposal.

 

Tedarikçiler, teklif e-postasında aşağıdaki mevcut belgeleri sağlamalıdır.

 

Documents Dökümanlar
certified copy of a certificate of business registration, certificate of incorporation, business license or similar document Kuruluş Belgesi, işletme ruhsatı veya benzeri bir belge
Provide a certified copy of tax registration, tax clearance
certificates or similar documents
Vergi kaydının, vergi tasfiyesinin onaylı bir kopyasını sağlayın

sertifikalar veya benzeri belgeler

Provide information on ownership structure (Name of directors
of the company / Owner)
Mülkiyet yapısı hakkında bilgi )Yönetim kurulu ve şirket sahibi isimleri
Provide last two years of audited financial statements or tax
filing, or similar documents
Son iki yila ait mali tablo veya vergi beyannamesi veya benzer döküman
Provide references from previous customers Önceki müşterilerden referanslar
Must be cleared of legal disputes that ended in Court in the past
three years.
Son üç yılda Mahkeme’de sonuçlanan hukuki uyuşmazlıklardan aklanmış oldgunu gösterir belge
Sign the Supplier Code of Conduct and acknowledges
understanding and agreement to WV’s Conflict of Interest
disclosure, Child and Adult Safeguarding Behaviour Protocols,
and background checks including Blocked Party Screening or
Criminal background checks.
Tedarikçi Davranış Kurallarını imzalayın, anladığınızı onaylayın ve WV’nin Çıkar Çatışması açıklamasını, Çocuk ve Yetişkinleri Koruma Davranış Protokollerini ve Kısıtlı Taraf Taraması veya Suç geçmişi kontrolleri dahil olmak üzere geçmiş kontrolleri yapılmasını kabul edin.

 

 

For additional information or to inquire about details, please send during the advertising period to: Dalin_Mousa@wvi.org, Tawfiq_AlBawwab@wvi.org, Radwan_Alqudah@wvi.org

Thank you for your cooperation.

Procurement Department

Office of World Vision

 

Ek bilgi veya detaylar hakkında bilgi almak için lütfen duyuru döneminde iletişime geçiniz.

Dalin_Mousa@wvi.org, Tawfiq_AlBawwab@wvi.org, Radwan_Alqudah@wvi.org

Teşekkür ederiz iş birliğiniz için.

Satın Alma Departmanı World Vision Ofisi