Cumartesi, Ağustos 17, 2019

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma (HAVZA) Mali Destek Programı

İZKA, 12 Haziran 2019 tarihi itibariyle, hedef bölgesi Küçük Menderes Havzası’nda yer alan Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçeleri olan Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı’nı başlatmıştır. Program, bölgedeki beşeri ve doğal kaynaklar ile tarımsal ve ekonomik faaliyetleri sürdürülebilirlik odağında geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Programın temel müdahale yaklaşımı; tarımsal üretim süreçlerinde sürdürülebilir ve yenilikçi üretim, katma değerin sürdürülebilir üretim önlemleri alınarak artırılması ve tarım dışı ekonomik çeşitliliğin ve istihdam edilebilirliğin artırılması aracılığı ile kırsalda yaşayanlar için olanakların iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Program Bütçesi


HAVZA01
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni
HAVZA02
Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni
Bileşen Bütçeleri 7.500.000 TL 7.500.000 TL
Asgari/Azami Destek Tutarı 300.000 TL / 1.000.000 TL 300.000 TL / 1.800.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı %10 – %90 %25 – %75
Proje Süresi 12 – 24 Ay 24 Ay

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, bir başvuru sahibi Ajansımız’a 2 (iki) proje için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 (bir) tanesi için mali destek alabilir. Başvuru sahibinin her iki projesinin de başarılı bulunması halinde Ajans bunlardan sadece yüksek puan alan projeye mali destek sağlayabilir.

Detaylı bilgi için tıklayın

İhale Duyuruları