Cumartesi, Temmuz 11, 2020

İl ve Faaliyet Alanlarına Göre Dernekler Listesi Yayınlandı

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı; 2009 yılında üzerinde çalışmaya başladığı, Başkanlığın Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerince yürütülen iş ve işlemler ile e-imza uygulamasını da kapsayan uygulamalar başta olmak üzere mevzuat gereği derneklerin vermekle yükümlü oldukları her türlü bildirim ve beyannamelerin elektronik ortamda yapılması, bürokratik işlemlerin azaltılarak vatandaşın işlerinin kolaylaştırılması, istatistiki bilgilerin kısa sürede sorgulanarak raporlanmasını sağlamak üzere, bir online veritabanı olan DERBİS Dernekler Bilgi Sistemi’ni (DERBİS) 2012 yılı itibariyle hizmete sokmuştur.

Sivil topluma ilişkin mevcut verilere erişimin iyileştirilmesi ve sivil toplum gelişiminin izlenmesinin desteklenmesi için yapılan çalışmalar sonucu, Dernekler Dairesi Başkanlığı, derneklerin profesyonel çalışan ve gönüllü sayıları, yıllık gelirleri, yönetim kurulu üyelerinin cinsiyet ve yaş bilgilerini içeren daha kapsamlı veriler sunmaya başlamıştır. Dernekler Dairesi Başkanlığı, bu çalışmalar kapsamında Mart 2015 itibariyle Türkiye’de 100 bin ‘in üzerinde kayıtlı derneğin iletişim bilgilerine erişimin sağlanabildiği “İl ve Faaliyet Alanlarına Göre Dernekler” listesini web sitesinde yayınlamıştır.

Detaylı bilgi ve Dernekler listesi için tıklayınız.

İhale Duyuruları