Cuma, Mayıs 24, 2019

İnsan Haklarına Eşit Erişim Kampanyası Kısa Film Yarışması

İnsan Haklarına Eşit Erişim Kampanyası

Kısa Film Yarışması Hakkında:

İnsan Haklarına Eşit Erişim Kampanyası kapsamında kısa film yarışması düzenleniyor.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği ve Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği ortaklığında yürütülen kampanya projesi hak temelli bir eşitlik anlayışının toplum tarafından içselleştirilmesini amaçlıyor.

Sanatsal üretim, gücünü diğer ifade biçimlerinden farklı olarak, tanımsız bir ifade olanağı yaratmasından alır. Bu tür bir özgürlük alanı, bir toplumda farklı seslerin duyulması açısından ayrımcılığa karşı çoğulculuğun ifade özgürlüğünün teminatıdır. Proje kapsamında düzenlenen ve ayrımcılıkla mücadelede sanatın dönüştürücü gücünden beslenmeyi öngören kısa film yarışması, Türkiye’de insan hakları aktivizminin devamlılığının sağlanmasını ve  hak temelli sivil topluma duyulan ilginin artmasını amaçlıyor.

“Ayrımcılık”teması üzerine düzenlenen kısa film yarışması, ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerini hedeflemekle birlikte, 40 yaşın altındaki sanatçıların ve konuya ilgi duyan herkesin katılımını bekliyor. Ödül kazanan filmlerin gösterimi ödül töreninde yapılacak ve bu filmler ileriki dönemde kampanya finali olarak tasarlanan Eşit Haklar Festivali’nde izleyici ile paylaşılacaktır.

*Yarışmaya katılacak filmler ırkçılık, din ve inanç ayrımcılığı, cinsiyet ayrımcılığı, engelli ayrımcılığı, göçmenlere yönelik ayrımcılık, nefret söylemi, dil ayrımcılığı vb. konularda tekli ayrımcılık üzerine eğilebileceği gibi çoklu ayrımcılık içeren konuları da ele alabilir.

**“İnsan Haklarına Eşit Erişim Kampanyası”, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı (DİHAA) tarafından desteklenmektedir.

 

Başvuru Koşulları

1-Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda belirtilen kuralların tamamına uygunluk gerekmektedir.

 

2-Kurmaca, belgesel ve canlandırma türlerindeki yapımlar/filmler yarışmaya katılabilir.

 

3-Yarışmaya 40 yaş altı herkes katılabilir.

 

4- Filmler istenilen dilde ve coğrafyada çekilebilir ancak farklı dillerde başvuran filmlerin Türkçe altyazı zorunluluğu vardır.

 

5-Süresi 30 dakikayı aşmayan filmler başvuru yapabilir.

 

6- 1 Ocak 2018’den itibaren hazırlanmış filmler başvuru yapabilir. Herhangi bir yarışmadan ödül almış olmak katılıma engel değildir.

 

7-Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu Eşitlik Forumu web sitesinden edinebilirler. (www.esitlikforumu.org )

 

8-Birden fazla filmle yarışmaya katılmak serbesttir.

 

9-Yarışmaya gönderilen filmlerin, yönetmen adı belirtilmesi koşuluyla, ticari amaç gözetmeksizin Eşitlik Forumu etkinliklerinde yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Yarışmada dereceye giren filmlerin ödül töreninde gösterimi yapılacaktır. Bu filmlerin aynı zamanda Eşitlik Forumu web sitesinde ve sosyal medya sayfalarında yayınlanması ve proje sonunda düzenlenecek Eşit Haklar Festivali’nde gösterilmesi yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.

Ön elemeyi geçen diğer filmler ise, eser sahibinin izni dahilinde, Eşitlik Forumu web sitesinde, sosyal medya sayfalarında ve Eşit Haklar Festivali’nde gösterilebilir.

 

10- Yarışmaya katılan filmler, Eşit Haklar Festivali yönetimince belirlenen ön seçici kurul ve sonrasında jüri tarafından değerlendirilecektir. Kısa Film Yarışması Jürisi, Türkiye’den yönetmen, sinema yazarı, film eleştirmeni ve diğer uzman kişilerden oluşur. Jürinin yargısı kesindir.

 

11-Yarışmaya son başvuru tarihi 30 Temmuz 2019’dur.

 

12-Katılımcılar en geç bu tarihe kadar aşağıdaki belgeleri esitlikforumu@gmail.com adresine, konu bölümüne “İnsan Haklarına Eşit Erişim Kampanyası Kısa Film Yarışması” notunu, filmin ve yönetmenin adını yazarak göndermelidir:

 

a-Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu (Eşitlik Forumu websitesinden www.esitlikforumu.org  edinebilirsiniz.)

 

b-Filmin şifreli Vimeo veya Youtube özel izleme linki

 

  1. Sorularınız için yine aynı e-mail adresini, (esitlikforumu@gmail.com), kullanabilirsiniz.

 

14- Ön elemeden geçen filmler arasından seçilecek filmler, jüri toplantısında kesin sonuçlar belirlendikten sonraki süreçte düzenlenecek ödül töreninde açıklanacaktır. Birinciye 1200Euro, ikinciye 1000Euro ve üçüncüye 800Euro ödül verilecektir. (Vergiler dahildir.)

 

15-Yarışmaya katılan filmlere herhangi bir katılım veya gösterim ücreti ödenmez.

 

16- Orijinal dili Türkçe olmayan filmlerin Türkçe altyazıları tamamlanmış olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

17-Telif hakları konusunda sorumluluk, eser sahibinindir.

Bknz: Telif Hakkı Nedir?

18-Yarışma katılım koşulları, bu madde dahil olmak üzere 18 maddeden oluşmaktadır.

 

Ek bilgi:

 

  1. Belirtilen şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  2. Yarışmaya katılan herkes bu şartnameyi kabul etmiş sayılır.
  3. Para ödülü başvuru formunda ismi geçen filmin yasal hak sahibinindir.
  4. İnsan Haklarına Eşit Erişim Kampayası Kısa Film Yarışmasının, mücbir sebepler (doğal afet, olağanüstü durumlar, savaş vb.) nedeniyle herhangi bir şekilde gerçekleştirilememesi veya yarım kalması halinde, taraflar birbirlerinden masraf, tazminat veya başka bir ad altında talepte bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın

İhale Duyuruları