Cumartesi, Ağustos 17, 2019

ODTÜ Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

ODTÜ’nün kurulduğu 1956 yılından bu yana büyük önem verdiği, araştırma olanaklarının artmasına yönelik kurulan araştırma merkezleri ağına; 15 Nisan 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (İVME-R) eklendi.

 

Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. M.Bilge Demirköz’ün 07 Mayıs 2019 tarihi itibariyle 3 yıllığına müdür olarak atandığı İVME-R; Türkiye’nin uzay ve hızlandırıcı konusunda ortaya koyduğu ulusal hedeflere, bilimsel, teknolojik ve ekonomik dışa bağımlılığı en aza indirgeyerek ulaşabilmesi ve geliştirilecek özgün teknolojilerle dünya pazarında pay ve söz sahibi olabilmesi için, ulusal bilimsel ve teknolojik gelişimi destekleyecek bir uzmanlık merkezi olmayı amaçlıyor.

 

Uzay ve hızlandırıcı teknolojilerine yönelik analiz, tasarım, test, devreye alma ve entegrasyon çalışmaları yaparak bu alanlarda Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen İVME-R’in amaçları arasında; Türkiye’de uzay ve hızlandırıcı teknolojileri alanında çalışan genç araştırmacılar için cazibe ortamı yaratarak beyin göçünü azaltmak, böylece yurt dışında bu alanda çalışanların ülkeye dönüşü için olanak yaratarak bu alandaki nitelikli insan gücü ihtiyacını gidermeye katkı sağlamak da bulunuyor.

 

İVME-R’in bu amaç ve hedefler doğrultusundaki faaliyet alanları ise şöyle sıralanıyor:

 

Dünyada uzay ve hızlandırıcı teknolojileri alanında bilim topluluğunun etkin bir ortağı olmak,

Uzay ve hızlandırıcı teknolojileri alanında araştırma yapmak, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek,

Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurslar, konferanslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek,

Üniversite mensuplarının araştırma faaliyetlerine destek olmak,

Üniversite öğrencilerinin merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetlerini, ilgili konularda yaptıkları lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde araştırma çalışmalarını desteklemek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan kaynağı yetiştirmek,

Uzay ve hızlandırıcı görevdaşlığı ile ODTÜ’nün kurumsal yöneti(şi)m anlayışını başarıyla uygulayan bir merkez olmak.

 

Konuya ilişkin olarak geçmiş tarihlerdeki gelişmeler “bu bağlantıdan” incelenebilir. Çoğunluğu lisans düzeyinde 35 kişinin görev aldığı heyecanlı, genç, dinamik ve yetkin proje ekibi aşağıdaki fotoğrafta görülüyor.

Kaynak

İhale Duyuruları