Perşembe, Mayıs 23, 2019

KOBİ Mentorluğu Sertifika Programı

Bu eğitimin amacı kariyerine KOBİ Mentoru ya da KOBİ Danışmanı olarak devam etmek isteyen adayların kendi uzmanlık alanlarındaki deneyimlerini KOBİ’lere etkin biçimde aktarmalarını sağlayacak beceriler kazandırmaktır. Eğitim sonunda katılımcılar mentorluk becerilerinin yanı sıra Ar-Ge ve İnovasyon odaklı büyümek isteyen KOBİ’lerin mevcut durum analizlerinin yapılması ve bu doğrultuda Mentorluk Eylem Planı (MEP) hazırlanması konularında yetkinlik kazanacaklardır.

YÖNTEM

Eğitim programı uzaktan eğitim sınıf eğitimi (1 gün) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilecektir

Uzaktan eğitimler KOBİMEN Akademi uzaktan eğitim platformunda asenkron olarak gerçekleşecektir. Katılımcılar eğitim videolarını istedikleri zaman (7/24) izleyebileceklerdir.

Uzaktan eğitimde her eğitim modülü sonunda bir sınav yapılmaktadır. Tüm sınavların ortalaması %70 ve üzerinde olan katılımcılar sınıf eğitimine kabul edilmektedirler.

Uzaktan Eğitim Başlama Tarihi: 24 Mayıs 2019

Sınıf Eğitimi Tarihi: 13 Haziran 2019 İzmir (Pasaport)

SERTİFİKA

Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara KOBİMEN Akademi KOBİ Mentorluğu sertifikası verilecektir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bu program imalat sanayinde faaliyet gösteren yenilikçi KOBİ’lere mentorluk/danışmanlık yapabilecek düzeyde uzmanlığı ve deneyimi bulunan lisans mezunu adaylar başvurabilirler.

Mentor adaylarının sahip olması gereken asgari deneyim süreleri:

  • Sanayide yöneticilik deneyimi olan adaylar için 10 yıl
  • Girişimcilik deneyimi olanlar için 10 yıl
  • Mentorluk deneyimi olanlar için 10 yıl
  • Hem girişimcilik hem mentorluk deneyimi olanlar için 5 yıl

Bu kriterleri yerine getirmeyen adaylar eğitime kontenjanlar dahilinde kabul edilebilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 23 Mayıs 2019. Başvuru için tıklayınız.

Mentorluk eğitimleri hakkında daha fazla bilgiye www.kobimen.com adresinden ulaşabilirsiniz

İhale Duyuruları