Cumartesi, Ağustos 17, 2019

KA.DER: Yerel Seçimlerde Kadın Muhtar Sayısı % 71,78 Arttı

Yerel seçimlerde kadın muhtar sayısı % 71,78 arttı.

Türkiye’de yerel seçim öncesinde 674 olan kadın muhtar sayısı 31 Mart’ta 1065’e yükseldi.

KADER: EŞİTLİK MAHALLEDE BAŞLAR

Ulusal ve Yerel seçimlerde kadın adayları desteklemek amacıyla kurulan KADER’in 31
Mart seçimleri için “Eşitlik Mahallede Başlar” sloganıyla kadın muhtar adayları için özel
eğitim programları ve farkındalık kampanyası düzenledi. Bu eğitimler ve KADER’in
gerçekleştirdiği farkındalık kampanyası, kadınların muhtar adaylığına ilgisini önemli
ölçüde etkiledi. Seçimlerde 674 olan kadın muhtar sayısı, % 71,78 artarak 1065’e yükseldi.
KADER’in ilkini Antalya’da düzenlenen muhtar adayları eğitim kampına Türkiye’nin
çeşitli illerinden gelen 100 kadın katıldı. Bu eğitim daha sonra Mersin, İstanbul, İzmir,
Balıkesir, Aydın, Denizli, Adana ve Muğla’da da tekrarlandı.

Yerel yönetimlerin farklı kademelerine aday olanların da katılabildiği eğitim programı,
yerel yönetim mevzuatı ve işleyişi, etkili ve güvenilir kampanya teknikleri, yerel siyaset ve
örgütlenme, kişisel gelişim ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulardan oluştu.
Altınbaş Üniversitesi TOKAMER (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Çalışmaları
Araştırma ve Uygulama Merkezi) işbirliğiyle ve Gedik Üniversitesi “Şirin Tekeli Yerel
Yönetim Okulu” aracılığıyla İstanbul’da da kadın adaylara sertifikalı eğitimler verildi.
KADER bu eğitimlerin yanı sıra Mart ayında çeşitli illerde billboardlar ve kadın
muhtarlar animasyon filmiyle kampanyasını sürdürdü.

KADER Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaoğlu, seçim sonuçlarında muhtarlığa seçilen
kadın sayısındaki bu artışı şöyle değerlendirdi:
“KA.DER olarak bize özgün ve 1829 yılından itibaren bir yönetim modeli olarak var olan
muhtarlık kurumunu, kadınların yönetimlere katılmaları açısından çok önemli ve değerli
buluyoruz. Kadınlar 26 Ekim 1933 tarihinde yapılan köy kanunu değişikliği ile, muhtar olma ve ihtiyar heyetlerine seçilme hakkını kazandılar. Aydın Güre İlçesinin Demirci Dereköyü’nde 2 Kasım 1933’te yapılan seçimlerde Gül Esin Aydın Türkiye’nin seçilmiş ilk kadın muhtarı oldu.

Ancak o günden bu yana geçen süre içinde kadınlar muhtarlık kurumunda çok az sayıda temsil edildi. Örneğin 2014’deki yerel seçimler sonucunda, Türkiye çapındaki 50.292 muhtarın sadece 674’ü kadındı. Biz de bu seçimlerde yerel yönetimlerin beşiği olan mahalle ve köy birimlerini oluşturan muhtar ve ihtiyar meclislerinde kadın temsilinin arttırılmasına katkı sunmak, yerelde kadın sorunlarının görünürlüğünü arttırmak ve çözüm önerileri oluşturmak amacıyla bir dizi projeyi hayata geçirdik ve “Eşitlik Mahallede Başlar” dedik. Yerel yönetimlerle ilgili kampanya sürecimizi bu yaklaşım doğrultusunda planladık. Kadın muhtar sayısındaki % 72’ye yaklaşan artış bu yaklaşımımızın doğru olduğunu kanıtladı. Bu oranın gerçekleşmesinde KA.DER’in seçim öncesi dönemde Türkiye genelinde yürüttüğü çalışmaların önemli bir etkisi olmuştur. Bundan sonra yapılacak yerel yönetim seçimlerinde bu artışın katlanarak sürmesini umuyoruz.”

KA.DER HAKKINDA
KA.DER, kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütüdür. Toplumu ve bireyleri ilgilendiren kararların alındığı, seçim ve atama ile oluşan tüm karar organlarında kadın erkek eşitliğini demokrasinin bir gereği olarak kabul eder. Türkiye’de kadınlar, farklı sosyal alanlarda varlıklarını kanıtladıkları halde üst düzey yönetimlerde, özellikle de siyasette, eşit temsilden hala çok uzak bir konumdadırlar. Bu eşitsizliği gidermek, tüm yurttaşların kararlara katılımını sağlamak, kadın deneyimi ve çözüm üretme yeteneğini sosyal ve siyasal alanlara kazandırmak amacıyla Mart 1997’de kurulan KA.DER, seçimle ve atamayla gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışır. KA.DER, 22 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye genelinde çalışmalarını yürütmektedir.

İhale Duyuruları