Pazartesi, Ekim 21, 2019

İlk Adım Fonunu Arayan Girişimciler Aranıyor!

İlk Adım Fonu, toplumsal ve sosyal sorunlara çözüm üreten yerel projelerin ve bu projeleri hayata geçirmek üzere bir araya gelmiş sosyal girişimcilerin ihtiyaç duydukları desteği sağlayan bir girişimdir.

Desteklenecek projeler için koşullar:

  • Temel amacının toplumda pozitif değişime öncülük etmek olması.
  • Bir ekip olarak başvuru yapmak.
  • Uzun dönemde sürdürülebilir etki yaratabilme potansiyeline sahip olmak.
  • Eğitimden sağlığa, çevre, insan hakları, kültür ve sanata kadar geniş bir çerçevedeki sorunlara, Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde çözüm geliştirme amacı gütmek.

Girişimcilerle ilgili koşullar:

  • Uluslararası bir sosyal girişim ağına katılmaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye istekli olmak.
  • Geri bildirime ve kendini geliştirmeye açık olmak.
  • Başvuru yapmak için dernek veya vakıf olma şartı aranmamaktadır.
  • Hiçbir cinsiyet, yaş, eğitim, cinsel eğilim, ırk, dil, din, sosyal ayrım göz edilmemektedir.

Seçilen her projeye, $1.000’a kadar ilk adım fonu sağlanmaktadır. Projelerin süresiyle ilgili herhangi bir kısıt bulunmamakta; ancak, bu ilk yatırımdan sonra projenin sürdürülebilir olması için yeni kaynaklar bulunması konusunda girişimcilerle çalışmaya devam edilmektedir.

Başvurulara her ayın başında geri dönülmektedir ve adaylar bir sonraki aşamayla ilgili bilgilendirilmektedir.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

İhale Duyuruları