Cumartesi, Ağustos 17, 2019

Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi (KARE) Mali Destek Programı

İZKA, 12 Haziran 2019 tarihi itibariyle ilan ettiği KARE Mali Destek Programı ile İzmir’deki firmaların dijital dönüşümünün sağlanması, kurumsal ve yönetsel yetkinliklerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimsemeleri, yüksek teknoloji üreten/kullanan sektörlerin tedarik zincirine daha etkili biçimde dahil olmaları için, sahip oldukları kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli ve stratejik bakış açısıyla hazırlanacak yol haritalarının oluşturulmasını desteklemeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, sektörel uzmanlaşmanın sağlanması, dijital dönüşümün desteklenmesi için gerekli olan uygulamaya ve ortak kullanıma yönelik altyapıların oluşturulmasına destek olmayı amaçlamaktadır. Yenilikçi bir yaklaşımla, üyelerinin ya da bünyelerindeki firmaların faaliyetlerini koordine eden, ortak ihtiyaçlarını karşılayan veya ortak çıkarlarını korumak için çalışan arayüz kuruluşlar aracılığıyla uygulanacak biçimde tasarlanan mali destek programıyla, firmaların rekabet güçlerinin artmasının yanı sıra arayüz kuruluşların kapasitelerinin gelişimine de katkı sağlanması beklenmektedir.

Program Bütçesi


KARE01
Yol Haritaları Bileşeni
KARE02
Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni
Bileşen Bütçeleri 7.500.000 TL 7.500.000 TL
Asgari/Azami Destek Tutarı 200.000 TL / 1.000.000 TL 500.000 TL / 1.500.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı %10 – %75 %25 – %75
Proje Süresi 15 – 18 Ay 24 Ay

Mali Destek Programı kapsamında, bir başvuru sahibi Ajans’a her biri bir bileşene yönelik olmak üzere toplam 2 (iki) proje için destek başvurusunda bulunabilir ve toplamda 2 (iki) tanesi için Ajansımız’dan mali destek alabilir.

Detaylı bilgi için tıklayın

İhale Duyuruları