Salı, Mayıs 21, 2024

Request for Bids – Construction of (Malatya) Battalgazi – Yeşilyurt Sewerage Project

Request for Bids

Small Works

(One-Envelope Bidding Process)

 

 

Country: TÜRKİYE

Name of Project: Municipal Services Project-I

Contract Title: Construction of Malatya Battalgazi-Yesilyurt Sewerage Network

Loan No./Credit No./ Grant No.: CTR 1075 01 K – CTR 1075 06

RFB Reference No.: AFD2-MASKİ W1

 

 1. In the capacity of Financial Support Program for Refugees in Turkey (FRIT 2) funded by EU and delegated to French Development Agency (AFD), ILBANK supplied funding to meet the cost of Municipal Services Project–I. ILBANK intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for the Construction of Malatya Battalgazi-Yeşilyurt Sewerage Network (AFD2-MASKİ W1).

 

 1. The Malatya Metropolitan Municipality, General Directorate of Water and Wastewater Authority (MASKİ) now invites sealed Bids from eligible Bidders for the construction of below items in Construction of Malatya Battalgazi-Yeşilyurt Sewerage Network (AFD2-MASKİ W1) whose contract duration will be 24 months construction and 12 months for Defects Liability Period.

 

The works within the scope of this Agreement are as follows:

Within the borders of Dilek and Gündüzbey Yakınca – Bostanbaşı neighborhoods of Yeşilyurt District of Malatya Province;

 • Construction of approximately 36,5 (thirty-six point five) km sewerage HDPE corrugated pipelines with diameters varying between Ø200 mm and Ø300 mm,
 • Construction of approximately 3 (three) km sewerage concrete pipelines with 500 dose normal cement, integrated gasket and steam cured bellmouth with inner diameters varying between Ø400 mm and Ø 500 mm,
 • Construction of approximately 11 km sewerage HDPE corrugated pipelines with diameter Ø150 mm,
 • Construction of approximately 750 m sewerage concrete pipelines with diameters Ø150 mm and Ø200 mm,
 • Construction of approximately 144 m crossing of horizontal drilling with HDPE corrugated pipes of Ø250 mm and Ø315 mm diameters through steel sheath pipes of Ø400 mm and Ø450 mm diameters respectively,
 • Packaged wastewater pumping station with 2 pumps (1 piece),
 • Construction of approximately 62 m power transmission line for the pump station. Construction of 313 m pumping line (Ø180 mm HDPE-100 PN:10),
 • 1953 building connections and manholes (The inner diameter of the manholes is Ø620 mm),
 • Approximately 34.550 (thirty-four thousand five hundred and fifty) m2 road reinstatement (Asphalt and concrete paving),

 

The definitions and descriptions of the Works and Transactions are specified in the Specifications, Design Files, Site Lists and Unit Price Poses that are annexed to the contract.

 

Quantities based on production are specified in the Unit Price Offer Table. The Contractor shall consider the quantities in the Unit Price Offer table.

 

In line with the information given in all documents, it is essential that all facilities within the scope of the work are fully and completely constructed and ready for operation.

 

 1. Bidding will be conducted through international competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in the AFD’s “Procurement Guidelines for AFD-Financed Contracts in Foreign Countries” October 2019 (“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations.

 

Interested eligible Bidders may obtain further information from Malatya Metropolitan Municipality, General Directorate of Water and Wastewater Authority (MASKİ), Mr. Talha İbrahim Arduçoğlu (talhaibrahimarducoglu@maski.gov.tr) and inspect the bidding document during office hours 09:00 to 17:00 hours at the address given below.

 

 1. The bidding document in Turkish may be purchased by interested eligible Bidders upon the submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of 5.000,00 TL. The method of payment will be direct deposit to bank account number TR 120001500158007302223261 mentioning the payment is for AFD2-MASKİ W1. The bidding document will be sent via courier, hand delivery or by e-mail.

 

 1. Bids must be delivered to the address below on or before 14:00 and 18/07/2024. Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below on 14:30 and 18/07/2024.

 

 1. All Bids must be accompanied by a “Bid Security” of 200.000 (Twohundredthousand) EUR or equivalent.

 

 1. The addresses referred to above are:

 

Place for obtaining further information regarding the bidding documents, requesting clarifications and submitting bids:

 

Malatya Metropolitan Municipality, General Directorate of Water and Wastewater Authority (MASKİ)

For the attention of: Sn. Talha İbrahim Arduçoğlu

Address: İkizce Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No:35 Yeşilyurt

Floor/room: Tender Meeting Saloon No 143

City: Malatya

Post Code: 44190

Country: Türkiye

Tel: +90 422 377 74 00

Fax: +90 422 377 74 98

E-mail: beyhanbaydemir@maski.gov.tr; talhaibrahimarducoglu@maski.gov.tr

 

Place for opening of bids:

Address: General Directorate of Water and Wastewater Authority (MASKİ), İkizce Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No:35 Yeşilyurt

Room/Floor No: Tender Meeting Saloon No 143

City:  Malatya

Country:  Türkiye

 

 

 

Teklif Talebi

Küçük İşler

(Tek Zarfta Teklif Verme Süreci)

 

Ülke: TÜRKİYE

Projenin Adı: Belediye Hizmetleri Projesi-I

İşin Adı: Malatya Battalgazi-Yeşilyurt Kanalizasyon Şebeke İnşaatı İşi

Borçlanma No./Kredi No./ Hibe No: CTR 1075 01 K – CTR 1075 06

Teklif Talebi Referans No: AFD2-MASKİ W1

 

 

 1. Avrupa Birliğince Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT 2) kapsamında Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)’na devredilen krediden; İLBANK, Belediye Hizmetleri Projesi-I maliyetinin karşılanması için finansman sağlamıştır. İLBANK bu kapsamda sağlanan fonların bir kısmını Malatya Battalgazi-Yeşilyurt Kanalizasyon Şebeke İnşaatı İşi (AFD2-MASKİ W1) sözleşmesi kapsamındaki ödemeler için kullanmayı planlamaktadır.

 

 1. Bu doğrultuda, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü uygun şartlara sahip İsteklileri inşaat sözleşmesi süresi 24 ay ve Kusur Sorumluluk Süresi 12 ay olacak şekilde aşağıdaki iş kalemlerinin Malatya Battalgazi-Yeşilyurt Kanalizasyon Şebeke İnşaatı İşi (AFD2-MASKİ W1) için kapalı zarf içinde Teklif vermeye davet etmektedir.

Bu Sözleşmenin kapsamındaki iş ve işlemler aşağıdaki gibidir:

Malatya İli Yeşilyurt İlçesine bağlı Dilek, Gündüzbey, Yakınca ve Bostanbaşı Mahalleleri sınırları dahilinde;

 • Ø200 mm ve Ø300 mm çap aralıklarında yaklaşık; 36,496 km HDPE Koruge borulu kanalizasyon şebeke inşaatı
 • Ø400 mm ve Ø500 mm çap aralıklarında yaklaşık 2,688 km beton boru kanalizasyon şebeke inşaatı
 • Ø150 mm çapında yaklaşık 10,968 km HDPE Koruge boru ile kanalizasyon bina (parsel) bağlantı yapım işi,
 • Ø150 mm ve Ø200 mm çaplarında yaklaşık 750 m beton boru ile kanalizasyon bina (parsel) bağlantı yapım işi,
 • Ø400 mm ve Ø450 mm çaplarında çelik kılıf borular içerisinden Ø250 mm ve Ø315 mm çaplarında HDPE Koruge boru ile yaklaşık 144 m yatay sondaj ile geçiş yapılması işi,
 • 1 adet 2 pompalı hazır paket tip atıksu pompa istasyonu,
 • Atıksu pompa istasyonu için enerji temini yaklaşık 62 m nakil hattı yapılması işi,
 • L= 313 m, Ø180 mm HDPE-100 PN:10 atü boru ile atıksu pompa hattı inşaatı,
 • 1953 adet bina bağlantısı ve menholü (menhol iç çapı Ø620 mm),
 • Yaklaşık 34.550 m2 yol onarımı (Asfalt ve beton parke),

İş ve İşlemlerin tanım ve tarifleri sözleşme eki olan Şartnameler, Tasarım Dosyaları, Mahal Listeleri ve Birim Fiyat Pozları Tariflerinde belirtilmektedir.

İmalata esas metrajlar Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilmiştir. Yüklenici Birim Fiyat Teklif cetvelindeki metrajları dikkate alacaktır.

Bütün dokümanlarda verilen bilgiler doğrultusunda iş kapsamında yer alan bütün tesislerin tam ve eksiksiz olarak yapılarak işletmeye hazır hale getirilmesi esastır.

                 

 1. İhale süreci AFD’nin Ekim 2019 tarihli “Yabancı Ülkelerdeki AFD Finansmanlı Sözleşmelere İlişkin Satın alma Kılavuzu’nda” (“Satın alma Yönetmelikleri”) belirtildiği şekilde Teklif Talebi kullanılarak uluslararası rekabete açık Satın alma yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın alma Yönetmeliklerinde tanımlandığı şekilde tüm İsteklilere açıktır.

 

Uygun şartlara sahip olup, konuya ilgi duyan İstekliler Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünden Sn. Talha İbrahim Arduçoğlu’ndan (talhaibrahimarducoglu@maski.gov.tr) bilgi alabilecek ve aşağıda belirtilen adreste 09.00 ila 17.00 arası mesai saatlerinde ihale dokümanını inceleyebilecektir.

 

 1. Uygun şartlara sahip olup, konuya ilgi duyan İstekliler Türkçe hazırlanmış olan ihale dokümanını aşağıdaki adrese yazılı başvuruda bulunmak ve 5.000,00 TL tutarındaki ücreti ödemek suretiyle satın alabilecek olup, söz konusu ücret iade edilmeyecektir. Söz konusu ödeme Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Vakıfbank Malatya Bulvar Şubesi TR 120001500158007302223261 numaralı banka hesabına Sözleşme No: AFD2-MASKİ-W1 için olduğu yazılarak doğrudan yatırılmak suretiyle yapılacaktır. İhale Dokümanı posta/kurye servisi yoluyla, elden veya eposta ile gönderilecektir.

 

 1. Teklifler en geç 18/07/2024 tarihinde saat 14.00‘te veya öncesinde aşağıdaki adrese teslim edilmelidir. Elektronik olarak gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. Geç teslim edilen teklifler reddedilecektir. Teklifler İsteklilerin tayin ettiği temsilcileri ve katılmak isteyen herkesin huzurunda 18/07/2024 tarihinde saat 14.30‘da aşağıdaki adreste alenen açılacaktır.

 

 1. Her Teklifin ekinde 200.000 (İkiyüzbin) Avro veya eşdeğeri tutarında birer “Geçici Teminat” bulunacaktır.

 

 1. Yukarıda bahsi geçen adres şöyledir:

 

İhale dosyası hakkında bilgi alma, açıklama talebinde bulunma ve teklif teslim yeri:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü

Dikkatine: Sn. Talha İbrahim Arduçoğlu

Adres: İkizce Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No:35 Yeşilyurt

Kat/Oda Numarası: MASKİ İhale ve Satınalma Müdürlüğü 143 Nolu İhale Toplantı salonu

Şehir: Malatya

Posta Kodu: 44190

Ülke: Türkiye

Telefon: +90 422 377 74 00

Faks numarası: +90 422 377 74 98

E-posta adresi: beyhanbaydemir@maski.gov.tr; talhaibrahimarducoglu@maski.gov.tr

 

Tekliflerin açılacağı yer:

Adres: MASKİ Genel Müdürlüğü, İkizce Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No:35 Yeşilyurt

Oda/Kat Numarası: MASKİ İhale ve Satınalma Müdürlüğü 143 Nolu İhale Toplantı salonu

Şehir: Malatya

Ülke: Türkiye

 

İlan