Perşembe, Ağustos 5, 2021

Bu ilanın süresi dolmuştur / This announcement has expired

Online Sergi | Evden Eve: Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Hikâyesi

GOAL, AB İnsani Yardım Kurumu ile birlikte, “Evden Eve: Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Hikâyesi” adlı küresel sanal etkinlikte eşsiz bir video ve 3D fotoğraf sergisi düzenliyor

17 Haziran 2021, Perşembe

#GOALHomeFromHome

(#GOALEvdenEve)

Dublin, 7 Haziran 2021 Pazartesi: Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin hayatını konu alan yeni etkileyici belgeselin ve 3D fotoğraf sergisinin dünya prömiyeri münasebetiyle düzenlenen küresel sanal etkinlikte, İrlanda Eski Devlet Başkanı ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Sn. Mary Robinson’ın açılış konuşmacısı olarak yer alacağı teyit edilmiştir.

 

Dünya Mülteciler Günü öncesinde, 17 Haziran 2021 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan etkinlikte, uzmanlar bir panelde Türkiye ve başka yerlerdeki milyonlarca Suriyeli mülteci için empati ve sosyal uyumun nasıl geliştirilebileceğini tartışacaklardır.

 

Belgesel, Türkiye’de göçebe ve yarı göçebe Suriyeli mülteciler ile mevsimlik tarım işçiliği yapan mültecilerin günlük yaşamlarını ender rastlanan bir şekilde mercek altına alacaktır. Belgesel, AB İnsani Yardım Kurumu’nun desteğiyle, İrlanda insani yardım kuruluşu GOAL tarafından hazırlanmıştır.

Suriye’de on yıl önce başlayan çatışmadan bu yana ülkeye sığınan 3.7 milyon kayıtlı Suriyeli ile birlikte, Türkiye hâlihazırda dünyada en fazla sayıda mülteciyi ağırlayan ülke konumundadır.

AB tarafından fonlanan “Marjinalleştirilmiş ve Savunmasız Halkların Hizmetlere Erişiminin Kolaylaştırılması” (LINK) programı sayesinde, GOAL tarafından desteklenen belgesel ve fotoğraf sergisi göçebe ve yarı göçebe Suriyeli mülteciler ile mevsimlik tarım işçiliği yapan mültecilerin günlük yaşamlarına ışık tutacaktır.

LINK Programı, mültecilere hayati önem taşıyan sosyal koruma desteği sunmakta ve mültecileri Türkiye’deki hak ve yükümlülükleri ve hizmetler konusunda bilgilendirmektedir.

Etkinlik, en savunmasız mülteci topluluklarına dair farklı bakış açılarının ve deneyimlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için önde gelen uzmanların bilgiye dayalı bir şekilde gerçekleştireceği bir tartışmayı içerecektir. Ayrıca, çatışma devam ederken eve dönmesi mümkün olmayan milyonlarca Suriyeli mülteciye hükümetlerin, uluslararası toplumun ve sivil toplumun nasıl desteği sürdürebileceğini ele alacaktır.

 

Konuşmacılar arasında İrlandalı Avrupa Parlamentosu Üyesi Barry Andrews; BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Başkanı ve İrlanda’da Göçmen Hakları Merkezi kurucusu Anastasia Crickley; UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ve -Roman topluluklarının entegrasyonunu desteklemeyi amaçlayan Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu ortak girişimi- ROMACT’ın Program Yöneticisi Ana Oprisan yer almaktadır.

 

Etkinliğe, eski RTE Siyasi muhabiri, Dóchas Yönetim Kurulu üyesi ve İrlandalı yenilikçi teknoloji girişimlerini destekleyen ve kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş olan Scale Ireland’ın CEO’su Martina Fitzgerald başkanlık yapacaktır.

 

Ödüllü film yapımcıları GENBAR tarafından hazırlanan belgesel göçebe ve göçmen mevsimlik tarım işçilerinin çeşitli ihtiyaçlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor ve onların yaşamlarına, karşılaştıkları zorluklara, umutlarına ve hayallerine ender rastlanan bir bakış açısı getiriyor.

 

25 dakikalık film, mültecilerin günlük hayatlarını ve COVID-19’dan nasıl etkilendiklerini gözler önüne seriyor.

Prömiyer GOAL CEO’su Siobhan Walsh, AB İnsani Yardım Kurumu Uzmanı Jonathan Gray, GOAL Türkiye Koruma ve İçerme Program Koordinatörü Yusuf Nural ve belgeselin yönetmeni Elmas Arus‘un katkılarıyla gerçekleştirilecek.

GOAL Ortadoğu Bölge Direktörü Lorraine Marriot bugün şunları söyledi: “GOAL, AB İnsani Yardım ortaklığıyla birlikte, mültecilerin ülkelerinden uzakta, kendilerine yeni bir hayat inşa etmeye çalışırken her gün karşı karşıya kaldıkları büyük zorlukların canlı bir resmini çizen bu önemli belgesel ve fotoğraf sergisini İrlanda ve Avrupa vatandaşlarına getirmekten gurur duyuyor.

“Film yapımcıları olan GENBAR’a, LINK programı kapsamında GOAL tarafından desteklenen mültecilerin hikâyelerini hassas bir şekilde yansıtmalarını sağlayacak, eşsiz bir erişim olanağı sunuldu. Belgeselin ve üç boyutlu fotoğraf sergisinin Suriyeli mültecilerin yalnızca Türkiye’de değil, ötesinde karşılaştıkları yaşamsal insani sorunların gündeme getirilmesinde çok önemli bir etki yaratmasını umuyoruz.”

 

Ayrıntılar:

Tarih                :     17 haziran 2021, Perşembe

Saat                 :     İrlanda 10:00  / Brüksel 11:00  / Türkiye 12:00

Kayıt için          :        https://www.goalglobal.org/homefromhome/

 

Daha fazla bilgi için:

Miriam Donohoe, Kıdemli İletişim Yöneticisi, GOAL

E-posta :         mdonohoe@goal.ie

Tel        :       +353 87 2393914

Veya

Mustafa Burak Avşar, İletişim ve Medya Uzmanı, GOAL Türkiye

E-posta :         mavsar@sy.goal.ie

Tel        :       +90 533 150 85 26

Notlar:

Türkiye’de mülteciler:

Şu an itibariyle dünya genelinde en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, sığınmacılar/mülteciler ve düzensiz göçmenler için hem bir geçiş hem de kabul ülkesi konumundadır.

Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3.6 milyonun üzerindedir (Göç İdaresi genel Müdürlüğü, 12 Mayıs 2021) ve bu sayının neredeyse yarısı çocuk, %46.2’si ise kadın ve kızlardan oluşmaktadır. Resmi makamlara kayıt yaptırmamış olan sayısı bilinmeyen bireyler dışında Türkiye’de ayrıca uluslararası koruma düzenlemesi kapsamında yaşamakta olan diğer tâbiiyetlerden de 330,000 mülteci bulunmaktadır (UNHCR 2021).   

Türkiye’deki BM Etki Değerlendirmesi ve 5. Tur Kurumlar Arası Koruma Sektörü İhtiyaç Analizi’ne (Haziran 2020) göre, Kovid-19 salgını ve Türkiye ekonomisinin kötüleşmesi nedeniyle mültecilerin kırılganlık düzeyleri ve sosyoekonomik ihtiyaçları artarken, hizmet sunumu ve mevcut hizmetlere erişim de azalmıştır.

Çalışma, pandemi nedeniyle hanelerin temel ihtiyaçları karşılama kabiliyetinde genel bir düşüş olduğunu ve bunun, haneler için risk artışı anlamı taşıdığını tespit etmiştir.

LINK Programı hakkında:

AB İnsani Yardım Kurumu tarafından fonlanan Link Programı, GOAL tarafından 2018 yılından bu yana Adana, Ankara, Gaziantep ve Şanlıurfa’da uygulanmaktadır. 

Programın hedef kitlesi, göçebe ve yarı göçebe geçmişe sahip mülteciler ile mevsimlik tarım işçiliği yapan mültecilerdir.

LINK, kırılgan ve marjinalleştirilmiş mültecilere Türkiye’deki hakları, yükümlülükleri ve hizmetler hakkında yaşamsal önem taşıyan bilgiler sağlamaktadır. Bu yapılırken, kilit paydaşlar ve hizmet sağlayıcıları hedeflenmektedir ve mültecilerin temel sosyal ve koruyucu hizmetlere erişimine olanak tanıyan Bireysel Koruma Yardımı (IPA) hizmetleri sağlanmaktadır.

Belgesel/Fotoğraf Sergisi

Suriye’deki çatışmalardan kaçarak Türkiye’ye sığınan göçebe ve yarı göçebe topluluklara odaklanan belgesel ve fotoğraf sergisi, zorla yerinden edilme olgusunun farklı mülteci gruplarına olan etkileri konusunda Avrupalı ​​izleyicilerin dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

Sergi, AB İnsani Yardım fonu sayesinde karşılanan özel koruma ve insani ihtiyaçların somut olumlu sonuçlarını ortaya koyarak, bu toplulukların bu alanlardaki ihtiyaçları hakkında farkındalığı arttıracaktır.

GOAL hakkında:

1977’de kurulan GOAL, uluslararası bir insani yardım ve kalkınma ajansıdır. Amacı kriz durumlarında sürdürülebilir ve yenilikçi nitelikte bir erken müdahale ile yoksulluk ve kırılganlığa karşı kalıcı çözümler bulunabilmesi için topluluklarla çalışmaktır. Geçen sene operasyon bölgesi olan Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika bölgelerindeki 14 ülkede, 14 milyondan fazla insana ulaşmıştır

Türkiye’de GOAL:

2016 yılında Türkiye’de insani yardım programları uygulamaya başlayan GOAL, ulusal mülteci müdahale çerçevesine katkıda bulunmakta ve en fazla ihtiyaç duyulan yerlerde destek savunuculuğu yapmaktadır.

LINK programına ek olarak Goal Türkiye, göçebe topluluklar ve mevsimlik tarım işçileri de dâhil olmak üzere, ev sahibi ve mülteci topluluklardan son derece savunmasız/dışlanmış kadınların sosyoekonomik içerilmesini, dayanıklılıklarını ve kendi kendine yeterliliklerini iyileştirmeyi amaçlayan Nüfus, Mülteci ve Göç Bürosu (BPRM) tarafından finanse edilen “yeşil” bir projeyi de uygulamaktadır.

Bu hedeflere dil kursları ile seracılık ve tarımla ilgili mesleki beceri eğitimleri de dâhil olmak üzere pazar odaklı geçim fırsatları; bir sera kompleksi ile kadın kooperatifinin kurulması; vaka yönetimi ve bireysel koruma yardım hizmetlerinin sağlanması; erişim çalışmaları ve GOAL sosyal destek merkezleri (SSC’ler) aracılığıyla farkındalık yaratılması yoluyla ulaşılmaktadır.

AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım:

Avrupa Birliği ve üyesi olan devletler, insani yardım alanında dünyanın önde gelen donörleridir. İnsani yardım, dünyanın neresinde olursa olsun muhtaç insanlarla yönelik Avrupa dayanışmasının bir ifadesidir. İnsani yardımın amacı hayat kurtarmak, acı çekilmesini önlemek ve çekilen acıların hafifletilmesini sağlamak; afet ve krizlerden etkilenen toplulukların dokunulmazlığını ve insan onurunu korumaktır.

Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Bölümü yoluyla Avrupa Birliği, her yıl milyonlarca çatışma ve afet mağduruna yardım etmektedir. Brüksel merkezi ve dünyanın farklı bölgelerindeki saha ofisleriyle AB, insani ihtiyaçlar temelinde, en kırılgan konumdakilere yardım götürmektedir.

(Visited 187 times, 1 visits today)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

(Visited 6 times, 1 visits today)