Salı, Ekim 15, 2019

İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı Paydaş Katılımı Çağrısı

İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı Paydaş Katılımı Çağrısı

Son Başvuru Tarihi: 20 Ekim 2019

Yerelde çocuk çalışmaları ile ilgili çalışmalar yapmak üzere kurulan İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, yerelde çocuklar ile ilgili yapılacak çalışmalarda hak temelli bir yaklaşım ile çalışmak, çocuk haklarına yönelik faaliyetlerde sivil toplumun izleme ve savunuculuk rolünü güçlendirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Ağ, çalışmalarında çocukların haklarını yasal garanti altına alan, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair sözleşme olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları temel alır ve çalışmalarına yön verir.

Çocuk Haklarının Desteklenmesi ve Korunmasına İlişkin İlkeler ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde yerelde çocuk hakları ve çalışmalarının mevcut durumunu analiz etmek; hiçbir çocuğun geride bırakılmaması, bütün çocukların kaynaklara eşit erişebilirliklerini güçlendirmek amacıyla yerel odaklı çözüm önerileri üretmek ağın temel amacıdır.

Bu amaç çerçevesinde İzmir Çocuk Çalışmaları Ağının temel faaliyet alanları aşağıdaki gibidir.

 • Çocuk çalışmaları alanında izleme,
 • Akademik yaygın üretmek,
 • Raporlama yapmak,
 • Gölge rapor hazırlamak,
 • Farkındalık ve savunuculuk çalışmaları geliştirmek,
 • Eğitim ve kapasite geliştirme programları düzenlemek,
 • Veri toplamak ve araştırma yapmak,
 • Gösterge temelli izleme yapmak

Son 1 yıl içerisinde İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı ve paydaşları ile şu çalışmalar yapılmıştır.

 • Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı Desteği ile Çocuk Haklı Projesi kapsamında eğitmen eğitimi,
 • Uluslararası Çocuk Merkezi desteği ile “Suriyeli Çocukların Eğitime Erişimlerinin Güçlendirilmesi” projesi,
 • Eskişehir Odun pazarı Kent Konseyi ile “Çocuk Haklı” projesi,
 • Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Yıllık Değerlendirme Toplantısına katılım ve ağ tanıtımının yapılması,
 • İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı kurumsal kapasite güçlendirme çalışması.

Yeniden yapılandırılarak çalışmalarını hak temelli bir yaklaşım ile devam ettirmek isteyen İzmir Çocuk Çalışmaları Ağında yer almak istiyorsanız aşağıdaki formu doldurmanızı bekliyoruz.

Hiçbir çocuğun geride bırakılmaması için #ÇocukHaklı diyor; sizleri de aramızda bulunmaya davet ediyoruz.

Takipte Kalın!

Instagram

Facebook

Twitter

Web Sitesi: www.izmircocukcalismalariagi.org (yapım aşamasında)

Başvuru formu

İhale Duyuruları