Cuma, Eylül 17, 2021

Politika Yapım Sürecinin Güçlenmesi için Sivil Toplum ve Kamu Sektörü Bir Araya Geliyor

“Türkiye’de Politika Yapım Sürecinde Sivil Toplumun Yasal ve Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi” Projesi Açılış Toplantısı gerçekleştirildi.

AB-Türkiye ilişkilerinin en dinamik boyutu olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) altında Sivil Toplum Sektörü Programı kapsamında finanse edilen, alanının tek sivil toplum kuruluşu olan Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği (KİYED) tarafından yürütülen “Türkiye’de Politika Yapım Sürecinde Sivil Toplumun Yasal ve Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi” Projesi Açılış Toplantısı 29 Haziran 2021 tarihinde kamu, STK ve özel sektör temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Proje, politika oluşturma alanında faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarının örgütsel ve kamusal kapasitelerini geliştirmek, aralarındaki iş birliğini güçlendirmek, yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde karar alma süreçlerine katılımlarını teşvik etmek için yola çıktı.

14 ay boyunca sürecek olan proje, ülkemiz için savunuculuk, danışma ve paydaş katılımını teşvik eden mevzuat hazırlama süreçlerinin” ulusal bir çerçevede sunulmasını, belirli bir savunuculuk mevzuatı hakkında kamusal tartışmanın başlatılmasını, KİYED ve diğer STK’ların politika savunuculuğunun, teknik becerilerinin ve kapasitesinin geliştirilmesini hedefleniyor.

Türkiye’de Politika Yapım Sürecinde Sivil Toplumun Yasal ve Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi” Projesi T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir. Sivil Toplum Destek Programı STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen bir hibe programıdır ve Sivil Toplum Destek Programının üçüncü döneminde verilen desteklerle STK’ların kurumsal kapasitesinin artırılması ve STK’lar arası ortaklıkların teşvik edilmesi; aktif vatandaşlık ve STK’ların karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi ve son olarak aktif vatandaşlık için yasal çerçevenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Bilgi İçin: Nüket Altıncı Proje Koordinatörü

T 0-530- 962 15 09 E nukhet.ozdem@gmail.com

 

(Visited 291 times, 1 visits today)

BENZER İÇERİKLER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

(Visited 11 times, 1 visits today)