Salı, Şubat 27, 2024

Extension: Tender Announcement: Provision of Artificial Insemination Equipment and Deep-Frozen Bovine semen for Northwest Syria

ENG

Tender Announcement: Provision of Artificial Insemination Equipment and Deep-Frozen Bovine semen for Northwest Syria

Date of issuance: 8 February 2024

Closing date and time: 29 February 2024 at 12:00 hrs. Cairo time (GMT+2)

Reference: 2023/RNEXD/RNEDD/125368

The FAO Regional Office for the Near East and North Africa (RNE) has launched a bid for the Provision of Artificial Insemination Equipment and Deep-Frozen Bovine semen for Northwest Syria on behalf of its Cross-Border Unit for Northwest Syria. You are kindly invited to participate via the United Nations Global Marketplace (UNGM) in accordance with the following guidelines.

General Description: Potential bidders are invited to submit offers for:

  1. Liquid Nitrogen Container 25 liter (4 Container),
  2. Deep-frozen Bovine Semen (9000 Portion),
  3. Veterinary long sleeve polyethylene gloves (36000 Piece),
  4. Universal Un-split Sheaths for bovine semen applicator (12500 Piece).

Delivery time: The preferred delivery date for goods on-site is within 3-4 weeks from the issuance of the Purchase Order.

Validity: Bids must remain valid with firm and fixed prices for 60 days after the Tender Closing Date.

Delivery location: UN Hub, Reyhanli, Hatay, TÜRKİYE.

Registration on UNGM (https://www.ungm.org/Vendor/Registration) is a mandatory requirement to participate in this tender.

Details of the bid document can be accessed via the below link:

https://www.ungm.org/Public/Notice/225996

Communications Regarding This Tender: All communications regarding this tender should be submitted as soon as possible through the UNGM portal under the “CORRESPONDENCE’’ tab.

Contact: RNE-Procurement-Unit@fao.org

Turkish

İhale Duyurusu: Kuzeybatı Suriye için Suni Tohumlama Ekipmanları ve Derin Dondurulmuş Sığır Sperması Temini

Duyuru tarihi: 8 Şubat 2024

Kapanış tarihi ve saati: 29 Şubat 2024, 12:00 saatleri. Kahire saati (GMT+2)

Referans: 2023/RNEXD/RNEDD/125368

FAO Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi (RNE), Kuzeybatı Suriye Ofisi adına Suni Tohumlama Ekipmanları ve Derin Dondurulmuş Sığır Sperması Sağlanması için bir ihale başlatmıştır. Birleşmiş Milletler Küresel Pazarı (UNGM) üzerinden aşağıdaki yönergeler doğrultusunda ihale katilimina davetlisiniz.

Genel Açıklama: Potansiyel teklif sahipleri aşağıdaki ürünler için teklif sunmaya davetlidir:

  • Sıvı Azot Konteyneri 25 litre (4 Konteyner),
  • Derin Dondurulmuş Sığır Sperması (9000 Porsiyon),
  • Veteriner uzun kollu polietilen eldivenler (36000 Adet),
  • Pistole kılıfı (Universal Un-split Sheaths for bovine semen applicator – 12500 Adet).

Teslimat süresi: Malzemelerin yerinde teslim tarihi için tercih edilen süre, Satın Alma Siparişi verildikten sonra 3-4 hafta içindedir.

Geçerlilik: Teklifler, İhale Kapanış Tarihinden itibaren 60 gün boyunca sabit ve kesin fiyatlarla geçerli olmalıdır.

Teslimat yeri: BM Hub, Reyhanlı, Hatay, TÜRKİYE.

Bu ihaleye katılmak için UNGM’ye (https://www.ungm.org/Vendor/Registration) kayıt olmak zorunlu bir şarttır.

İhale belgesinin detaylarına aşağıdaki bağlantı üzerinden erişilebilir:

https://www.ungm.org/Public/Notice/225996

Bu İhale İle İlgili İletişim: Bu ihale ile ilgili tüm iletişimler, lütfen mümkün olan en kısa sürede “YAZIŞMALAR” sekmesi altında UNGM portalı üzerinden gönderilmelidir.

İletişim: RNE-Procurement-Unit@fao.org