Cuma, Eylül 20, 2019

İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışmasına Başvurular Başladı

Yarışmanın Adı: İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı,
Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri
Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, mimarlık
yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışma alanı İstanbul ili Beşiktaş ilçesi sınırları içinde; Vişnezade Mahallesi 703
ada 25 numaralı parseldedir. Yarışma alanının mülkiyeti maliye hazinesine aittir.
Yarışmanın konusu, bu alanda İTÜ İşletme Fakültesi için yeni bir bina tasarımı
yapılmasıdır.

Yarışmaya Katılma Koşulları
• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve
meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden
akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak
katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları
arasında olmamak.
• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler
gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışma Takvimi
• Yarışmanın İlanı: 19 Ağustos 2019, Pazartesi
• Son Soru Sorma Tarihi: 18 Eylül 2019, Çarşamba
• Soruların Yanıtlarının İlanı: 23 Eylül 2019, Pazartesi
• Projelerin Son Teslim Tarihi: 26 Kasım 2019, Salı
• Kargo ile Teslim Alım için Son Gün 28 Kasım 2019, Perşembe
• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 5 Aralık 2019, Perşembe
• Kolokyum ve Ödül Töreni: 21 Aralık 2019, Cumartesi

Ödüller
• 1. Ödül: 100.000 TL
• 2. Ödül: 75.000 TL
• 3. Ödül: 50.000 TL
• 1. Mansiyon 30.000 TL
• 2. Mansiyon 30.000 TL
• 3. Mansiyon 30.000 TL
• 4. Mansiyon 30.000 TL
• 5. Mansiyon 30.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon
tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30
gün içinde net olarak ödenecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın

İhale Duyuruları