Pazartesi, Temmuz 22, 2019

Mevlana Kalkınma Ajansı 2019 Fizibilite Desteği Programı

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2014-2023 Karaman-Konya Bölge Planı’nın amaçları ve 2019 yılı Sonuç Odaklı Programı doğrultusunda Fizibilite Desteği Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 18 Ocak 2019 tarihi itibariyle 1.200.000 TL tutarında Mali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

2019 YILI FZD PROGRAM KÜNYESİ
Program Adı FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI
Referans No TR52/19/FZD

Türü Mali Destek / Doğrudan Finansman Desteği / Fizibilite Desteği

Genel Amaç

Bu programın genel amacı, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamaktır.

Öncelikler
1. Bölgede ithal ara malı üretilebilirliğine yönelik çalışmalar,
2. Bölgede savunma sanayinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar,
3. Bölgede teknolojik girişimciliğin geliştirilmesine yönelik çalışmalar,
4. Bölgede turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar.

Bütçe: 1.200.000 TL (Bir Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası)

Destek Miktarı ve Süresi:
Asgari                                        Azami
50.000,00 TL                200.000,00 TL
9 (dokuz)                              12 (on iki) ay

Başvuru Girişi:

KAYS-PFD Sistem Girişi 

Başvuru rehberi için tıklayınız

İhale Duyuruları