Pazar, Nisan 21, 2019

III. Ar-Ge Proje Pazarı “benim de bi’fikrim var”

Bilgilendirme

Proje Özetinde;

 • Amacı,
 • Konunun kısa bir tanıtımı, neden bu konunun seçildiği ve özgün değeri,
 • Yaklaşım ve kullanılacak yöntemin ana hatları,
 • Ulaşılmak istenen hedefler ve beklenen çıktıların bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik ne tür katkılarda bulunabileceği ana hatlarıyla belirtilmelidir.
 • Kriterler: Özgün Değer, Yenilikçilik, Ticarileşme potansiyeli, Pazar potansiyeli, Yaygın etkisi, Sosyal çevre niteliği, Çevresel fayda potansiyeli ve Proje Takımı niteliğinin belirtilmesi önem arz etmektedir.

Temel Kavramlar:

Projenin Amacı ve Hedefleri: Projenin amacı ve hedefleri ayrı ayrı kısa ve net cümlelerle ortaya konulmalıdır. Amaç ve hedeflerin belirgin, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresinde ulaşılabilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

Özgün Değer: Proje önerisi ne ölçüde mevcut bilim/teknolojideki eksiklikleri ve/veya problem(ler)i ortaya koymakta; bu eksikliklerin giderilmesi veya problemlerin çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/yenilikçi öneriler sunmakta ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ına metodolojik / kavramsal / kuramsal olarak özgün katkılarda bulunmaktadır?

Yöntem: Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma teknikleri ilgili olduğu alan il ene ölçüde belirgin ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne kadar uygundur?

Yaygın Etki: Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden patent / tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması, yeni proje üretilmesi, farklı bilim / teknoloji alanlarında kullanılabilme v.b. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir? Proje çıktı ve sonuçlarının toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurtdışına bağımlılığı azaltma ve / veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir? Proje çıktı ve sonuçlarının, potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve yayılımına ilişkin sunulan plan/planlama ne düzeyde yeterli ve gerçekçidir?

 

Katılım

KİMLER KATILABİLİR?

 • Akademisyenler

 • Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler

 • Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri

 • Yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler)

 • Girişimciler

 • Öğrenciler

 • Katılım herkese açıktır.

KATILIM ESASLARI VE AVANTAJLARI

 • Katılım herkese açıktır ve katılımcılara etkinlik sonunda katılım belgesi ve özet kitapçığı verilecektir.

 • Proje Pazarına başvuru yapacak tüm proje önerileri Türkçe olarak yapılacaktır.

 • Proje sahiplerinden en az birinin projenin başında değerlendirme sırasında hazır bulunması gerekmektedir.

 • Posterler 70*100 cm boyutlarında hazırlanacaktır, prototip hazırlamada malzeme ve ölçek sınırlaması yoktur. (Prototip ile katılacak projeler başvuru formunda prototiplerine ait ihtiyaç (elektrik, fiziki alan vb.) bölümünü dolduracaklardır.)

 • Katılımcıların posterleri ücretsiz basılacaktır.

 • Proje Pazarı etkinlik ve etkinliklerinde daha önce ödül almış projeler proje pazarına katılamaz ve ödül alamaz.

 • Bir kişi, takım veya kurumun proje önerilerinde başvuru sınırı yoktur.

 • Proje sahiplerinden en az birinin projenin başında değerlendirme sırasında hazır bulunması gerekmektedir.

 • Katılımcılar, etkinliğe başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

 • Bartın Üniversitesi Proje Pazarı etkinliğinde yer alana, sergilenen tüm proje önerilerini yayımlamak, arşivlemek ve yurt içi ve yurt dışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Projelerin patent, uygulama ve geliştirme hakları proje sahibinde olacaktır.

 • Bartın Üniversitesinin düzenlediği III. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği, TÜBİTAK’ın 1503 Ar-Ge Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur.

 • Bu destek kapsamında başvuran katılımcı sayısı da dikkate alınarak, projede yer alan katılımcı sadece bir (1) kişinin ulaşım (otobüs, bilet ibraz etmek şartıyla) ve konaklama (maksimum 100 TL) giderleri karşılanacaktır.

 • Başvurular bu site üzerinden online olarak alınacaktır.

 • Proje pazarı etkinliğinde birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödüllerinin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların özel ödülleri de verilecektir.

 

Detaylı bilgi için tıklayın

İhale Duyuruları