Cuma, Ağustos 12, 2022

OECD Gençlik Durum Değerlendirme Raporu Yayınlandı

Kısa adı OECD olarak bilinen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü,  36 üye ülkesinin hükümetteki gençlik sorunlarını nasıl ele aldığını incelemiş ve Gençlik Durum Değerlendirmesi Raporu’nu yayınlamıştır.

Aşağıda raporun neden faydalı ve güncel olduğu ile ilgili sebepleri inceleyebilirsiniz:

1-Gençler için genç işsizliği ve kötü şartlarda işler, birçok gencin eski jenerasyonlara göre daha iyi eğitim almış olmasına rağmen hala çok yaygın ve fazladır.

2- Gençler kendi hükümetlerine daha az güveniyor ve genel seçimlerde sıkça diğer katılım formlarını kullanmalarına rağmen oy kullanmaları daha az olasıdır.

3-Gençler onları en çok etkileyen politikalar üzerinde en az etkiye sahiptir. Gençleri en çok etkileyen iklim değişikliği ve artan işsizlik, gençlerin şu ana kadar nasıl baş edeceğini bilmediği 2 küresel zorluktur.

Bu nedenle hükümetler gençlik meselelerinde neler yaptıkları, kararlara gençleri nasıl dahil ettikleri, gençlerle en iyi nasıl çalışabilecekleri ve gençlerle ilgili çalışmalarını nasıl en iyi hale getirebileceklerine yakından bakmalarında fayda vardır.

Gençlik Durum Değerlendirme Raporu’nu indirmek için tıklayınız.

Raporun özetini indirmek için tıklayınız.

Bu rapor oluşturulurken 39 ülkedeki katılımcılardan geri bildirimler alınmıştır. Yanıt verenlerin % 56’sı 14 – 29 yaşları arasındadır. Bu genç katılımcılar, gençlerin ihtiyaçlarına başarılı bir şekilde ulaşmaları için hükümetlerinden ve kamu idaresinden nelerin istendiği konusunda görüşlerini sunmuşlardır.

Raporda bulunan önemli bulgular:

1- Gençlik politikası: Tüm OECD ülkelerinin yarısından azı, operasyonel bir ulusal gençlik stratejisine sahiptir.

2-Kurumlar ve koordinasyon: Bakanlıklarda ve hükümet düzeylerinde gençlik ilişkilerini yönlendirmek ve koordine etmek için çeşitli uygulamalar vardır. Gençlik politikasını ve hizmetlerini sunmak için ayrılan iş gücü ve bütçeler hakkında mevcut kanıtlarda boşluklar var

3-Araçlar: Politika oluşturma ve hizmet sunumu ile ilgili gençlerin kaygılarını yaygınlaştırmak için yalnızca az sayıda ülke araçlar kullanır ve bunların etkisi konusunda sağlam kanıtlar yoktur.

4-Gençlik katılımı ve temsili: Gençler devlet kurumlarında yeterince temsil edilmemektedir ve resmi kanallar aracılığıyla kamusal ve siyasal yaşama katılım azalmaktadır. Hükümetler ve gençler, gençlerin politika sonuçlarını şekillendirmek için alternatif yolların potansiyelini tam olarak kullanamamıştır.

5-Yasal çerçeve ve asgari yaşlar:“Gençlik” üzerine odaklanan yasal olarak bağlayıcı bir uluslararası çerçeve mevcut olmasa da, bazı ülkelerde gençlik yasaları / eylemleri ortaya çıkmıştır. Ancak, bazı durumlarda, tartışmalı asgari yaş, gençlerin kamu hizmetlerine ve özerkliğe erişimini zayıflatmaya devam etmektedir.

15-29 yaş arasındaki gençlere “Hükümetinize güveniyor musunuz?” soru yöneltildi. Aşağıdaki tabloda evet deme oranlarını ülkeler bazında inceleyebilirsiniz.

(Visited 838 times, 1 visits today)

BENZER İÇERİKLER