Perşembe, Haziran 20, 2024

Tender Announcement – ITB – 6052 –Cleaning, Stationary and Refreshments

Dear Valued Supplier,

 

World Vision International Office invites the suppliers who are in the field of Cleaning, Stationary and Refreshments field in Turkey to participate in ITB – 6052 –Cleaning, Stationary and Refreshments.

 

All well‐known and reputable companies and service providers with a strong financial background and good experience in the above‐mentioned service can participate and send their Proposals in accordance with the attached TOR.

 

Interested parties must submit their proposals between 11-June-2024 and 25- June -2024 to the email turkey_tenders@wvi.org

 

Email subject to be: 6052 –Cleaning, Stationary and Refreshments.

 

The documents mentioned below will be required for evaluation purposes:

 

 • Financial & Technical Proposals.
 • The organization’s detailed profile
 • Experience or reference letters
 • A listing of organizations where similar service is being/ has been offered
 • Valid Certificate of Registration.
 • Tax compliance certificate.
 • Recommendation letters for other customers/entities.

 

 

World Vision International Office, Türkiye’deki tüketim malzemeleri, ofis tedarikçileri ve kırtasiye alanında faaliyet gösteren tedarikçileri, ITB – 6052 – Temizlik, Kırtasiye ve İkram Malzemeleri ihalesine katılmaya davet ediyor.

 

Güçlü bir mali geçmişe ve yukarıda belirtilen hizmette iyi bir deneyime sahip olan tüm tanınmış ve itibarlı şirketler ile hizmet sağlayıcılar, ekteki TOR’a uygun olarak tekliflerini gönderebilirler

 

İlgilenen taraflar, tekliflerini 11-Haziran-2024 ile 25-Haziran-2024 tarihleri arasında turkey_tenders@wvi.org adresine göndermelidir.

 

E-posta konusu: 6052 – Temizlik, Kırtasiye ve İkram Malzemeleri.

Aşağıda belirtilen belgeler, değerlendirme amaçları için gereklidir.

 • Kuruluşun detaylı
 • Deneyim veya referans mektupları.
 • Benzer hizmetin sunulduğu/ sunulmuş olduğu kuruluşların listesi.
 • Geçerli Kayıt Sertifikası.
 • Vergi uyumluluk sertifikası.
 • Diğer müşteri/kuruluşlar için öneri mektupları.

 

Those documents are required for technical evaluation purposes as the first stage of awarding process followed by the financial stage based on the proposed financial offer.

 

Bu belgeler, ihale sürecinin ilk aşaması olarak teknik değerlendirme amaçları için gereklidir ve ardından önerilen mali teklife dayalı mali aşama gelir.

 

Service providers must provide the available below documents in the email of the proposal

 

Tedarikçiler, ilgi mektubunun e-postasında aşağıdaki belgeleri sağlamalıdır.

 

Documents Dökümanlar
Financial & Technical  proposals mali ve teknik teklif
The organization’s detailed profile

 

Kuruluşun ayrıntılı profili

 

certified copy of a certificate of business registration,certificate of incorporation, business license or similar document Kuruluş Belgesi, işletme ruhsatı veya benzeri bir belge
Provide a certified copy of tax registration, tax clearance
certificates or similar documents
Vergi levhası
Provide information on ownership structure (Name of directors
of the company / Owner)
Mülkiyet yapısı hakkında bilgi )Yönetim kurulu ve şirket sahibi isimleri
Provide last two years of audited financial statements or tax
filing, or similar documents
Son iki yila ait mali tablo veya vergi beyannamesi veya benzer döküman
Provide references from previous customers Önceki müşterilerden referanslar
Must be cleared of legal disputes that ended in Court in the past
three years.
Son üç yılda Mahkeme’de sonuçlanan hukuki uyuşmazlıklardan aklanmış oldgunu gösterir belge
Sign the Supplier Code of Conduct and acknowledges
understanding and agreement to WV’s Conflict of Interest
disclosure, Child and Adult Safeguarding Behaviour Protocols,
and background checks including Blocked Party Screening or
Criminal background checks.
Tedarikçi Davranış Kurallarını imzalayın, anladığınızı onaylayın ve WV’nin Çıkar Çatışması açıklamasını, Çocuk ve Yetişkinleri Koruma Davranış Protokollerini ve Kısıtlı Taraf Taraması veya Suç geçmişi kontrolleri dahil olmak üzere geçmiş kontrolleri yapılmasını kabul edin.

 

For additional information or to inquire about details, please send during the advertising period to: Tawfiq_AlBawwab@wvi.org, Radwan_Alqudah@wvi.org, dalin_mousa@wvi.org

 

 

Thank you for your cooperation.

Procurement Department

Office of World Vision

 

Ek bilgi veya detaylar hakkında bilgi almak için lütfen duyuru döneminde iletişime geçiniz.

Tawfiq_AlBawwab@wvi.org, Radwan_Alqudah@wvi.org , dalin_mousa@wvi.org